Martin Strakoš „Srdce města, jeho choroby a léčba. Nad otázkami týkajícími se současného vývoje center měst“

PřednáškaMatiční dům, Opava

Přednáška je pořádána v rámci pravidelného cyklu přednášek o architektuře a v souvislosti s aktuálním tématem „Další obchodní centrum ve středu Opavy?!“

Vylidňování center měst, jejich exploatace nebo naopak výrazné vyprazdňování a smršťování, nárůst dopravního zatížení a úpadek tradiční struktury bydlení, obchodů a služeb představují problémy obecného charakteru v převážné části současných městských sídel. Přednáška se zaměří na mapování těchto fenoménů. Zároveň představí některé specifické okruhy problémů a
poukáže na určité způsoby, jak se v různých městech snaží rozvíjet tradiční role historických jader měst i v současnosti. Na různých příkladech se autor pokusí doložit různé strategie rozvoje a transformace městských
jader v měřítku maloměst i metropolí.

Martin Strakoš působí v Národním památkovém ústavu, územním odborném pracovišti v Ostravě. Zabývá se jak architekturou a uměním minulosti, tak i současnou architektonickou tvorbou a kulturou. Napsal Průvodce
architekturou Ostravy (2009) a knihy Nová Ostrava a její satelity (2010) nebo Po sorele brusel, kov, sklo, struktury a beton (2014), zaměřené na prezentaci architektonického dědictví a na pojednání o určitých etapách architektonického vývoje. Edičně ve spolupráci s Romanou Rosovou připravil Průvodce architekturou Opavy, vydaného Národním památkovým ústavem v roce
2011. Na tuto práci navázala publikace Opavské interiéry, vydaná v loňském roce ostravským Antikvariátem a klubem Fiducia.

Kontakty a otevírací doba

Bludný kámen, z.s.

Gudrichova 6,
746 01 Opava
bludnykamen@bludnykamen.cz
IČ: 66144108
Facebook
Youtube
Instagram
Newsletter

Galerie Cella

Matiční 4,
746 01 Opava
Út–Čt: 9–17

Hovorny

Masarykova tř. 22,
746 01 Opava
Po-Ne: 0-24

Matiční dům

Matiční 2,
746 01 Opava

Činnost Bludného kamene je finančně podpořena z dotace Ministerstva kultury ČR a Statutárního města Opava.