Zpět na Time 20ʸᵉᵃʳˢ BK

Kazuhisa Uchihashi / Hudební dílna zaměřená na téma času ve volné improvizaci

Koncert

Název instituce: Školská 28, Praha
Jméno a příjmení organizátora: Petr Vrba
Název akce: Kazuhisa Uchihashi / Hudební dílna zaměřená na téma času ve volné improvizaci
Termín uskutečnění: 9. – 11. 10. 2015
Místo uskutečnění: Školská 28, Praha
webové stránky, kde bude akce propagována, dokumentována atd.: www.skolska28.cz

 

Name of institution: Školská 28, Praha
Name and surname of the organizer: Petr Vrba
Name of event: Kazuhisa Uchihashi / Music workshop concentrated on theme of time in free improvization
Term of realization: from September 9th to 11th, 2015
Venue: Školská 28, Praha
Website where the happening will be promoted or documented: www.skolska28.cz

Kontakty a otevírací doba

Bludný kámen, z.s.

Gudrichova 6,
746 01 Opava
bludnykamen@bludnykamen.cz
IČ: 66144108
Facebook
Youtube
Instagram
Newsletter

Galerie Cella

Matiční 4,
746 01 Opava
Út–Čt: 9–17

Hovorny

Masarykova tř. 22,
746 01 Opava
Po-Ne: 0-24

Matiční dům

Matiční 2,
746 01 Opava

Činnost Bludného kamene je finančně podpořena z dotace Ministerstva kultury ČR a Statutárního města Opava.