Zpět na Time 20ʸᵉᵃʳˢ BK

Roman Štětina / Dalibor Pavlas

PřednáškaVýstava

Název instituce, skupiny, spolku či organizace: Galerie města Třince
Jméno a příjmení organizátora: Jakub Adamec
Název akce: Roman Štětina: Ztracený případ a přednáška o čase Mgr. Dalibora Pavlase
Podtitul, případně bližší informace o akci: Film Ztracený případ Romana Štětiny uvádíme v třineckém kině Kosmos v rámci podpory projektu Time (20years BK). Roman Štětina se stal díky Ztracenému případu laureátem Ceny Jindřicha Chalupeckého pro rok 2014. Jeho promítáním uzavíráme kruh, protože počáteční fázi Ztraceného projektu Štětina vystavoval v Galerii města Třince před dvěma lety pod názvem Nultá série. Více o autorovi:http://www.romanstetina.com/
Termín uskutečnění: 23. 9. 2015
Místo uskutečnění: Kino Kosmos, Třinec
webové stránky, kde bude akce propagována, dokumentována atd: www.galerietrinec.cz www.facebook.com/galerie.trinec

 

Name of institution, group, guild or organization: The Gallery of the City of Třinec
Name and surname of the organizer: Jakub Adamec
Name of event: Roman Štětina: The Lost Case and a lecture about time by Dalibor Pavlas MA
Subtitle, more deiled information about the event: The film called The Lost Case by Roman Štětina will be put in the cinema Kosmos in Třinec within the framework of the project Time ( 20 years of BK). Roman Štětina has become the winner of thePrize of Jindřich Chaloupecký of the year 2014 thanks to his film The Lost Case. Its projection is closing a circle because the initial scenes of The Lost Case was shown by Štětina in the Gallery of the City of Třinec two years ago. It bore the name of Zero Series then. More details about the author:http://www.romanstetina.com/
Term of realization: September 23rd, 2015
Venue: Cinema Kosmos, Třinec
Website where the happening will be promoted or documented: www.galerietrinec.czwww.facebook.com/galerie.trinec

Kontakty a otevírací doba

Bludný kámen, z.s.

Gudrichova 6,
746 01 Opava
bludnykamen@bludnykamen.cz
IČ: 66144108
Facebook
Youtube
Instagram
Newsletter

Galerie Cella

Matiční 4,
746 01 Opava
Út–Čt: 9–17

Hovorny

Masarykova tř. 22,
746 01 Opava
Po-Ne: 0-24

Matiční dům

Matiční 2,
746 01 Opava

Činnost Bludného kamene je finančně podpořena z dotace Ministerstva kultury ČR a Statutárního města Opava.