Dream States

PerformanceMatiční dům, Opava

V úterý 15. prosince bude v 19 hodin v Matičním domě představen projekt soudobého tance s názvem Dream States, který je dílem čtyř mladých polských performerů jako výsledek jejich rezidenčního pobytu v Opavě v rámci konání projektu Pohyb-zvuk-prostor. Akce je volně přístupná.

 Projekt  Dream States používá jako hlavní choreografický materiál skutečné sny čtyř mladých polských performerů – tanečníků Anny Nowické, Aleksandry Osowicz, Weroniky Pelczyńské a Burkharda Körnera. Noční sny přicházející v době jejich pobytu v Opavě  a budou přeneseny do křehkého jazyka tance, kde si i přesto zachovají svůj výlučně osobní charakter. Na druhé straně však bude zřejmý jemný rozdíl mezi osobní povahou snů a pokusy o jejich reprezentaci. Sny budou pomocí živého fotografování, nahrávání a živých projekcí dekonstruovány, jejich fragmenty zesíleny a dekontextualizovány. Hlavní kompoziční osou tanečního projektu Dream States, v jehož názvu, můžeme číst jemně ironickou narážku na (samozvanou) úlohu Spojených států po „11. září“, je posouvání perspektivy mezi performerem, svědkem a pozorovatelem. Čtyři performeři na sebe vezmou tyto tři role a budou klást stejné otázky z různých pozic, prostřednictvím různých médií. Dream States tak představuje otázku po smyslu neustále se měnící skutečnosti, jejíž cílem je rozkrýt perspektivy a možnosti orientovat se v této mnohosti a víceznačnosti.

 

Dream States

 

Concept: Anna Nowicka

Creation: Burkhard Körner, Anna Nowicka, Aleksandra Osowicz, Weronika Pelczyńska

Dramaturgy: Eleonora Zdebiak

Music: Wojtek Urbański

Costume: Tanja Padan / Kiss the Future

Visualities: Ola Osowicz

In a dialogue with: Bonnie Buckner

Production: Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk, VARP – PA

In collaboration with: L1 Association and Polish Institute in Budapest

With the support of: Adam Mickiewicz Institute / Kultura Polska na Świecie;

 

 

As you focus your attention on the words you are reading, you are slowly beginning to relax. Your body is getting warmer and heavier. You feel your feet resting on the floor, your arms resting on your legs, your torso resting on your pelvis, your head resting on your neck. The weight of your whole, relaxed body is releasing into the ground. All what obstructs you, all what distracts you, all that bothers you is exiting your body and returning into the ground. With every word you read, you go deeper. You go deeper and deeper. And deeper. You release into the elusive world of flittering images that emerge in front of your eyes. With your eyes open, you begin to dream.

hayka small   CULTUREPL-poziom01 [Converted] small

 

Kontakty a otevírací doba

Bludný kámen, z.s.

Gudrichova 6,
746 01 Opava
bludnykamen@bludnykamen.cz
IČ: 66144108
Facebook
Youtube
Instagram
Newsletter

Galerie Cella

Matiční 4,
746 01 Opava
Út–Čt: 9–17

Hovorny

Masarykova tř. 22,
746 01 Opava
Po-Ne: 0-24

Matiční dům

Matiční 2,
746 01 Opava

Činnost Bludného kamene je finančně podpořena z dotace Ministerstva kultury ČR a Statutárního města Opava.