Zpět na Time 20ʸᵉᵃʳˢ BK

Supreme / Ryokō

KoncertVýstava

Jméno organizace, skupiny nebo instituce: Cosmos Gallery
Jméno a příjmení organizátora: Berta Escalas Barnils
Jméno akce: Supreme
Podtitul a bližší informace o akci:
Supreme – Ryokō  (Sarah Rasines & Alberto Meher + host Alba Burgos) – výstava fotografií a koncert elektronické hudby. Ryokō projekt umožňuje představit si, jak jsou zkušenosti nazývané „makro“ (ty, které ovlivňujé politický, ekonomický a správní kontext v obecné rovině) přijímány různými „mikro“ sociálními procesy (každodenní život) a jak na obojí můžeme nahlížet z perspektivy rozličných akcí. Ryokō ukazuje, jak jsou určité činnosti ve stejném čase vnímány z různých perspektiv.
Termím konání: 16. října, 19:00 hod
Webové stránky, kde bude akce propagována, dokumentována: https://www.facebook.com/ cosmosbilbao?ref=hlhttps://www.facebook.com/Ryokō-406728556176350/timeline/

 

Name of the organization, group or institution: Cosmos Gallery
Organizer´s name and surname:  Berta Escalas Barnils (curator)
Name of the happening: Supreme
Subtitle or more detailed info about the happening:
Supreme – Ryokō  (Sarah Rasines & Alberto Meher + invited artist Alba Burgos). Photography exhibition and electronic music concert. The Ryokō  projects allow to visualize how the experiences called „macro“ (the ones that influence the political context , economical and administrative in a general level) are received in different „micro“ social processes(the daily life). And how both can be discussed through diverse actions and symbolic components.  Ryokō shows how at the same time the same action is perceived from different perspectives.
Term of organization: October 16, 2015, 19:00
Website where event  will be promoted and documented etc: https://www.facebook.com/ cosmosbilbao?ref=hlhttps://www.facebook.com/Ryokō-406728556176350/timeline/

Kontakty a otevírací doba

Bludný kámen, z.s.

Gudrichova 6,
746 01 Opava
bludnykamen@bludnykamen.cz
IČ: 66144108
Facebook
Youtube
Instagram
Newsletter

Galerie Cella

Matiční 4,
746 01 Opava
Út–Čt: 9–17

Hovorny

Masarykova tř. 22,
746 01 Opava
Po-Ne: 0-24

Matiční dům

Matiční 2,
746 01 Opava

Činnost Bludného kamene je finančně podpořena z dotace Ministerstva kultury ČR a Statutárního města Opava.