Zpět na Time 20ʸᵉᵃʳˢ BK

Martin Šenkypl – Čas, který zbývá…

Performance

Jméno pořadatele a tvůrce: Martin Šenkypl
Název akce: Čas, který zbývá…
Podtitul, případně bližší informace o akci: výňatky, útržky, citáty…
Termín uskutečnění: červenec až září 2015
Místo uskutečnění: virtuální prostor www.martinsenkypl.tumblr.com
webová stránka, kde bude akce propagována, dokumentována atd.: www.martinsenkypl.tumblr.com
Komentář: Jak vyplnit čas, který zbývá?

Name and Surname of the organizer: Martin Šenkypl
Name of event: Time what is left…
Subtitle and additional information about the event: excerpts, shreds, quotations…
Day of realization: July-September 2015
Venue: Virtual Space www.martinsenkypl.tumblr.com
Website where the event will be promoted and documented is:
www.martinsenkypl.tumblr.com
Comment: How to fill the time that is left?

Kontakty a otevírací doba

Bludný kámen, z.s.

Gudrichova 6,
746 01 Opava
bludnykamen@bludnykamen.cz
IČ: 66144108
Facebook
Youtube
Instagram
Newsletter

Galerie Cella

Matiční 4,
746 01 Opava
Út–Čt: 9–17

Hovorny

Masarykova tř. 22,
746 01 Opava
Po-Ne: 0-24

Matiční dům

Matiční 2,
746 01 Opava

Činnost Bludného kamene je finančně podpořena z dotace Ministerstva kultury ČR a Statutárního města Opava.