Julia Gryboś a Barbora Zentková / Skládat slova z ruchů

VýstavaGalerie Cella a Hovorny, Opava

Výstava mladých umělkyň je součástí projektu „Hraniční“ mapujícího problematiku hranic, územních i mentálních.

Kurátorem Matěj Frank

Po vernisáži následuje vernisáž výstavy Petera Grahama Cosa Vostra v Matičním domě od 18 hodin.

 

Hledání vztahu mezi viděným a slyšeným, vzájemné doplňování sousedícího, budování obrazových a zvukových ploch, pátrání po významech obrazu a malby jako takové. To jsou jen některá z témat, se kterými budeme mít možnost se setkat od 18. května v Galerii Cella.

Výstava Skládat slova z ruchů polsko-slovenské umělecké dvojice Julia Gryboś – Barbora Zentková je součástí projektu „Hraniční“ reflektujícího problematiku hranic jak geografických, tak fyzických i mentálních.

 

Potlačení významu jednotlivce a prezentace uměleckého díla coby výsledku spolupráce skupiny autorů či dvojice se stalo běžnou součástí uměleckého provozu. Přidáme-li ale plynulé přecházení mezi různými způsoby vizuálního projevu doplněné o zvukový zážitek, dostaneme výbušnou směs – bezvadně fungující symbiózu, která se začala formovat před osmi lety na Fakultě umění Ostravské univerzity. Dvojice Gryboś – Zentková se v průběhu studií přesunula do Brna, kde v ateliéru Luďka Rathouského obě umělkyně absolvovaly, a především v Brně také nadále působí.

V neustávajícím pohybu napříč médii si malba ponechává své pevné místo a pro obě mladé umělkyně tvoří jakýsi opěrný bod a odrazový můstek k dalším, v poslední době především zvukovým experimentům.

Kontakty a otevírací doba

Bludný kámen, z.s.

Gudrichova 6,
746 01 Opava
bludnykamen@bludnykamen.cz
IČ: 66144108
Facebook
Youtube
Instagram
Newsletter

Galerie Cella

Matiční 4,
746 01 Opava
Út–Čt: 9–17

Hovorny

Masarykova tř. 22,
746 01 Opava
Po-Ne: 0-24

Matiční dům

Matiční 2,
746 01 Opava

Činnost Bludného kamene je finančně podpořena z dotace Ministerstva kultury ČR a Statutárního města Opava.