PETER ABLINGER: NICHT WIR / NE MY
Galerie Cella, Matiční 4, Opava
28.6.–15.8.2024

Vernisáž proběhne v pátek 28.6. v 17 hodin v Galerii Cella.

kurátor: Jakub Frank

Výstava Petera Ablingera, rakouského hudebního skladatele a zvukového umělce žijícího v Berlíně, bude třetí ze série výstav věnovaných předním evropským zvukovým umělcům, kteří formovali médium zvuku v galerijním prostředí.

Umělecké práce Petera Ablingera budou v ČR představeny na samostatné výstavě poprvé. V prostorách Galerie Cella budou vystaveny díla ze série Weiss/Weisslich, věnované hlubokému průzkumu bílého šumu, kterou Ablinger rozvíjí od roku 1980. Instalace 12 Kassettenrekorder (12 magnetofonů), doprovázená instrukcemi k uvedení, bude zahájena performancí na vernisáži výstavy. Doplněna bude sérií objektů Kopfhörer (Sluchátka), Schneckengehäuse (Ulita), Rauschempfänger (Světový přijímač), v nichž Ablinger navádí návštěvníka ke zbystření poslechu a vyladění sluchového aparátu.

Jedna z nejnovějších Ablingerových instalací, Nicht Wir (Ne my), kterou na výstavě v Galerii Cella představíme, využívá efektu rezonance a zpětné vazby vznikající v uzavřeném okruhu. Nicht Wir se tím stává samostatnou entitou, která zní bez potřeby vnějšího vstupu a odráží pouze akustické vlastnosti svého okolí. „Někdy, když se k instalaci přiblížíme příliš blízko, rozhodne se sama utichnout a po našem vzdálení se opět rozezní.“

Výstava byla finančně podpořena Ministerstvem kultury ČR, Statutárním městem Opava a Rakouským kulturním fórem v Praze.

Galerie Cella a Hovorny
3. 5. – 20. 6. 2024

Zahájení proběhne 3. 5. v 18:00 před Hovornami na Masarykově tř. 22, následně se přesuneme do Galerie Cella.

Výstava v Galerii Cella představí Hanse Petera Kuhna jako autora působivých audiovizuálních kompozic (Richtungsweisend, 2020) a zároveň jako skladatele, jehož zvuková kompozice může dosahovat forem zcela redukovaných a neslyšitelných (Aus der Tiefe, 2007/2024). Pro Hovorny Hans Peter Kuhn připravil scénografickou instalaci Cycles. Veškeré technologie nechává stranou a z odpadového materiálu vypráví příběh o konzumním koloběhu bez začátku a konce.

Hans Peter Kuhn (*1952)
Žije a působí v Berlíně a v Amino (JP)
Německý umělec a skladatel Hans Peter Kuhn je aktivní na mezinárodní umělecké scéně od konce sedmdesátých let. V době, kdy jako zvukový technik a autor zvuku pracoval v divadle Schaubühne am Halleschen Ufer v Berlíně, začal spolupracovat s výraznými osobnostmi soudobého divadla, choreografie, scénografie a tance. Tato spolupráce jej spojila mj. s avantgardním americkým režisérem Robertem Wilsonem, s nímž od té doby Kuhn spolupracoval na více než třiceti představeních a instalacích. V roce 1993 společně získali ocenění Zlatý lev na Bienále v Benátkách. Od osmdesátých let Kuhn kromě zmiňovaného působení v prostředí současného divadla a tance vystupuje i jako umělec a autor prostorových instalací. Jeho hlavním zájmem je prostorové působení světla a zvuku. Dokonalé ovládnutí technologií mu umožňuje precizně utvářet prostředí ať už pracuje uvnitř galerie nebo v exteriéru. Rozměrné site-specific instalace ve veřejném prostoru připravil mj. v New Yorku, Leedsu, Singapuru, Pittsburghu nebo v Berlíně. Jeho dílo je zastoupeno v předních zahraničních sbírkách a vystavoval v institucích v Evropě, Spojených státech, Japonsku a v dalších zemích. Od roku 2012 vyučuje na Univerzitě umění v Berlíně. Výstavy Cycles / Cykly v Galerii Cella a následná Undefined Landscape IV / Nevymezená krajina IV v Domě umění v Opavě jsou jeho prvním představením v České republice.
www.hanspeterkuhn.com

MILAN KNÍŽÁK: BROKEN MIND
7. 3. – 18. 4. 2024
Galerie Cella, Matiční 4, Opava
Vernisáž proběhne ve čtvrtek 7. 3. v 18h.

kurátor: Jakub Frank
spolupráce: Petr Studený

V letech 2024–2025 Bludný kámen připravuje sérii výstav věnovanou předním evropským zvukovým umělcům a umělkyním s důrazem na pionýrské a rané experimentální přístupy osobností starší a střední generace. V Galerii Cella a Hovornách na sólových výstavách postupně představíme zvukovou tvorbu Milana Knížáka, Hanse Petera Kuhna, Petera Ablingera, Katalin Ladik, Paula Panhuysena a dalších významných osobností. K výstavám zároveň zveme osobnosti zvukového umění a hudebníky a hudebnice mladší generace, kteří v rámci doprovodných akcí připravují interpretace, reakce či dialog s díly prezentovanými na výstavách.

Milan Knížák (*1940) je aktivním účastníkem uměleckého a společenského dění od 60. let minulého století. Počátky jeho kariéry, kam spadá také dílo představené na výstavě Broken Mind, můžeme považovat za zcela výjimečné nejen v Československu, ale i v mezinárodním kontextu. Knížákův novátorský přístup k hudbě a zvuku, aktivní propojení s hnutím Fluxus, skladatelská činnost, to vše vedlo k jeho náležitému ocenění na mezinárodní umělecké scéně. Jeho dílo z osmdesátých a devadesátých let lze vnímat jako specifický přínos umělecké postmoderně, Knížák v této době mimo jiné propojuje volné umění s módou nebo designem nábytku. Porevoluční působení Milana Knížáka je zároveň úzce spojeno s veřejně exponovanými funkcemi, kdy nejprve zastával pozici rektora Akademie výtvarných umění a následně ředitele Národní Galerie. Aktivity z tohoto období z něj dělají jakýsi přízrak české umělecké scény a kritika působení Milana Knížáka se stává tématem několika uměleckých projektů. Knížák je stále aktivní tvůrce, skladatel a spisovatel. V posledních letech se dá jeho veřejné působení (a částečně i výtvarná tvorba) jen těžko oddělit od pokleslých konzervativně pravicových projevů politického establishmentu. Období po roce 2014 doplňují kromě Knížákovy vlastní výtvarné a skladatelské činnosti také jeho spolupráce s pražskými hudebníky Phaerentzem a Opening Performance Orchestra, kteří se věnují interpretaci Knížákovy rané hudební a umělecké tvorby. Bludný kámen se zvukovému dílu Milana Knížáka věnuje dlouhodobě, provedení Broken Music s Phaerentzem představil na festivalu Pohyb–Zvuk–Prostor 2013 a program Aktual Univerzita s Opening Performance Orchestra na PZP 2019.

Výstava v Galerii Cella se zaměří na Knížákovu tvorbu spojenou se zvukem, předně se bude věnovat jeho ikonickému cyklu Broken Music a dále jeho konceptuálním partiturám a návodům k provádění skladeb. Představí tak jeho nejranější tvorbu, práce sepojené se skupinou Aktual i s hnutím Fluxus. Ve formě zvukových nahrávek a dokumentací budou na výstavě představeny i výše zmiňované spolupráce s hudebníky a hudebními soubory.

Výstava bude otevřená vždy od úterý do čtvrtka v 9–17 hodin.

KRISTINA FINGERLAND: SVÍTÁNÍ
Galerie Cella a Hovorny
15.12.2023–15.2.2024
Vernisáž proběhne v pátek 15.12. v 18h před Hovornami a následně v Galerii Cella v Opavě.

Kurátorka: Anežka Chalupová

V Galerii Cella a Hovornách představujeme sérii výstav, ke kterým jsme přizvali přední české kurátorky. Poslední výstavu letošního roku připravila kurátorka Anežka Chalupová a ke spolupráci oslovila umělkyni Kristinu Fingerland.

Kristina Fingerland je vizuální umělkyně pracující na pomezí ilustrace, objektu, performance, autorského textu a instalace. Absolvovala Ateliér ilustrace na pražské UMPRUM. Během studií se účastnila stáže v Ateliéru sochařství tamtéž a krátce studovala také v Ateliéru malířství III na Akademii výtvarných umění. Svoji práci prezentovala na samostatných i skupinových výstavách například v GAMPA, Pardubice (Mlýnský ostrov. MølleØy, 2023), Display, Praha (Nejen nukleární rodina: Recepty na štěstí, 2022), Galerii Kostka v MeetFactory, Praha (Dvorní asistentka velké sestry Miry, 2022), Galerii Jelení, Praha (Zprávy z Oikos: Alma, Diamon, melogové a gulmy, 2021), Galerii Dukla, Ostrava (Mlazí, 2021) či v galerii Entrance, Praha (Softshell, 2020). Během studia také vytvořila řadu autorských knih, mezi něž patří: Post Mortem či Oikos. Na výstavě v Bludném kameni představí autorka své nejnovější kvašové malby na papíře v kombinaci s textiliemi.  

Anežka Chalupová působí v pražské galerii hunt kastner a v zóně pro umění 8smička, Humpolec. Společně se Sim Binko a Šárkou Havlíkovou založila v roce 2020 Saloon Praha, platformu pro setkávání žen profesionálně působících na výtvarné scéně. Jako kurátorka připravila např. výstavy: Ruka na konci ramene: (Spolu)práce v českém a slovenském umění (8smička, společně s Ondřejem Horákem), Místa chvění: Zvuk jako médium (8smička, společně s Jakubem Frankem) nebo naposledy např. výstavu Jindřišky Jabůrkové: Endless Flow (hunt kastner, společně s Vítem Novákem). V humpolecké 8smičce je kurátorkou Grafického kabinetu (např. Inge Kosková, Lenka Falušiová, Olaf Hanel) a výlohové galerie 8smička Light (např. Matěj Frank, Sára Skoczková, Tereza Bonaventurová).

VĚTRNÉ KRAJINY
Galerie Cella a Hovorny
21.9.–30.11.2023
Vernisáž proběhne ve středu 20.9. v 18h před Hovornami a následně v Galerii Cella v Opavě.

Kurátorka: Lenka Dolanová

Karel Adamus, Kateřina Boudriot–Bažantová, Valentin Držkovic, Ladislava Gažiová, Tomáš Hrůza, Michal Kindernay, Milan Maur, Tomáš Moravec, Jan Poupě, Jindřich Prucha, Zdenek Rykr, Helena Salichová, František Scholtz, Adéla Součková, Lucie Vítková

Grafické řešení: Klára Zahrádková
Architektura: Matěj Frank

Výstava zkoumá způsoby zachycení extrémních meteorologických situací. Mezní zkušenosti související s počasím se stávají odrazem vnitřního světa, ale i nestálosti a neustálého plynutí. Vítr je jeden ze základních meterologických prvků a jeden z nejvýznamnějších činitelů prostředí, v němž žijeme. Všudypřítomný, ale viditelný jen prostřednictvím svého působení.

Pro naše předky byl vítr záhadou a připisovali jeho účinky různým božstvům. Od počátku jeho využívání v dopravě a pro získávání energie větrné jevy pečlivě sledujeme a zaznamenáváme jeho směr a rychlost stále dokonalejšími přístroji. Ve stejné době, kdy vznikaly první anemografy, tedy v polovině 19. století dochází k vrcholnému rozvoji evropské romantické krajinomalby. Název výstavy je vypůjčen z názvu kresebného cyklu Zdenka Rykra (1931), v němž zachytil pohyb větru pomocí spirálovitých čar pokrývajících celou plochu.

Zobrazení větrných jevů může sloužit jako metafora rozervanosti či vnitřní krize, případně signalizuje životní zvraty. Naše emoce a změny nálad mohou souviset i s proměnami počasí, které – jak ukazuje současná situace – nelze zcela pochopit ani ovládnout. Nepředvídatelných situací v období antropocénu v důsledku lidských aktivit stále přibývá i v dosud spíše poklidné střední Evropě, častější jsou vichřice, v posledních letech se objevila i u nás ničivá tornáda. Meteorologické jevy nás konfrontují s něčím, co zůstává do značné míry mimo náš vliv a může narušit náš pocit stability.

_____________

„Vtom se stalo něco divného. Chalupa se otočila dvakrát nebo třikrát dokola a pomalu se začala zvedat do výše. Dorotka měla najednou pocit, jako by letěla v obrovském balónu. Severní a jižní vítr se srazily právě tam, kde stála chalupa, a přesně na tom místě se vytvořil střed víru. Uvnitř víru je vzduch obyčejně klidný, ale tlak větru na chalupu byl ze všech stran tak silný, že ji zvedal stále výš a výš, až se dostala na vrchol vichřice. Tam zůstala chalupa trčet a vichřice ji unášela pryč, mnoho a mnoho mil daleko, tak lehounce, jako byste nesli pírko.“/L. Frank Baum, Čaroděj ze země Oz. Překlad Jakub Markovič. Praha, 2000/

Recenze Jaroslava Michny, Na větrné Celle, Artalk.cz, 22. 11. 2023
https://artalk.info/news/na-vetrne-celle

Větrné krajiny – vernisáž
Foto(c) Kuba Kožiál, Bludný kámen

Větrné krajiny – instalace
Foto(c) Kuba Kožiál, Bludný kámen

Vystavující: Michal Durda a Zuzana Černocká, Monika Markytánová, Martin Zahradník, Veronika Kubošová, Marie Paterová, Martina Minařík-Pavelková, Václav Minařík, Kateřina Musilová, Ivana Štenclová, Tereza Svatošová, Tomáš Skalík, Zuzana Bittnerová, David Holubec, Petr Bulava, Prokop Harazim, Karolína Liberová, Lenka Vítková, Martina Melecká, Anna Ulahelová, Laura Pavelková, Nikol Poštulková, Jakub Rusnáček, Marek Grygarčík, Barbora Kostková, Barbora Hánová, Natálie Balková, Daniel Barták, Lukáš Pavlíček, Ondřej Géla, Jamie Hrabců, Michal Kaštovský, Maru Novakova, Bára Olejníčková, Karolína Schön, Markéta Balcárková, Jitka Janečková, Sára Hold, Pavel Ochotský, Zuzana Moldříková, Marie Bernardová, Denisa Dačírková, Markéta Benatzká, Kateřina Turková, Veronika Orthen

Místo: Areál Továrny Litultovice 168, Litultovice 168, 747 55 Litultovice
Vernisáž 1. 7. v 16:00 (v rámci kulturního festivalu Hadámku hobluj! 2023)
Ukončení: 6. 12. 2023
Pořadatel: Továrna Litultovice, Art Consultancy, Bludný kámen
Kurátoři: Tomáš Skalík, Martin Klimeš
Mediální partner: Umělecké obory Střední školy průmyslové a umělecké, Opava

Výstava bude zahájena v rámci festivalu HADÁMKU HOBLUJ!

Výstava představít práce absolventů Střední školy průmyslové a umělecké v Opavě, která v letošním roce slaví 30 let od založení.

Galerie Cella a Hovorny
25. 4. – 5. 7. 2023

Zahájení proběhne v úterý 25. 4. v 18h před Hovornami na Masarykově tř.

Vystavující: Mladen Stilinović, Jiří Valoch, Polina Davydenko, Jan Nálevka, Milan Mikuláštík, Marian Palla, Markéta Wágnerová, Jana Kapelová, Karíma Al-Mukhtarová, Přemysl Procházka.

Kurátorka: Jana Písaříková

Na české výtvarné scéně se v posledním roce intenzivně mluví o potřebě revize podmínek a hodnocení práce umělců a kulturních pracovníků. Do popředí této diskuze o statusu umělce se dostává samotná potřeba označit umění za práci. Ovšem akceptovat umění jako druh pracovního výkonu bude pro část společnosti vždy nepřípustné. Důvodem k tomu je povaha umění jako neutilitární, a do jisté míry časově nelimitované a neměřitelné činnosti, kterou společnost jako celek po umělcích nevyžaduje a z velké části si i myslí, že ji vůbec nepotřebuje. Umění tím získává na své svobodě a nezávislosti, ovšem často draze vykoupené existenční nejistotou umělců a umělkyň. Téma výstavy Chléb náš vezdejší se zabývá tím, jaká je role umělecky tvořících lidí ve společnosti a čím se umělci vlastně živí. Jinými slovy, co může být každodenním chlebem umělců a jaké jsou vnitřní paradoxy umění nahlíženého optikou pojmu práce.

Součástí výstavy je například dílo foot-bread relationship (1977) od stěžejní osobnosti chorvatského konceptuálního umění, Mladena Stilinoviće. V roce 1994 sepsal manifest Chvála lenivosti, v němž uměleckou praxi spojuje s nutností zahálky, s vědomím že k tvorbě vede nečinnost i pokorně slastné vědomí vlastní zbytečnosti. Právě z ní se odvíjí provokativní umělcova nezávislost na soukolí kapitalistické nadprodukce a odbytu. Odlišnou generační perspektivu nabízí video Nylonové souvislosti (2017) slovenské autorky Jany Kapelové. Na základě tří subjektivních výpovědí žen pracujících v kultuře zkoumá stav ekonomické a životní nejistoty plynoucí z nedostatečného finančního ohodnocení jejich práce. Markéta Wágnerová pro změnu ve svém polofiktivním fotografickém dokumentu (Nežná krása jabloní, 2023) zaznamenává příběh umělců, kteří v průběhu, ale i po ukončení svého vysokoškolského vzdělání, pracují jako sběrači jablek v britském Kentu. Vedle tématu levné pracovní síly z východní Evropy je ve vystavených fotografiích zachycená i určitá vášeň pro umění realizovaného mimo rámec uměleckého provozu. Společnosti tím zprostředkovává v podstatě velmi relevantní, autentický a hlavně nenormativní pohled na život. Umění jako proces anulování významu a zviditelnění prázdna jsou tématem děl Jana Nálevky a Milana Mikuláštíka. Tito autoři v minulosti například přišli s konceptem tzv. office artu, v němž reflektovali svou zkušenost práce v reklamních agenturách. Marian Palla se na výstavě představí prostřednictvím objektů, v nichž se konceptuálním způsobem tematizuje keramické řemeslo a k reflexi řemeslníků se obrací i obrazy Přemysla Procházky. Prostřednictvím svého manifestu estetické pravdivosti maluje obraz domu tak, že jej v podstatě staví – stejně jako zedníci, z cihel a betonu. Zatímco ovšem práci dělníka lze platit od hodiny, samotný proces umělecké činnosti v ateliéru se zhodnotí snad až případným prodejem konečného díla.  Otázka, zda je umění „práce stejně jako každá jiná“ zůstává dynamickým polem ambivalentních možností, nad nimiž je ovšem důležité přemýšlet a vnímat je jako součást nejen kulturní ale i politicky-veřejné diskuze. 

Děkujeme všem vystavujícím a rakouské sbírce Kontakt collection.

Chléb náš vezdejší – vernisáž
Foto(c): Kuba Kožiál, Bludný kámen

Chléb náš vezdejší – instalace
Foto(c): Kuba Kožiál, Bludný kámen

TOMÁŠ MORAVANSKÝ: STAR TREK DEEP SPACE 9 – 1080P 12 HOURS
21.2.–13.4.2023
Galerie Cella a Hovorny
Zahájení proběhne v úterý 21.2. v 18 h před Hovornami na Masarykově tř.

V Galerii Cella a Hovornách zahajujeme sérii výstav, ke kterým jsme přizvali přední české kurátorky. První výstavu připravila Katarína Klusová a ke spolupráci oslovila Tomáše Moravanského.

Tomáš Moravanský (*1991, žije a působí v Brně)
V současné době je doktorandem na Katedře dějin a teorie umění (pod vedením Václava Magida) na Fakultě výtvarných umění v Brně. Tvoří v oblastech galerijních instalací, experimentálních scénických forem, intervencí ve veřejném prostoru, pohyblivého obrazu, krátkých filmů, fotografie, textu, zvuku, hudební produkce, performance, dramaturgie současného tance a choreografie. 
www.institutinstitut.com

Katarína Klusová (žije a působí v Brně a Třinci)
Kurátorka, umělkyně a pedagožka. Od roku 2015 je hlavní kurátorkou Galerie města Třince, kde pravidelně představuje současné mladé umění, ale také autory a autorky starší generace. Podílela se na řadě výstavních a uměleckých projektů mj. pro Galerii TIC a OFF/Format, PLATO, Galerii Dole, Galerii výtvarného umění ve Zlíně, Galerii současného umění Prostějov aj.

Trek Deep Space 9 – 1080p 12 hours – vernisáž
Foto(c): Kuba Kožiál, Bludný kámen

Trek Deep Space 9 – 1080p 12 hours – instalace
Foto(c): Kuba Kožiál, Bludný kámen

VLADIMÍR TURNER:
Wise Monkeys
13.12.2022 – 16.2.2023
Galerie Cella a Hovorny, Opava
Zahájení proběhne 13.12. v 18 hodin před Hovornami na Masarykově tř. 

Ať už jde o videa a filmy, objekty, instalace, intervence ve veřejném prostoru nebo performance, je Vladimírova tvorba prostoupena reakcemi na problematická společenská témata a kritikou globálního konzumně orientovaného světa. Svými jasnými a srozumitelnými gesty se vyjadřuje k širokému spektru současných problémů. Ač často pracuje s lokálním kontextem – například krize bydlení v Praze, znečištění v Bangkoku nebo problematika greenwashingu představená v Luhačovicích – je až bolestné uvědomit si, že se tyto problémy týkají celého světa.

Navzdory neustálé společenské a politické kritice obsažené v Turnerových dílech jej ale nelze zařadit „jen“ do kategorie angažovaného umění. Vedle angažovanosti je pro Vladimírovy projekty typická silná vizualita, často i paradoxní hravost. Méně známé, ale neméně zajímavé jsou potom jeho poetické experimenty s matérií videa a dokumenty připravované pro veřejnoprávní média a neziskové organizace.

Výstava Wise Monkeys se prostřednictvím Turnerových videí, instalací a takřka surrealistických objektů táže po tom, zda se navzdory svému přístupu k přírodě a zdrojům můžeme nadále považovat za nejmoudřejší živočichy obývající Zemi.

VLADIMÍR TURNER (*1986, Praha) studoval v letech 2005–2009 na pražské FAMU (audiovizuální studia) a v letech 2010–2013 na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (ateliér Intermediální konfrontace, J. David); od roku 2020 pokračuje v doktorském studiu na pražské Akademii výtvarných umění. Absolvoval stáže a rezidenční pobyty v Buenos Aires (2008–2009, Universidad de Cine), Valencii, Brisbane, Toulouse (2013, Office de la créativité), Rotterdamu (2014, Het Wilde Wetten) ad. Výběr ze samostatných výstav: Cool District, Het Wilde Weten, Rotterdam, Berlínskej Model, Praha, 2014; Frutti di Mare, NoD Gallery, Praha, 2018; Matter of Time, Projet Space Festival, Berlín, 2019; Gas Chamber, Bunk Gallery, Most, 2021. V oblasti dokumentárního filmu získal řadu ocenění v ČR i zahraničí a zúčastnil se mnoha mezinárodních festivalů. V roce 2017/2018 vedl ateliér hostujícího pedagoga v Centru audiovizuálních studií na pražské FAMU.

www.sgnlr.com

kurátor: Matěj Frank

So 12. 11. 2022 | 10.00–22.00 | Praha, Humpolec, Brno, Olomouc, Opava

Opavská část akce zahrnuje komentovanou prohlídku výstavy Aly Savashevich, performance Petra Válka a koncert Michala Kindernaye (viz Itinerář cesty).

Společně s platformou Studio Performance Art (SPA) vypravujeme PerformanceBus na jednodenní cestu z Prahy přes Čechy, Moravu do Slezka a zpět. Našimi zastávkami budou kulturní instituce, parkoviště na městském okruhu a benzínové pumpy, které se stanou místy performativních intervencí.
➟ ➟ ➟
PerformanceBus odráží naší snahu dencetralizovat pozornost směřovanou k různorodým platformám, institucím i individuálním aktivitám věnujících se performance artu v různých částech ČR. Tato cesta chce být zároveň určitým gestem, vybídnutím k většímu propojování a spolupráci jednotlivých aktérů a aktérek. PerformanceBus tak můžeme vnímat jako kouzelný portál, jako poznávací zájezd nebo jako epické putování.

Řidič: Marcel
Kurátoři: Antonín Brinda & Petr Dlouhý (SPA), Matěj Frank & Kuba Frank (Bludný kámen)
Produkce: Anežka Medová
Grafika: Darja Lukjanenko

Participující umělci*umělkyně*instituce
➟ BLUDNÝ KÁMEN
➟ 8SMIČKA
➟ AVA: MOVING SPACES 
➟ BASEMENT PROJECT
➟ RURARTMAP
➟ MICHAL KINDERNAY
➟ PETR VÁLEK
➟ PAF: JINÉ VIZE 
➟ ALA SAVASHEVICH

Jízdenku můžete koupit na tomto odkazu.
Jízdenka zahrnuje cestu tam i zpět + vstup na veškerý program + kávu a čaj během cesty.
Jídlo si řeší každý individuálně. Obědová pauza je plánovaná v blízkosti IKEA, večeře proběhne v rámci rozchodu v Opavě. Po cestě budou zastávky u benzinových pump.
Omezená kapacita 35 míst.

Itinerář cesty 
➟ 09:30 meeting-point Studio ALTA
➟ 10:00 odjezd
➟ 10:30 Michal Kindernay – RurArtMap (přednáška v autobuse)
➟ 11:30 8smička (návštěva galerie, setkání s kurátorským týmem)
➟ 13:45 parkoviště Avion Shopping Park (oběd v IKEA + koncert AVA)
➟ 16:10 Basement project performance group (ORLEN Benzina, Žerůvky – Olomouc)
➟ 17:00 PAF – pásmo filmů (promítání v autobuse)
➟ 18:10 Opava (rozchod po městě s večeří, návštěva Galerie Cella a Hovoren)
➟ 19:30 Petr Válek, Michal Kindernay – performance a koncert v Matičním domě

➟ 22:00 odjezd

➟ 22:30 překvapení 
➟ 03:00 příjezd PRAHA

Kontakty a otevírací doba

Bludný kámen, z.s.

Gudrichova 6,
746 01 Opava
bludnykamen@bludnykamen.cz
IČ: 66144108
Facebook
Youtube
Instagram
Newsletter

Galerie Cella

Matiční 4,
746 01 Opava
Út–Čt: 9–17

Hovorny

Masarykova tř. 22,
746 01 Opava
Po-Ne: 0-24

Matiční dům

Matiční 2,
746 01 Opava

Činnost Bludného kamene je finančně podpořena z dotace Ministerstva kultury ČR a Statutárního města Opava.