Aleš Zapletal: Rajský přírodopis | výstava

VýstavaGalerie Cella a Hovorny, Opava

ALEŠ ZAPLETAL: RAJSKÝ PŘÍRODOPIS
Galerie Cella a Hovorny
25. 5. – 15. 7. 2021
V úterý 25. 5. od 17 hodin se mohou návštěvníci v galerii setkat s autorem a kurátorem za platných protiepedemických opatření.

Vystavené obrazy Aleše Zapletala, opavského rodáka a absolventa Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, představují umělcovu nejnovější tvorbu. V ní její autor stvrzuje svou roli bytostného malíře soustředícího se nejen na přiměřené výtvarné ztvárnění svých témat, ale také na vlastní proces malby.
Rajský přírodopis, jak zní název výstavy v Galerii Cella, představuje obrazy krajin, které nepotkáváme při toulkách přírodou, ale můžeme se s jejich podobami setkávat spíše v našich snech a osvobozených představách. Určitá surrealistická východiska Zapletala nesvazují k neplodnému opakování nesčetněkrát obehraných výtvarných her na tajemství. Tvůrce jde podstatně dále a obohacuje významy svých obrazů o nové vrstvy, které již nepracují s možností divákovy představivosti, ale více s nutností rozumového uchopení. Umělec místo drobných malovaných krajinných prvků používá hotové vizuální symboly, piktogramy či zjednodušené tvary známé třeba z užité grafické produkce. Do svých obrazů je nenápadně začleňuje a rozrušuje tak jejich romantický tón. Právě v konfrontaci halucinogenního, archetypálního a vědomého, utilitárního principu je náboj Zapletalových obrazů nejsilnější.

Martin Klimeš, kurátor

Autor děkuje za podporu KRUSTAshopu.

Kontakty a otevírací doba

Bludný kámen, z.s.

Gudrichova 6,
746 01 Opava
bludnykamen@bludnykamen.cz
IČ: 66144108
Facebook
Youtube
Instagram
Newsletter

Galerie Cella

Matiční 4,
746 01 Opava
Út–Čt: 9–17

Hovorny

Masarykova tř. 22,
746 01 Opava
Po-Ne: 0-24

Matiční dům

Matiční 2,
746 01 Opava

Činnost Bludného kamene je finančně podpořena z dotace Ministerstva kultury ČR a Statutárního města Opava.