Předtím, teď, potom

PerformanceGalerie Cella a Hovorny, Opava
Továrna Litultovice
Matiční dům, Opava

Karel Adamus, Darina Alster, Matěj Frank, Milan Guštar, Martin Klimeš , Lenka Klodová, František Kowolowski, Milan Maur, Marian Palla, Martin Plitz, Arnold Reinthaler, Jasmin Schaitl a William Bilwa Costa,Tomáš Skalík, Miloš Šejn, Jiří Šigut, Julie Štybnarová, Robert Vlasák

Výstavu zahájí Martin Klimeš, kurátor výstavy

Součástí vernisáže bude ozvučení partitury založené na časové interpretaci plánů bývalého plynojemu Gong v Ostravě Martinem Janíčkem a Ivanem Bierhanzlem. V době zahájení proběhne tělová performance Matěje Franka.

Název výstavy „Předtím, teď, potom“ napovídá o tématu nekonečných hranic pravidel času, která určují jedinečný rámec naší přítomnosti, pravdy, hodnot, našeho pobývání a existování a především toho, co přesahuje konečnost našich rozměrů a možností. Výstava patří mezi koncepční, kurátorský typ výstav, kterým Bludný kámen navazuje na své velké výstavní projekty uskutečněné v minulých letech. Jmenujme alespoň výstavu k poctě osobnosti Johna Cage – „Na houby / for John Cage“, výstavu zaměřující se na nahé tělo, erotiku a intimitu tělesného prožívání „Body varu“ nebo výstavu „Vy troubo!“, která zhodnotila přínos Jiřího Koláře československému umění.

Výstava „Předtím, teď, potom“ reflektuje čas jako společensko-kulturní fenomén. Výstava se zaměřuje na postihnutí času z hlediska osobní historie, z hlediska existenciálního prožívání, z hlediska biologické a genderové determinace, z hlediska historie rodu, rodiny atd. Výstava představí čas jako abstratkní fyzikální jednotku, ale také jako hledisko praktického fungování člověka. Výstava bude zkoumat a demonstrovat vztah člověka a času jako kvality, která určuje plynutí, historii, vznik i zánik. Něco bylo předtím, něco je teď a něco bude potom. Záleží na úhlu pohledu, kde nasměřujeme těžiště našeho promýšlení a prožívání skutečnosti my.

Výstava se uskutečňuje na 5 místech v Opavě. Většinou se nejedná o tradiční výstavní prostory, ale naopak o místa, která si nesou významy svých původních nevýstavních účelů a často bývají obdařeny nejrůznějšími půvaby, zvláštnostmi, nezvyklou atmosférou, zkrátka mají svůj genius loci a to je kvalita, která nás zajímá. Všechna místa, na nichž se výstava prezentuje, vytvoří jistý časový rozměr, který bude nutno přijmout, aby návštěvník prošel celou výstavou. Časem je tedy tematizován i návštěvníkův způsob vnímání výstavy.

Výstava „Předtím, teď, potom“ je zorganizována na pozadí připomenutí činnosti Bludného kamene, který letos již dvacátým rokem fouká vítr do plachet lodím převážejícím současné umění. Bludný kámen vyzval řadu jedinců, spolků a organizací, aby v době trvání výstavy sami zorganizovali pod egidou výzvy „TIME 20yearsBK“ veřejné nebo i soukromé události, akce s tématem plynutí času k podpoře úsilí Bludného kamene. Tak se výstava „Předtím, teď, potom“ stává součástí dalších souvislostí, nezřídka mezinárodních, o nichž jsou podrobnější informace uvedeny na webových stránkách Bludného kamene.

 

Bludný kámen warmly invite you to the opening of the exhibition

BEFORE, NOW, THEN

20.9. – 20.10.2015

opening
Sunday 20th September 2015
from 5pm
Gottfrei, Krnovská 13 , Opava

The exhibition will be opened by Martin Klimeš, the curator.
As a part of the opening Martin Janíček and Ivan Bierhanzl will sonicate a partiture based on time interpretation of plans of the former gasholder Gong in Ostrava. Matěj Frank’s body performance will take place at the time of the opening.

The exhibition is organized as a part of the festival Bezručova Opava „Pravda vítězí! (někdy vyděsí)“

 

Kontakty a otevírací doba

Bludný kámen, z.s.

Gudrichova 6,
746 01 Opava
bludnykamen@bludnykamen.cz
IČ: 66144108
Facebook
Youtube
Instagram
Newsletter

Galerie Cella

Matiční 4,
746 01 Opava
Út–Čt: 9–17

Hovorny

Masarykova tř. 22,
746 01 Opava
Po-Ne: 0-24

Matiční dům

Matiční 2,
746 01 Opava

Činnost Bludného kamene je finančně podpořena z dotace Ministerstva kultury ČR a Statutárního města Opava.