Milan Knížák: Broken Mind | výstava

VýstavaGalerie Cella a Hovorny, Opava

MILAN KNÍŽÁK: BROKEN MIND
7. 3. – 18. 4. 2024
Galerie Cella, Matiční 4, Opava
Vernisáž proběhne ve čtvrtek 7. 3. v 18h.

kurátor: Jakub Frank
spolupráce: Petr Studený

V letech 2024–2025 Bludný kámen připravuje sérii výstav věnovanou předním evropským zvukovým umělcům a umělkyním s důrazem na pionýrské a rané experimentální přístupy osobností starší a střední generace. V Galerii Cella a Hovornách na sólových výstavách postupně představíme zvukovou tvorbu Milana Knížáka, Hanse Petera Kuhna, Petera Ablingera, Katalin Ladik, Paula Panhuysena a dalších významných osobností. K výstavám zároveň zveme osobnosti zvukového umění a hudebníky a hudebnice mladší generace, kteří v rámci doprovodných akcí připravují interpretace, reakce či dialog s díly prezentovanými na výstavách.

Milan Knížák (*1940) je aktivním účastníkem uměleckého a společenského dění od 60. let minulého století. Počátky jeho kariéry, kam spadá také dílo představené na výstavě Broken Mind, můžeme považovat za zcela výjimečné nejen v Československu, ale i v mezinárodním kontextu. Knížákův novátorský přístup k hudbě a zvuku, aktivní propojení s hnutím Fluxus, skladatelská činnost, to vše vedlo k jeho náležitému ocenění na mezinárodní umělecké scéně. Jeho dílo z osmdesátých a devadesátých let lze vnímat jako specifický přínos umělecké postmoderně, Knížák v této době mimo jiné propojuje volné umění s módou nebo designem nábytku. Porevoluční působení Milana Knížáka je zároveň úzce spojeno s veřejně exponovanými funkcemi, kdy nejprve zastával pozici rektora Akademie výtvarných umění a následně ředitele Národní Galerie. Aktivity z tohoto období z něj dělají jakýsi přízrak české umělecké scény a kritika působení Milana Knížáka se stává tématem několika uměleckých projektů. Knížák je stále aktivní tvůrce, skladatel a spisovatel. V posledních letech se dá jeho veřejné působení (a částečně i výtvarná tvorba) jen těžko oddělit od pokleslých konzervativně pravicových projevů politického establishmentu. Období po roce 2014 doplňují kromě Knížákovy vlastní výtvarné a skladatelské činnosti také jeho spolupráce s pražskými hudebníky Phaerentzem a Opening Performance Orchestra, kteří se věnují interpretaci Knížákovy rané hudební a umělecké tvorby. Bludný kámen se zvukovému dílu Milana Knížáka věnuje dlouhodobě, provedení Broken Music s Phaerentzem představil na festivalu Pohyb–Zvuk–Prostor 2013 a program Aktual Univerzita s Opening Performance Orchestra na PZP 2019.

Výstava v Galerii Cella se zaměří na Knížákovu tvorbu spojenou se zvukem, předně se bude věnovat jeho ikonickému cyklu Broken Music a dále jeho konceptuálním partiturám a návodům k provádění skladeb. Představí tak jeho nejranější tvorbu, práce sepojené se skupinou Aktual i s hnutím Fluxus. Ve formě zvukových nahrávek a dokumentací budou na výstavě představeny i výše zmiňované spolupráce s hudebníky a hudebními soubory.

Výstava bude otevřená vždy od úterý do čtvrtka v 9–17 hodin.

Kontakty a otevírací doba

Bludný kámen, z.s.

Gudrichova 6,
746 01 Opava
bludnykamen@bludnykamen.cz
IČ: 66144108
Facebook
Youtube
Instagram
Newsletter

Galerie Cella

Matiční 4,
746 01 Opava
Út–Čt: 9–17

Hovorny

Masarykova tř. 22,
746 01 Opava
Po-Ne: 0-24

Matiční dům

Matiční 2,
746 01 Opava

Činnost Bludného kamene je finančně podpořena z dotace Ministerstva kultury ČR a Statutárního města Opava.