Zpět na Time 20ʸᵉᵃʳˢ BK

Se zvukem / Ladislav Železný, Martin Klimeš

KoncertMatiční dům, Opava

Název instituce, skupiny, spolku či organizace: Český rozhlas, stanice Vltava, Bludný kámen
Jméno organizátora: Ladislav Železný, Martin Klimeš
Název akce: Se zvukem
Bližší informace: od 21:00 do 22:00 Venku i uvnitř, uvnitř i venku. Přenos zvukového prostředí, proměny souvislostí. Poslouchání ticha, vnímání zvuků. Čtení deníkových záznamů Martina Klimeše souvisejících se zvukovou krajinou. Živý zvukový přenos z kláštera v Oseku, http://frontiers-of-solitude.org/nabidka-studijniho-pobytu od 22:00 do 22:30, PremEdice Radioateliéru Český rozhlas, Vltava pro Bludný kámen. Veřejný poslech rádiových vln – premiéry akusmatické kompozice portugalské autorky Sary Pinheiro. Poslech rádiových vln se uskuteční za přítomnosti autorky.
Bližší informace: vysílání je věnováno dvacetiletému výročí Bludného kamene
Termín uskutečnění: 25. září, od 21:00
Místo uskutečnění: rozhlasové vysílání Českého rozhlasu, stanice Vltava, PremEdice Radioateliéru
webové stránky: http://www.rozhlas.cz/radiocustica/portal/, www.bludnykamen.cz

 

Name of institution, group, guild or organization: Czech Radion Broadcasting, Radiostation Vltava, Bludný Kámen
Name of organizer: Ladislav Železný, Martin Klimeš
Name of event: With the Sound,
Additional information: From 9 pm. to 10:00 pm. Outside and inside, inside and outside. Transmitting of the audio surround, changes of continuity. Listening to tranquility, perception of sounds. Reading the diary notes made by Martin Klimeš connected to the audio landscape. Live audio broadcasting from the monastery in Osek
http://frontiers-of-solitude.org/nabidka-studijniho-pobytu From 10 pm. to 10:30 pm.
PremEdition of Radio atelier of Czech Radio, Vltava for Bludný Kámen. Public audition of radio broadcasting – premiere of acusmatic composition of Portuguese author Sara Pinheiro. Audition of radio broadcasting realised with the author present.
Additional information: the broadcasting is dedicated to the 20th anniversary of Bludný Kámen
Term of realisation: September 25th from 9 pm.
Venue: broadcasting of Czech Radio, Radio station Vltava, PremEdition of the Radio atelier
Website: http://www.rozhlas.cz/radiocustica/portal/, www.bludnykamen.cz

Kontakty a otevírací doba

Bludný kámen, z.s.

Gudrichova 6,
746 01 Opava
bludnykamen@bludnykamen.cz
IČ: 66144108
Facebook
Youtube
Instagram
Newsletter

Galerie Cella

Matiční 4,
746 01 Opava
Út–Čt: 9–17

Hovorny

Masarykova tř. 22,
746 01 Opava
Po-Ne: 0-24

Matiční dům

Matiční 2,
746 01 Opava

Činnost Bludného kamene je finančně podpořena z dotace Ministerstva kultury ČR a Statutárního města Opava.