Tereza Bonaventurová: Luxus prázdnoty

VýstavaGalerie Cella a Hovorny, Opava

Tereza Bonaventurová
LUXUS PRÁZDNOTY
Galerie Cella a Hovorny, Opava

Vernisáž: 7.8. 2019 v 18 h před Hovornami
Výstava potrvá do 5.9. 2019
Otevřeno: Po – Pá, 9-11 a 12-16 hod.

5.9. v 18 h se v rámci dernisáže uskuteční umělkyní komentovaná procházka Opavou na téma vizuálního smogu.

Kurátorka: Nela Bártová

„Procházím městem. Obrovská auta i krásné ženy se tyčí vysoko nad mou hlavou. Letmým pohledem zavadím o pětimetrovou vířivku plnou šťastných lidí. Proti nim mě zdraví stejně velký a stejně šťastný George Clooney. Zve mě na kafe. Domy jsou barevné jako duha a skládané z drobných fragmentů jako španělská mozaika. Nad nimi se vznáší nejmodernější verze nového mobilního telefonu. Vedle něj další a ještě jeden. Muzikálové hvězdy urputně tančí podél silnice a Sagvan Tofi jako Mýdlový princ si lascivně protahuje záda. Politici se srdečně usmívají, jsou upřímní a silní. Co se to děje? Je to sen? Halucinace z přepracování? Nebo snad verze absurdní budoucnosti? Bohužel. Je to odraz reality všedního dne. Je to reklama ve veřejném prostoru.“

Reklama ve veřejném prostoru je předmětem zkoumání projektu LUXUS PRÁZDNOTY, který se skládá z fotografického souboru a autorské publikace a který vychází z Tereziny diplomové práce v Ateliéru Fotografie u Lukáše Jasanského na FUD UJEP.
Publikace LUXUS PRÁZDNOTY – Knížka o reklamě ve veřejném prostoru chce být jakýmsi základním shrnutím tohoto jevu v českém prostředí za posledních bezmála 30 let. Má za cíl především prvotní seznámení s problematikou reklamy v českém veřejném prostoru a stručně zmínit její důležité aspekty, jako je historie a možná příčina, aktuální podoba i právní rámec, včetně možných řešení. Dále představuje důležité projekty a ukotvuje pojem v kontextu českého umění ve veřejném prostoru. Navíc by chtěla přinést zamyšlení, jaký to všechno má vlastně dopad na člověka, jeho psychický vývoj a vztah k prostředí ve kterém žije, jaké vizuální informace z veřejného prostoru získáváme. LUXUS PRÁZDNOTY tak nemá ambice předkládat pouze výčet strohých dat a informací, jako spíše se nořit do jádra problému z pohledu vizuálního umělce s akutní snahou současné situaci porozumět. Knížka se ptá, proč se vlastně lidé potřebují neustále otiskovat do prostoru kolem sebe? Nejedná se totiž jen o reklamní, politické, sociální či kulturní a náboženské poutače, u kterých jsou důvody k umístění celkem zřejmé, ale týká se to i umělců, graffiti writerů nebo všudepřítomných taggerů. Jako by každá volná plocha dráždila a volala po zakrytí.
Fotografický soubor pak zachycuje volné plochy fasád opavských domů, které na sobě nenesou žádné reklamní sdělení, žádnou informaci. Zásadním klíčem pro výběr takových domů bylo především jejich umístění na frekventovaném a tedy z hlediska marketingu lukrativním místě, takže by na těchto domech velkoplošná reklama být mohla nebo v minulosti dokonce byla či se nachází na budovách v jejich bezprostředním okolí. Základní premisou pak byla úvaha, že je v současné situaci daleko náročnější najít a ukázat domy, na kterých velkoplošná reklama není, než ty na kterých je.

Tereza Bonaventurová (* 1992) vystudovala v Ateliéru Fotografie u Lukáše Jasanského na FUD UJEP. S pomocí fotografického média se nejčastěji věnuje vizuální problematice veřejného prostoru, architektury a urbanismu, často s lehkým humorem. Doposud se její práce kromě Česka objevily také ve Španělsku, Turecku, či Německu, vydala také několik autorských publikací a současně se podílí na provozu Galerie Fotografic v Praze.
www.bonaventurova.com

Kontakty a otevírací doba

Bludný kámen, z.s.

Gudrichova 6,
746 01 Opava
bludnykamen@bludnykamen.cz
IČ: 66144108
Facebook
Youtube
Instagram
Newsletter

Galerie Cella

Matiční 4,
746 01 Opava
Út–Čt: 9–17

Hovorny

Masarykova tř. 22,
746 01 Opava
Po-Ne: 0-24

Matiční dům

Matiční 2,
746 01 Opava

Činnost Bludného kamene je finančně podpořena z dotace Ministerstva kultury ČR a Statutárního města Opava.