Zpět na Time 20ʸᵉᵃʳˢ BK

Bludný kámen v Benátkách

Performance

Název instituce, skupiny, spolku či organizace: Eva Pacalová a Josef Málek
Jméno a příjmení organizátora: Eva Pacalová a Josef Málek
Název akce: Bludný kámen v Benátkách
Podtitul, případně bližší informace o akci: Audiovizuální cestopis o kameni putujícím do Benátek.
Termín uskutečnění: 30. 9. až 5. 10. 2015
Místo uskutečnění: cesta do Benátek
webové stránky, kde bude akce propagována, dokumentována atd. : josefmalek.com, yoyolo.cz, umco.cz
Komentář: Symbolické přemístění (bloudění) kamene z našich končin do italských Benátek a sledování jeho pohybu časoprostorem. Hledání nového vhodného místa, implementace do uměleckých děl Benátského Bienále, vhození do jednoho z kanálů. Zážitky z cesty dokumentované fotograficky, zvukově a videem.

 

Name of organization, group, guild or institution: Eva Pacalová and Josef Málek
Name and surname of the organizer: Eva Pacalová and Josef Málek
Name of event: Bludný Kámen in Venice
Subtitle or additional information about the event: Audiovisual travelogue about a stone travelling to Venice
Term of realisation: from September 30th to October 5th 2015
Venue: Journey to Venice
Website where event will be promoted and documented etc.: josefmalek.com, yoyolo.cz, umco.cz
Comment: The symbolic relocation (wandering) of a stone from our lands to Italian Venice and tracking its movement in space and time. Looking for its new location,its implementation into the artistic works of Venecian Bienale, throwing it into one of the canals. Experiences from the journey documented in photos, sound and video.

Kontakty a otevírací doba

Bludný kámen, z.s.

Gudrichova 6,
746 01 Opava
bludnykamen@bludnykamen.cz
IČ: 66144108
Facebook
Youtube
Instagram
Newsletter

Galerie Cella

Matiční 4,
746 01 Opava
Út–Čt: 9–17

Hovorny

Masarykova tř. 22,
746 01 Opava
Po-Ne: 0-24

Matiční dům

Matiční 2,
746 01 Opava

Činnost Bludného kamene je finančně podpořena z dotace Ministerstva kultury ČR a Statutárního města Opava.