Zvuky Opavy

V roce 2022 Bludný kámen ve spolupráci s Michalem Kindernayem a Magdalénou Manderlovou spustil webovou stránku Zvukyopavy.cz, která slouží jako zvukový archiv Opavy a okolí. Veřejnost na ni může vkládat libovolné terénní nahrávky společně s určením souřadnic místa, časem jejich nahrání a krátkým komentářem.

Zvukyopavy.cz

„Tyto webové stránky dokumentují zvuky, které se odehrály a odehrávají v Opavě a jejím okolí. Spolutvůrcem jejich sbírky může být každý, kdo hodlá na určitém či libovolném místě v Opavě zaznamenat zvuky a zveřejnit je. Mohou to být zvuky typické pro dané místo a danou dobu, ale taky zvuky náhodné či ojedinělé.

Jednotlivé zvuky umisťuje do mapy Opavy na této stránce jejich správce, kterému je autor nahrávky odesílá s doprovodnou charakteristikou. Ta vyjadřuje čas pořízení záznamu, název odpovídající stručnému popisu nahrávky, GPS souřadnice, jméno autora, který nahrávku pořídil a název a typ nahrávacího zařízení.

Projekt Zvuky Opavy byl vytvořen spolkem Bludný kámen jako nezávislá součást výstavní aktivity Zvukové proudy Magdalény Manderlové a Michala Kindernaye v Galerii Cella v letech 2021 a 2022. Tato činnost byla finančně podpořena Ministerstvem kultury ČR, Magistrátem města Opavy, Norwegian Visual Artists Fund, Trondheim kummune a Office for Contemporary Art Norway.“

Kontakty a otevírací doba

Bludný kámen, z.s.

Gudrichova 6,
746 01 Opava
bludnykamen@bludnykamen.cz
IČ: 66144108
Facebook
Youtube
Instagram
Newsletter

Galerie Cella

Matiční 4,
746 01 Opava
Út–Čt: 9–17

Hovorny

Masarykova tř. 22,
746 01 Opava
Po-Ne: 0-24

Matiční dům

Matiční 2,
746 01 Opava

Činnost Bludného kamene je finančně podpořena z dotace Ministerstva kultury ČR a Statutárního města Opava.