Zpět na Time 20ʸᵉᵃʳˢ BK

Puklý čas / Andrea Uváčiková a Anna Hálová

Performance

Jméno a příjmení organizátora: Andrea Uváčiková a Anna Hálová
Název akce: Puklý čas
Podtitul, případně bližší informace o akci: Časem proti proudu
Termín uskutečnění: 17. 10. 2015
Místo uskutečnění: Ulice města Brna
webové stránky, kde bude akce propagována, dokumentována atd.: www.behance.net/andrea_uvacikovawww.behance.net/Cruinne , fb
Komentář: Aktéři performancí jsou zároveň organizátoři a původci ideje. Bude se jednat o spontánní jednorázové akce, na které nebude obecenstvo předem upozorněno. Každá z nás provede samostatnou performanci nebo performanci ve dvojici. Vše se bude vztahovat k tématu času.

 

Name and surname of the organizer: Andrea Uváčiková and Anna Hálová
Name of event: Time cracked
Subtitle and the additional information about the event: Time Running against the Stream
Term of realisation: October 17th, 2015
Venue: The Streets of the City of Brno
Website where the event will be promoted and documented etc.: www.behance.net/andrea_uvacikovawww.behance.net/Cruinne
Comment: The performers are at the same time the organizers and the originators of the idea. We are talking about spontaineous events organized only once of which the audience will be informed in advance. Each of us will perform individually or we will form a performing couple. All the performances will be connected with the theme of time.

Kontakty a otevírací doba

Bludný kámen, z.s.

Gudrichova 6,
746 01 Opava
bludnykamen@bludnykamen.cz
IČ: 66144108
Facebook
Youtube
Instagram
Newsletter

Galerie Cella

Matiční 4,
746 01 Opava
Út–Čt: 9–17

Hovorny

Masarykova tř. 22,
746 01 Opava
Po-Ne: 0-24

Matiční dům

Matiční 2,
746 01 Opava

Činnost Bludného kamene je finančně podpořena z dotace Ministerstva kultury ČR a Statutárního města Opava.