Předtím, teď, potom /Plzeň 2016

PerformanceVýstava

Místo: Galerie města Plzně, náměstí Republiky 40, Plzeň

 

Vystavující autoři: Karel Adamus, Darina Alster, Matěj Frank, Milan Guštar, Martin Klimeš, Lenka Klodová, František Kowolowski, Jan Langer, Milan Maur, Marian Palla, Martin Plitz, Arnold Reinthaler, Jasmin Schaitl, William Bilwa Costa, Tomáš Skalík, Miloš Šejn, Jiří Šigut, Julie Štybnarová, Robert Vlasák

kurátor výstavy: Martin Klimeš

Výstava Předtím, teď, potom reflektuje čas jako kulturně-společenský jev. Zaměřuje se na postihnutí času z hlediska osobní historie, z hlediska existenciálního prožívání, z hlediska biologické a genderové determinace, z hlediska historie rodu, rodiny atd. Výstava představuje čas jako abstraktní fyzikální jednotku, ale také jako hledisko praktického fungování člověka. Zkoumá a demonstruje vztah člověka a času jako kvality, která určuje plynutí, historii, vznik i zánik. Něco bylo předtím, něco je teď a něco bude potom. Záleží na úhlu pohledu, kam nasměrujeme těžiště našeho promýšlení a prožívání skutečnosti my, každý z nás, ale něco zůstává obecné jako společný zápis, jako úmluva platná bez podpisu.

Čas probírají chlapi v hospodě, ale je také tématem debat univerzitních profesorů za jejich katedrami. Kdekdo nadává, že nemá čas, zvažuje, co bude o svém volném čase dělat, ale také se o něm píšou eseje, knihy, absolventské i habilitační práce.

Čas před nás neklade žádnou možnost, v čase jsme a nemůžeme jinak. Čas tvoří rámec, našeho života. Co nestihneme ráno, můžeme v lepším případě dořešit až večer, ale jedinečná chvíle se nikdy neopakuje. Čas není dobrý ani zlý, čas se uskutečňuje a my jej teprve popisujeme svými významy a představami. V čase se události vyjevují, z hlediska proběhnuvšího času je můžeme posuzovat, klasifikovat, zatřiďovat. Čas jednou chceme zastavit, jindy jej potřebujeme urychlit. Každý den, každou hodinu. Čas se naplnil. Ale nekončí, jen pokračuje zase jinde a jinak…

Výstava představí téma času prostřednictvím tvorby devatenácti vizuálních tvůrců náležejících k různým generačním a tvůrčím okruhům. Většina vystavujících jsou z České republiky, dva z Rakouska a jeden ze Spojených států amerických. Výstava představí kresby, obrazy,fotografie,  instalace, performance, projekty a objekty.

4. 2. 2016 v 15:00 – TISKOVÁ KONFERENCE
4. 2. 2016 v 17:00 – VERNISÁŽ VÝSTAVY

 

Kontakty a otevírací doba

Bludný kámen, z.s.

Gudrichova 6,
746 01 Opava
bludnykamen@bludnykamen.cz
IČ: 66144108
Facebook
Youtube
Instagram
Newsletter

Galerie Cella

Matiční 4,
746 01 Opava
Út–Čt: 9–17

Hovorny

Masarykova tř. 22,
746 01 Opava
Po-Ne: 0-24

Matiční dům

Matiční 2,
746 01 Opava

Činnost Bludného kamene je finančně podpořena z dotace Ministerstva kultury ČR a Statutárního města Opava.