Zpět na

Ticho a čas / Ján Adamove, Michal Murin

Výstava

Název instituce, skupiny, spolku či organizace: Katedra intermédií a digitálnych médií, Fakulta výtvarných umení, Akadémia umení v Banskej Bystrici
Jméno a příjmení organizátora: Ján Adamove, Michal Murin (Mgr. Ján Adamove, ArtD., Doc. MgA. Michal Murin, ArtD.)
Název akce: Ticho a čas
Podtitul, případně bližší informace o akci: Prezentácia kolekcie prác študentov IDM na tému ticho, s dôrazom na aspekt času. Experimentálny film a videoart.
Termín uskutečnění: 20. 10. 2015
Místo uskutečnění: Fakulta výtvarných umení, Akadémia umení Banská Bystrica
webové stránky, kde bude akce propagována, dokumentována atd. : http://idm.aku.sk/

 

Name of institution, group, guild or organization: Department of intermedia and digital media, Faculty of Fine Arts, Academy of Art in Banská Bystrica
Name and surname of the organizer: Ján Adamove, Michal Murin (Mgr. Ján Adamove, ArtD., Doc. MgA. Michal Murin, ArtD.)
Name of the action: Tranquillity and Time
Subtitle and additional information about the action: Presentation of the Collection of works of students of IDM on the topic tranquillity with the stress on the aspect of time. Experimental film and video art.
Term of realization: October 10th, 2015
Venue: Faculty of Fine Arts, Academy of Art in Banská Bystrica
Website where the happening will be promoted or documented: http://idm.aku.sk/

 

Kontakty a otevírací doba

Bludný kámen, z.s.

Gudrichova 6,
746 01 Opava
bludnykamen@bludnykamen.cz
IČ: 66144108
Facebook
Youtube
Instagram
Newsletter

Galerie Cella

Matiční 4,
746 01 Opava
Út–Čt: 9–17

Hovorny

Masarykova tř. 22,
746 01 Opava
Po-Ne: 0-24

Matiční dům

Matiční 2,
746 01 Opava

Činnost Bludného kamene je finančně podpořena z dotace Ministerstva kultury ČR a Statutárního města Opava.