Vystavující: Michal Durda a Zuzana Černocká, Monika Markytánová, Martin Zahradník, Veronika Kubošová, Marie Paterová, Martina Minařík-Pavelková, Václav Minařík, Kateřina Musilová, Ivana Štenclová, Tereza Svatošová, Tomáš Skalík, Zuzana Bittnerová, David Holubec, Petr Bulava, Prokop Harazim, Karolína Liberová, Lenka Vítková, Martina Melecká, Anna Ulahelová, Laura Pavelková, Nikol Poštulková, Jakub Rusnáček, Marek Grygarčík, Barbora Kostková, Barbora Hánová, Natálie Balková, Daniel Barták, Lukáš Pavlíček, Ondřej Géla, Jamie Hrabců, Michal Kaštovský, Maru Novakova, Bára Olejníčková, Karolína Schön, Markéta Balcárková, Jitka Janečková, Sára Hold, Pavel Ochotský, Zuzana Moldříková, Marie Bernardová, Denisa Dačírková, Markéta Benatzká, Kateřina Turková, Veronika Orthen

Místo: Areál Továrny Litultovice 168, Litultovice 168, 747 55 Litultovice
Vernisáž 1. 7. v 16:00 (v rámci kulturního festivalu Hadámku hobluj! 2023)
Ukončení: 6. 12. 2023
Pořadatel: Továrna Litultovice, Art Consultancy, Bludný kámen
Kurátoři: Tomáš Skalík, Martin Klimeš
Mediální partner: Umělecké obory Střední školy průmyslové a umělecké, Opava

Výstava bude zahájena v rámci festivalu HADÁMKU HOBLUJ!

Výstava představít práce absolventů Střední školy průmyslové a umělecké v Opavě, která v letošním roce slaví 30 let od založení.

Tara Transistory je experimentální hudebnice, nomád se zázemím v médiích a sound artu

transgender experimental electronic-noise music

Akce se koná v rámci projektu Předtím, teď, potom.

onemannation.com
vimeo.com/onemannation

Karel Adamus, Darina Alster, Matěj Frank, Milan Guštar, Martin Klimeš , Lenka Klodová, František Kowolowski, Milan Maur, Marian Palla, Martin Plitz, Arnold Reinthaler, Jasmin Schaitl a William Bilwa Costa,Tomáš Skalík, Miloš Šejn, Jiří Šigut, Julie Štybnarová, Robert Vlasák

Výstavu zahájí Martin Klimeš, kurátor výstavy

Součástí vernisáže bude ozvučení partitury založené na časové interpretaci plánů bývalého plynojemu Gong v Ostravě Martinem Janíčkem a Ivanem Bierhanzlem. V době zahájení proběhne tělová performance Matěje Franka.

Název výstavy „Předtím, teď, potom“ napovídá o tématu nekonečných hranic pravidel času, která určují jedinečný rámec naší přítomnosti, pravdy, hodnot, našeho pobývání a existování a především toho, co přesahuje konečnost našich rozměrů a možností. Výstava patří mezi koncepční, kurátorský typ výstav, kterým Bludný kámen navazuje na své velké výstavní projekty uskutečněné v minulých letech. Jmenujme alespoň výstavu k poctě osobnosti Johna Cage – „Na houby / for John Cage“, výstavu zaměřující se na nahé tělo, erotiku a intimitu tělesného prožívání „Body varu“ nebo výstavu „Vy troubo!“, která zhodnotila přínos Jiřího Koláře československému umění.

Výstava „Předtím, teď, potom“ reflektuje čas jako společensko-kulturní fenomén. Výstava se zaměřuje na postihnutí času z hlediska osobní historie, z hlediska existenciálního prožívání, z hlediska biologické a genderové determinace, z hlediska historie rodu, rodiny atd. Výstava představí čas jako abstratkní fyzikální jednotku, ale také jako hledisko praktického fungování člověka. Výstava bude zkoumat a demonstrovat vztah člověka a času jako kvality, která určuje plynutí, historii, vznik i zánik. Něco bylo předtím, něco je teď a něco bude potom. Záleží na úhlu pohledu, kde nasměřujeme těžiště našeho promýšlení a prožívání skutečnosti my.

Výstava se uskutečňuje na 5 místech v Opavě. Většinou se nejedná o tradiční výstavní prostory, ale naopak o místa, která si nesou významy svých původních nevýstavních účelů a často bývají obdařeny nejrůznějšími půvaby, zvláštnostmi, nezvyklou atmosférou, zkrátka mají svůj genius loci a to je kvalita, která nás zajímá. Všechna místa, na nichž se výstava prezentuje, vytvoří jistý časový rozměr, který bude nutno přijmout, aby návštěvník prošel celou výstavou. Časem je tedy tematizován i návštěvníkův způsob vnímání výstavy.

Výstava „Předtím, teď, potom“ je zorganizována na pozadí připomenutí činnosti Bludného kamene, který letos již dvacátým rokem fouká vítr do plachet lodím převážejícím současné umění. Bludný kámen vyzval řadu jedinců, spolků a organizací, aby v době trvání výstavy sami zorganizovali pod egidou výzvy „TIME 20yearsBK“ veřejné nebo i soukromé události, akce s tématem plynutí času k podpoře úsilí Bludného kamene. Tak se výstava „Předtím, teď, potom“ stává součástí dalších souvislostí, nezřídka mezinárodních, o nichž jsou podrobnější informace uvedeny na webových stránkách Bludného kamene.

 

Bludný kámen warmly invite you to the opening of the exhibition

BEFORE, NOW, THEN

20.9. – 20.10.2015

opening
Sunday 20th September 2015
from 5pm
Gottfrei, Krnovská 13 , Opava

The exhibition will be opened by Martin Klimeš, the curator.
As a part of the opening Martin Janíček and Ivan Bierhanzl will sonicate a partiture based on time interpretation of plans of the former gasholder Gong in Ostrava. Matěj Frank’s body performance will take place at the time of the opening.

The exhibition is organized as a part of the festival Bezručova Opava „Pravda vítězí! (někdy vyděsí)“

 

29.9. od 19.00 Dům umění v Ostravě

30.9. od 19.00 Gottfrei, Krnovská 13, Opava

Zveme vás na dvojkoncert dvou mladých hráčů na preparované elektrické kytary. Jiné zvuky, zpětné vazby, nové možnosti hry – poklepem, údery, třením, paličkami i smyčcem, v každém případě bude kytara většinou doby hraní ležet na stole. Po sólových vystoupeních obou hráčů uslyšíme jejich vzájemnou improvizaci.

Kytaristka a skladatelka akuzmatické hudby Clara de Asís se narodila ve Španělsku a nyní žije ve Francii, kde je pevně spjata s místní improvizovanou a experimentální hudební scénou. Její hudba vychází ze zkoumání zvukových specifik velmi osobní hry na preparovanou kytaru. Zajímají ji minimální gesta a jejich zvukové následky a zkoumání vnitřních variací zvukového toku, jeho kontinuita a diskontinuita. Její hudba je stavěna na vlastní intuici a aktivním poslechu. Ticho, čas a prostor vytváří místo pro vznik a bujení zvukové masy.

Práce Clary de Asís byla představena na mnoha různých uměleckých platformách a mezinárodních rádiových stanicích (France Culture, Radia network, webSYNradio…). Účastnila se mnoha festivalů experimentální a soudobé hudby (Musiques Actuelles Improvisées, Reevox, Sons de Plateaux, Futura…), a spolupracovala s hudebníky a umělci jako Laura Vazquez, D’Incise, Antez, or Jean-Marc Montera. Její poslední vydaná alba jsou La Troisième Heure (2014, Daath records, Francie) a NUNUNU (2015, Pan y Rosas Discos, Chicago).

claradeasis.com

Jakub Frank žije v Olomouci, Wroclawi a Opavě, studuje dějiny umění, je členem spolku Bludný kámen, kurátorem výstav a organizátorem koncertů experimentální hudby. Posledních několik let se zabývá rozšiřováním zvukových možností, které přináší hra na elektrickou kytaru, a to jak preparováním samotného nástroje, tak různými kombinacemi efektových pedálů. Jako člen mnoha hudebních uskupení (poslední Pure cityzen) hrál koncerty v ČR, na Slovensku, v Polsku, Slovinku a Rakousku. Spolu s Matějem Frankem vytvořili projekt Ściany szumów, který se stal východiskem pro jejich další spolupráci. S touto zvukovou instalací/hudební performance vystupovali na festivalech a koncertech experimentální hudby v ČR, Polsku a Izraeli a byli přizváni k účasti na zvukové scéně výstavy Survival ve Wroclawi, kde vytvořili elektroakustickou zvukovou instalaci nazvanou air conditions: na pionowe struny i poziome organy.

soundartforum.bandcamp.com/air conditions
purecityzen.bandcamp.com

koncert proběhne v rámci výstavy Předtím, teď, potom a projektu Time 20years BK.

 

Název instituce: Bludný kámen, Galerie výtvarného umění v Ostravě
Jméno a příjmení organizátora: Martin Klimeš
Název akce: Křest publikace „XX let Bludného kamene“ a Tara Transitory / one.man.nation
Podtitul, případně bližší informace o akci: Křest čerstvě vydané publikace k dvacetiletému výročí Bludném kamene v Matičním domě od 17:00, zahraje… Tara Transitory, světoběžník, hrdá trans, rozjede nespoutanou show – trans gender electromusic
Termín a místo uskutečnění: křest – 20.10. od 17:00, koncert – 20.10. od 19:00 – Gottfrei, 21.10. od 19:00, Dům umění v Ostravě
webové stránky, kde bude akce propagována, dokumentována atd.: www.bludnykamen.cz, www.gvuo.cz

 

Name of institution: Bludný kámen, Gallery of Fine Arts in Ostrava
Name and surname of the organizer: Martin Klimeš
Name of event: Babtism of the publication „ XX years of Bludný kámen“ and Tara Transistory / one.man.nation 5 pm.,Tara Transistory, globetrotter, proud trans, will throw unbound show – trans gender electromusic
Term of organization: 20.10. 5 pm, concert – 20.10. 7 pm – Gottfrei; 21.10. 7 pm – House of art Ostrava
Website where the happening will be promoted or documented: www.bludnykamen.cz, www.gvuo.cz

 

Jméno organizace, skupiny nebo instituce: Bludný Kámen a Galerie výtvarných umění v Ostravě/CZ/
Jméno a příjmení organizátora: Clara de Asís
Název akce: Total Refraction
Podtitul a bližší informace o akci: zvuková produkce nebo připravený kytarový experimentální proud hudby, jejich autonomie, způsob, jak se lámou v prostoru a čase.
Bližší informace: Tato zvuková produkce zkoumá vnitřní změny lineárního zvukového proudu, ve kterém juxtapozice blízkých frekvencí a jejich lom v prostoru vytvářejí oscilační pohyby, které jsou potom jako celek vnímány rozdílně v závislosti na posluchačově pozici. Jak prostor, tak čas jsou v této zvukové produkci vnímány jako aktivní prvky. Ovlivňují kvalitu produkce stejně jako umělec. Kromě toho, že čas a prostor se uplatňuje jako aktivní prvek, je i zkoumán z hlediska svého vývinu v rámci postupného rozšiřování časového rámce.
Datum uskutečnění: 29. a 30. září 2015
Místo konání: Bludný Kámen v Opavě a Galerie výtvarných umění v Ostravě
Webové stránky, kde bude akce propagována, dokumentována: http://claradeasis.com, www.bludnykamen.cz

 

Name of the institution, group or institute: Bludny kymen and The Gallery of Fine Art in Ostrava /CZ/
Organizer´s name and surname: Clara de Asís
Name of the happening: Total Refraction
Subtitle or more detailed info about the happening: A sound performance on prepared guitar exploring evolutive sonic flows, their autonomy and the way they refract on space and time.
More info : This sound performance explores the internal variations of a lineal evolutive sonic flux in which the juxtaposition of nearby frequencies and their refraction on space produce oscillatory movements that make the global sound to be perceived differently depending on the auditor’s position. For the internal sonic variations to emerge, the sound must spread itself and develops in time. Both the space and time, in this sound performance, are understood as active elements for the sound generation. They determine the shape of sound the same way as the performer does. Besides being an active element in the sound generation, the perception of time itself is also explored in this sound performance, as the sound evolves gradually resulting on a feeling of time dilation.
Term of organization: 29 and 30 September 2015
Name of the venue: Bludny kamen in Opava and The house of Art in Ostrava, CZ
Website where the happening will be promoted or documented: http://claradeasis.com, www.bludnykamen.cz

moin moin
Moin moin je Magdaléna, ovlivněna současným freak folkem, Jeffem Buckleym i Sonic Youth. Pohybuje se v lo-fi světě a snech o krajině, kde je nad obzorem permanentní polární záře. Zážitky, vjemy a zvuky poskládané do příběhů a pohádek. Nalaďme se na melancholickou strunu, na křehký dívčí hlas, nekomplikované čisté zvuky akustické kytary a moin moin nás provede světem osobních prožitků, nevinnosti a lunaticky roztoužené lehkosti. https://moin.bandcamp.com/

Strangers in the City
Strangers in the City jsou Jakub a Lenka z Veselí nad Moravou. Za sebou mají jedno lo-fi folkové EP. „Neučesaný špinavý zvuk, zamyšlená melancholie a dobré ohlasy kritiky. Jakub Zbořil vystupující jako Strangers in the City předloni debutoval bezejmenným digitálním EP, které nahrál po nocích v panelákovém bytě a podle debutového EP můžeme s klidným svědomím hovořit o velké naději domácí hudební scény. Kolekci dvanácti lo-fi miniatur, která trvá jen patnáct minut, pěkně charakterizují slova: „akustika, šum a letmá kytarová sóla“. Píše Mojmír Horyna. Vloni Strangers vydali dlouhotrvající (již celých 30 minut v 16 skladbách) debut South. „Syrovost, lehká špína, prožitek, skromnost, slast,“ charakterizuje písničkáře Petr Vrba z Radia 1. http://bandzone.cz/sitchttps://www.youtube.com/watch?v=9fPfEZngLm8

M. Chadima & Ex Extempore Members play The City

EXTEMPORE – The Naive Extempore Band (1974 – 1976); The Rock & Jokes Extempore Band (1976 – 1978); The New Rock & Jokes Extempore Band (1978 – 1979); The Extempore Band (1979 – 1981).
Kultovní rocková skupina založená a vedená Jaroslavem Jeronýmem Neduhou (1973 – 1978), po jeho odchodu do exilu Mikolášem Chadimou (1978 – 1981). Skupina byla průkopníkem československého alternativního rocku. Neustále se vyvíjela a v hudbě se postupem času objevovaly prvky psychedelie, jazzu, punku a nové vlny. V letech 1973 – 1981 vyprodukovala 9 celovečerních pořadů a během doby získala velké množství fanoušků. V posledním roce své existence zvítězila roku 1981 v anketě All Stars 1980/81 časopisu Jazz bulletin č.27/28 v kategorii rockových skupin s velký náskokem před Etc a Pražským výběrem. To přesto, že ve srovnání s nimi mohla koncertovat minimálně a neměla prakticky žádnou mediální podporu. S undergroundovými „Plastiky“ se stala nejznámější kapelou tzv. české neoficiální rockové scény.
U příležitosti 40 let od uvedení prvního programu Extempore oslovil J. J. Neduha, který kapelu po návratu z exilu obnovil, bývalé členy s myšlenkou na uspořádání koncertu na kterém by zazněly tři zásadní programy, které z Extempore udělali pro současníky průkopnickou a kultovní kapelu. Jeho iniciativa se setkala s kladným přijetím a tak po letech zazněly 26. září 2014 v žižkovském Paláci Akropolis premiérový program Extempore “Pohřeb funebráka” (c 1974), slavná “Milá 4 viselců” (c 1976) i neméně slavné písničky programu “Velkoměsto” (c 1980/81), které stálo u zrodu domácí punkové a new wave scény.
Ohlas na koncert byl mimořádný a zájem o reprízy velký, ale cena za tak velkoryse pojatý program byla pro většinu pořadatelů příliš vysoká. Ve snaze šetřit jejich konta se proto Neduha s Chadimou rozhodli oslavný pořad rozpůlit na J. J. Neduha & Extempore Milá 4 viselců” a “M. Chadima & Ex Extempore Members play The City” s tím, že obě kapely budou v oslavách pokračovat i následující rok. Každá však už jen sama za sebe. Díky tomu mají i mimopražští posluchači možnost po letech opět vidět a slyšet, jak Neduhovo Extempore s “Milou 4 viselců” , tak v tomto případě Chadimovy Ex Extempore Members s “Velkoměstem”. Sami můžou posoudit, zda se kapela stala legendou oprávněně.

Vstupné: 80,- na místě

Kontakty a otevírací doba

Bludný kámen, z.s.

Gudrichova 6,
746 01 Opava
bludnykamen@bludnykamen.cz
IČ: 66144108
Facebook
Youtube
Instagram
Newsletter

Galerie Cella

Matiční 4,
746 01 Opava
Út–Čt: 9–17

Hovorny

Masarykova tř. 22,
746 01 Opava
Po-Ne: 0-24

Matiční dům

Matiční 2,
746 01 Opava

Činnost Bludného kamene je finančně podpořena z dotace Ministerstva kultury ČR a Statutárního města Opava.