Bludný kámen / historie, přítomnost

Bludný kámen je spolek lidí, který se zabývá mapováním především soudobého vizuálního umění a současné „experimentální“ hudby. Deset let provozoval Dům umění v Opavě, šest let pořádal kulturní aktivity v Univerzitním klubu – čajovně Bludný kámen v Opavě, provozoval Galerii Albertovec na Opavsku. V současnosti m.j. organizuje zvukové performance, festivaly Pohyb-Zvuk-Prostor a Minimaraton elektronické hudby, založil  a stará se v Opavě o Galerii Cella a Hovorny.

Univerzitní klub – čajovna Bludný kámen byla založena v roce 1996 a brzy se stala jakýmsi neformálním centrem alternativní kultury v Opavě. Její činnost byla široká – koncerty etnické hudby, jazzu, soudobé vážné hudby, folkové koncerty, koncerty alternativní hudby, autorská literární čtení, večery poesie, netradiční divadelní představení, přednášky o literatuře, výtvarném umění, dálněvýchodní filosofii, psychologii, přírodě atd. V roce 2003 v rámci privatizace bytového a nebytového městského fondu prodalo město za zvýhodněnou cenu tento prostor Slezské univerzitě a ta ihned dala čajovně Bludný kámen výpověď (pro zajímavost – Slezská univerzita pronajala prostor společnosti, která v něm zřídila a provozovala nonstop hernu). Po několika letech SU vrátila prostory zpátky městu, kterému se sice podařilo hernu vypudit, ale dodnes jsou tyto prostory, v nichž se prakticky od druhé poloviny 80. let pořádaly zajímavé nekonformní kulturní pořady a výstavy soudobého výtvarného umění, zavřeny.

Prvního ledna 1999 se Bludný kámen stal provozovatelem skomírající městské galerie – Domu umění, který sídlí v bývalém dominikánském klášteře. V něm pracoval do 31.12. 2008, tedy přesně 10 let, než obdržel výpověď. Oficiálním důvodem vypovědi byly chystané rekonstrukce. Skutečným důvodem byl nesouhlas města s činností, kterou Bludný kámen uskutečňoval. Trnem v oku  vedení města a nově zřízené rozpočtové organizace OKO, pod kterou Dům umění spadl, byl důraz Bludného kamene na představování aktuálního soudobého umění bez ohledu na to, co tomu řekne průměrný občan.
V Domě umění Bludný kámen uskutečnil okolo 250 výstav soudobého výtvarného umění, fotografie, videoartu, architek-tury, designu, instalací atd. Spolupracoval s kurátory – Jiřím Valochem, Zbyňkem Sedláčkem, Vladimírem Birgusem a Tomášem Skalíkem. K výstavám vytiskl několik desítek katalogů a skládanek.
Dům umění jako městská galerie a v té době jediná galerie v Opavě zabývající se soudobou výtvarnou scénou představoval poměrně široké spektrum současné vizuální tvorby. V Domě umění byli představováni jak „klasici“ (Karel Malich, Věra Janoušková, Jan Steklík, Dalibor Chatrný), střední generace (Marian Palla, Jan Ambrůz, Jiří Surůvka), tak generace nejmladší (Jan Stolín, Radim Labuda, skupina Record). Pravidelně byly představovány ateliéry vysokých výtvarných škol (FaVU Brno, AVU a VŠUP Praha, FU Ostrava), nejkvalitnější umělci z regionu (Eduard Ovčáček,Dušan Chládek, Karel Adamus),uskutečnilo se zde několik významných velkých přehlídek (Jiný svět?, Klub Konkrétistů, Kolmo k ose II), své neopomenutelné místo ve výstavní strategii Domu umění měla i architektura a design (Josip Plečnik, 4 divadla architekta Ivo Klimeše, O židli), v Domě umění samostatně vystavovali i mezinárodní tvůrci (Ruth Bianco, Gian Pedretti, Dann Senn).. Od počátku roku 1995 se v Oratoři Domu umění uskutečňoval projekt „Jiná média, jiné tváře“, který představoval tvorbu převážně mladších výtvarníků reagujících na konkrétní prostor a pracujících  s netradičními výtvarnými médii (Tomáš Skalík, Robert Vlasák, Pavel Korbička). Od konce roku 2005 Dům umění realizoval výstavy ve venkovním prostoru Atria DU, kde se pravidelně představovali práce studentů vysokých výtvarných škol (Andrea Štekrová, Jan Krtička, Radek Nivnický). Díky spolupráci s Institutem tvůrčí fotografie FPF SU v Opavě vznikl v roce 2003 v refektáři DU Kabinet fotografie, který se profiloval jako laboratoř současné fotografické produkce v konfrontaci s tvorbou již časem ověřenou (Tereza Vlčková, Dita Pepe, Václav Chochola)..
Od konce r. 1999 připravoval Dům umění výstavy v sousedním bývalém kostele sv. Václava, jehož významově akcentovaný prostor s mnohými soudobými výtvarnými a zvukovými kreacemi nebývale souzněl (Jan Ambrůz, Ján Lastomírsky, Jindřich Štreit, festival Pohyb-Zvuk-Prostor). Tato činnost byla přerušena v roce 2002 pro nedobrý technický stav vnitřních omítek, ale i za tyto dva a půl roku se povedlo v tomto jedinečném prostoru uskutečnit řadu koncertů, festivalů a výstav, přednášek o výtvarném umění, performancí apod., povedlo se představit veřejnosti do té doby téměř neznámý a inspirativní prostor. Po vnitřní rekonstrukci kostela v něm Bludný kámen navázal na svou někdejší činnost koncertem avantgardní polské skupiny Stolik, dvěma ročníky festivalů Pohyb – Zvuk – Prostor, jehož vznik byl před deseti roky inspirován právě jeho syrovou krásou a konečně výstavou Místa, prostory, mezery, na které spolupracoval se sdružením Uff!Art.

Důležitou součástí činnosti Bludného kamene je pravidelné představování soudobé experimentální, improvizované a elektronické české a mezinárodní hudby prostřednictvím řady samostatných koncertů a tří festivalů, které se uskutečňovaly ve vlastném prostoru Domu umění, v bývalém kostele a v Moravské kapli. V sousední vinárně U Přemka pořádal Bludný kámen pravidelné jazzové, bluesové koncerty, stejně jako koncerty alternativního rocku, neofolku nebo etnické hudby. V celém rozsáhlém prostoru se uskutečnila dlouhá řada nejrůznějších performancí, netradičních divadelních, filmových představení, přednášek, literárních večerů, pořadů se soudobým tancem apod.

V letech 2008-2009 provozoval Bludný kámen zajímavý prostor Galerie Albertovec na Opavsku, od r. 2009  organizuje koncerty soudobé „experimentální“ hudby a festival Pohjyb-Zvuk-Prostor v Galerii výtvarného umění v Ostravě, ve spolupráci s GVUO a Ostravským centrem nové hudby pořádá festival Minimaraton elektronické hudby jako součást Ostravských dnů. Do Opavy se Bludný kámen po kratší přestávce vrátil a pořádá zvukové performance v prostoru Gottfrei a výstavní program v Galerie Cella a v otevřeném městském prostoru Hovorny, které tvoří dva výklenky po doslouživších telefonních automatech ve středu města. Nejvýznamnější akcí poslední doby byla pro Bludný kámen realizace úspěšného výstavního projektu Na houby /for John Cage, do níž se zapojilo více než 80 současných umělců a akce se pořádala v rámci festivalu Bezručova Opava 2012 na 4 místech v Opavě. V podobném duchu pokračovala i další kolektivní výstava doplněná o bohatý doprovodný program v září a říjnu 2013 s názvem Body varu.

Předseda Bludného kamene:

  • Martin Klimeš

Členové výboru:

  • Jakub Frank
  • Matěj Frank
  • Martin Klimeš
  • Radovan Krejčí
  • Daniela Přívětivá

Podporují nás:

Projekty Stará síť na novou hudbu, Pohyb, zvuk, prostor a Galerie Cella jsou podpořeny dotací Ministerstva kultury ČR

ministerstvo_na_bile
Projekt Galerie Cella je podpořen dotací města Opavy

opava2

Kontakty a otevírací doba

Bludný kámen, z.s.

Gudrichova 6,
746 01 Opava
bludnykamen@bludnykamen.cz
IČ: 66144108
Facebook
Youtube
Instagram
Newsletter

Galerie Cella

Matiční 4,
746 01 Opava
Út-Čt: 9-11 13-17

Hovorny

Masarykova tř. 22,
746 01 Opava
Po-Ne: 0-24

Matiční dům

Matiční 2,
746 01 Opava

Činnost Bludného kamene je finančně podpořena z dotace Ministerstva kultury ČR.