Zpět na Time 20ʸᵉᵃʳˢ BK

Sara Pinheiro – premiéra skladby Acousmatic foley

Koncert

Název instituce, skupiny, spolku či organizace: Český rozhlas, stanice Vltava
Jméno organizátora: Sara Pinheiro
Název akce: Sara Pinheiro – premiéra skladby Acousmatic foley / Studie l.
Bližší informace: Kompozice vycházející ze tří různých zvukových objektů a tří různých pojetí času. Čas jako délka, trvání, nebo úsek. Čas jako vzor pro rytmus. Čas jako časový rámec, nebo prostor ve společnosti. Kompozice také výsledkem výzkumného projektu Sáry Pinheiro nazvaného Acousmatic Foley (akusmatické ruchy), jehož předmětem je především idea zkoumání podobnosti koncepcí zvukových objektů, která se v jisté shodě potkává ve dvou různých disciplínách: Musique Concrete a Foley art (foley = zvukové efekty, ruchy). Její projekt směřuje k teorii zvukového objektu jakožto zvukového aktéra namísto jeho odkazu ke konkrétnímu hmotnému objektu. V samotné skladbě Sára Pinheiro inklinuje ke kompozičnímu postupu založeném na zvukové dramaturgii, která pracuje jednak s asociativními možnostmi a referenčními hodnotami původního zvukového zdroje, stejně tak, jako s významovou mnohostí vznikající při redukovaném poslechu. V pozadí kompozice velmi resonuje tvrzení, že poslech nahraného zvuku nemůže nahradit zkušenost s poslechem skutečného zdroje zvuku. Je to totiž zkušeností sám o sobě.
Termín uskutečnění: 25. září od 22:00 do 22:30
Místo uskutečnění: rozhlasové vysílání Českého rozhlasu, stanice Vltava, PremEdice Radioateliéru
webové stránky: http://www.rozhlas.cz/radiocustica/portal/

 

Name of institution, group, guild or organisation: Czech Radio, Radio station Vltava
Name of organizer: Sara Pinheiro
Name of event: Sara Pinheiro – composition premiere Acousmatic foley/Study I.
Additional information: Composition based on three different sound objects and three different perceptions of time. Time as length, duration or passage. Time as a pattern for rhytm. Time as time framework or space in the society. The composition is also the result of the surveying project of Sara Pinheiro named Acousmatic Foley (acousmatic disturbances) which is focusing on the idea of surveing the conceptions of similarity of sound objects. These can be observed in two different fields: Musique Concréte and Foley art (foley = sound effects, disturbances). Her project is focusing on the theory of sound object as a sound performer instead of linking it with a concrete materialistic object. In her composition Sara Pinheiro tends to use the composition procedure based on sound dramaturgy. This procedure works with the possibilities of association and reference value of original sound source as well as with the multiplicity of meanings created during the reproduced audition. There is a strong underlying statement of the project assuming that the listening of the recorded sound cannot substitute the audition of the real sound source. It is experience on its own.
Term of realisation: September 25th from 10 pm. to 10:30 pm.
Venue: Radio broadcasting of Czech Radio, Radio station Vltava, PremEdition of Radio atelier
Website: http://www.rozhlas.cz/radiocustica/portal/

Kontakty a otevírací doba

Bludný kámen, z.s.

Gudrichova 6,
746 01 Opava
bludnykamen@bludnykamen.cz
IČ: 66144108
Facebook
Youtube
Instagram
Newsletter

Galerie Cella

Matiční 4,
746 01 Opava
Út–Čt: 9–17

Hovorny

Masarykova tř. 22,
746 01 Opava
Po-Ne: 0-24

Matiční dům

Matiční 2,
746 01 Opava

Činnost Bludného kamene je finančně podpořena z dotace Ministerstva kultury ČR a Statutárního města Opava.