výstava Archiv XXBK / koncert Héctor Rey / křest publikace XXBK

KoncertPerformanceGalerie Cella a Hovorny, Opava
Matiční dům, Opava

vernisáž výstavy Archiv XXBK netradičním způsobem prezentující letitou aktivitu Bludného kamene

Současná výstava Archiv XXBK činnost Bludného kamene nepopisuje, neilustruje, neuvádí příklady, ale je spíše řezem vedeným ostrým skalpelem, který odhaluje útroby tohoto spolku. Depozitář a skladiště má Bludný kámen na několika místech Opavy, v nich ukládá sokly, rámy, židle, audiovizuální techniku, nářadí, čistící prostředky, korespondenci, dokumentaci, katalogy, knihy, obrazy, kresby atd. Výstava Archiv XXBK se ale soustřeďuje především na dokumentování, archivování, sbírání, kterýmžto činnostem se Bludný kámen věnuje od počátku své existence, jak se může návštěvník na vlastní oči a uši přesvědčit. Bludný kámen archivuje především vlastní činnost ve všech prostředích a prostorech, v nichž pracoval, prostřednictvím písemných dokumentů, fotografií, tiskových materiálů, video a zvukové dokumentace. Výstava nabízí zdarma návštěvníkům řadů tiskovin, katalogů, které Bludný kámen na své pouti současným vizuálním a zvukovým uměním na světě zanechal. Několikanásobným stěhováním v průběhu existence Bludného kamene, neustálým hledáním, přeskupováním a nakonec i dohledáváním řady archivních materiálů při sestavování publikace shrnující celé zmíněné období, potvrdilo důležitost důkladné dokumentace i takových aktivit, za nimiž stojí Bludný kámen, v Opavě se ocitající na samém okraji většinového společensko-kulturního zájmu.
Výstavou archiv XXBK jsme se pokusili vytvořit nejen určitý vhled do aktivit spolku, ale také vytvořit autonomní instalaci, které může být stejně tak poučná jako krásná.

Héctor Rey/ Bludný kámen – Matiční dům, 18:00

Zvuková performance z cyklu Pohyby, zvuky, prostory, mapujícího současnou improvizační a experimentální scénu. Hector Rey pochází ze Španělska a patří k mezinárodním tvůrcům, kteří si své zkušenosti vytvořili pobýváním a koncertováním v různých klubech, festivalech, alternativních scénách. Héctor se věnuje sochařství a improvizované hudbě. Sochy vystavoval skupinově i sólově v galeriích v USA, Finsku a Španělsku. Získal granty a rezidenční pobyty mimo jiné na Aaltově univerzitě v Helsinkách a School of Visual Arts v New Yorku. K improvizované hudbě přistupuje podobně jako k skulpturálnímu procesu, s důrazem na morfologické konfigurace opracovávané matérie. Koncertoval na nejrůznějších místech a festivalech v USA, Španělsku, Polsku, Finsku i jinde, sólově nebo ve spolupráci s hudebníky, jako jsou Seijiro Murayama, Tomás Gris, Miguel A. García a s výtvarnými umělci (Shu Lea Cheang) nebo experimentálními tanečníky jako Dominique Starck, Marianela León, Przemyslaw Kamiński aj.  Vede label Nueni Recs a pořádá každý měsíc poslechové večery gramodesek nazývané Murrunmaldiak

Křest publikace XXBK s hudebním překvapením / Bludný kámen-Matiční dům, 19:00

Kontakty a otevírací doba

Bludný kámen, z.s.

Gudrichova 6,
746 01 Opava
bludnykamen@bludnykamen.cz
IČ: 66144108
Facebook
Youtube
Instagram
Newsletter

Galerie Cella

Matiční 4,
746 01 Opava
Út–Čt: 9–17

Hovorny

Masarykova tř. 22,
746 01 Opava
Po-Ne: 0-24

Matiční dům

Matiční 2,
746 01 Opava

Činnost Bludného kamene je finančně podpořena z dotace Ministerstva kultury ČR a Statutárního města Opava.