Zpět na Time 20ʸᵉᵃʳˢ BK

Timeless – Marek Choloniewski

Přednáška

Jméno organizace, skupiny nebo instituce: Studio Elektroakustické hudby, Akademie hudby v Krakově
Jméno a příjmení organizátora: Marek Choloniewski
Název akce: Timeless
Podtitul nebo bližší informace o akci: GrupLab the art/ vědecká skupina hudebníků, vizuálních umělců, vědců, spisovatelů a uvádění série moderního umění Plejrek –nezávislá impro sezení od března 2015 budou věnována 26. setkání s tématikou ČAS se zvláštním ohledem na 20. výročí Bludného Kamene v Opavě.
Místo konání: Solvay, Centrum soudobého umění v Krakově (ul. Zakopaniaska 62)
Datum konání: 26. září 2015
Webová stránka, kde bude akce propagována a zdokumentována: www.sme.amuz.krakow.pl

 

Name of organization, group or institute: Studio for Electroacoustic Music, Academy of Music in Krakow
Organizer´s name and surname: Marek Choloniewski
Name of the happening: Timeless
Subtitle or more detailed info about the happening: GrupLab the art/scientific group of musicians, visual artists, scientics, writers and running series of modern art of Plejrek – free impro sessions since March 2015 will dedicate the 26th session to the subject of TIME with special reference to the 20th Anniversary of Bludny Kamen in Opava.
Venue: Solvay, The Center for Contemporary Art  in Krakow (Zakopianska Str. 62)
Term of organization: September 26, 2015
Website where the happening will be promoted or documented: www.sme.amuz.krakow.pl

Kontakty a otevírací doba

Bludný kámen, z.s.

Gudrichova 6,
746 01 Opava
bludnykamen@bludnykamen.cz
IČ: 66144108
Facebook
Youtube
Instagram
Newsletter

Galerie Cella

Matiční 4,
746 01 Opava
Út–Čt: 9–17

Hovorny

Masarykova tř. 22,
746 01 Opava
Po-Ne: 0-24

Matiční dům

Matiční 2,
746 01 Opava

Činnost Bludného kamene je finančně podpořena z dotace Ministerstva kultury ČR a Statutárního města Opava.