Zpět na Time 20ʸᵉᵃʳˢ BK

Total Refraction / Clara de Asís

KoncertGalerie výtvarného umění v Ostravě
Továrna Litultovice

Jméno organizace, skupiny nebo instituce: Bludný Kámen a Galerie výtvarných umění v Ostravě/CZ/
Jméno a příjmení organizátora: Clara de Asís
Název akce: Total Refraction
Podtitul a bližší informace o akci: zvuková produkce nebo připravený kytarový experimentální proud hudby, jejich autonomie, způsob, jak se lámou v prostoru a čase.
Bližší informace: Tato zvuková produkce zkoumá vnitřní změny lineárního zvukového proudu, ve kterém juxtapozice blízkých frekvencí a jejich lom v prostoru vytvářejí oscilační pohyby, které jsou potom jako celek vnímány rozdílně v závislosti na posluchačově pozici. Jak prostor, tak čas jsou v této zvukové produkci vnímány jako aktivní prvky. Ovlivňují kvalitu produkce stejně jako umělec. Kromě toho, že čas a prostor se uplatňuje jako aktivní prvek, je i zkoumán z hlediska svého vývinu v rámci postupného rozšiřování časového rámce.
Datum uskutečnění: 29. a 30. září 2015
Místo konání: Bludný Kámen v Opavě a Galerie výtvarných umění v Ostravě
Webové stránky, kde bude akce propagována, dokumentována: http://claradeasis.com, www.bludnykamen.cz

 

Name of the institution, group or institute: Bludny kymen and The Gallery of Fine Art in Ostrava /CZ/
Organizer´s name and surname: Clara de Asís
Name of the happening: Total Refraction
Subtitle or more detailed info about the happening: A sound performance on prepared guitar exploring evolutive sonic flows, their autonomy and the way they refract on space and time.
More info : This sound performance explores the internal variations of a lineal evolutive sonic flux in which the juxtaposition of nearby frequencies and their refraction on space produce oscillatory movements that make the global sound to be perceived differently depending on the auditor’s position. For the internal sonic variations to emerge, the sound must spread itself and develops in time. Both the space and time, in this sound performance, are understood as active elements for the sound generation. They determine the shape of sound the same way as the performer does. Besides being an active element in the sound generation, the perception of time itself is also explored in this sound performance, as the sound evolves gradually resulting on a feeling of time dilation.
Term of organization: 29 and 30 September 2015
Name of the venue: Bludny kamen in Opava and The house of Art in Ostrava, CZ
Website where the happening will be promoted or documented: http://claradeasis.com, www.bludnykamen.cz

Kontakty a otevírací doba

Bludný kámen, z.s.

Gudrichova 6,
746 01 Opava
bludnykamen@bludnykamen.cz
IČ: 66144108
Facebook
Youtube
Instagram
Newsletter

Galerie Cella

Matiční 4,
746 01 Opava
Út–Čt: 9–17

Hovorny

Masarykova tř. 22,
746 01 Opava
Po-Ne: 0-24

Matiční dům

Matiční 2,
746 01 Opava

Činnost Bludného kamene je finančně podpořena z dotace Ministerstva kultury ČR a Statutárního města Opava.