Zpět na Time 20ʸᵉᵃʳˢ BK

Zkušenost exilu a návratu domů / Petr Král, Adam Zagajewski

Přednáška

Název instituce, skupiny, spolku či organizace: Spolek Protimluv
Jméno a příjmení organizátora: Jiří Macháček
Název akce: Zkušenost exilu a návratu domů
Podtitul, případně bližší informace o akci: Diskuse s básníky Petrem Králem a Adamem Zagajewskim na téma exilu a poexilové zkušenosti
Termín uskutečnění: 16. října 2015 ve 20.00
Místo uskutečnění: Komorní scéna Aréna v Ostravě
webové stránky, kde bude akce propagována, dokumentována atd.: www.protimluv.net
Případný komentář: Setkání a dialog významných básnických osobností, které působily v Paříži v exilu a vrátily se po letech do své vlasti. Adam Zagajewski do Krakova a Petr Král do Prahy.

Name of institution: The association of Protimluv
Name and surname of the organizer: Jiří Macháček
Name of event: The experience from Exile and Return Home
Subtitle and the additional information about the event: Discussion with the poets Petr Král and Adam Zagajewski on the topic of exile and post-exile experience
Term of realisation: October 16th, 2015 at 8 pm.
Venue: Alternative theatre – Komorní scéna in Ostrava
Website where the event will be promoted and documented etc.: www.protimluv.net
Comment: Meeting and the dialogue of distinguished poets who created in exile in Paris and came back to their homeland after many years. Adam Zagajewski came back to Cracovia and Petr Král to Prague.

Kontakty a otevírací doba

Bludný kámen, z.s.

Gudrichova 6,
746 01 Opava
bludnykamen@bludnykamen.cz
IČ: 66144108
Facebook
Youtube
Instagram
Newsletter

Galerie Cella

Matiční 4,
746 01 Opava
Út–Čt: 9–17

Hovorny

Masarykova tř. 22,
746 01 Opava
Po-Ne: 0-24

Matiční dům

Matiční 2,
746 01 Opava

Činnost Bludného kamene je finančně podpořena z dotace Ministerstva kultury ČR a Statutárního města Opava.