λ ~ viditelné, neviditelné | výstava

VýstavaGalerie Cella a Hovorny, Opava
Matiční dům, Opava

BLUDNÝ KÁMEN vás zve na výstavu λ ~ viditelné, neviditelné.
26.9. – 26.10. 2018
Galerie Cella, Bludný kámen / Matiční dům, Slezanka a Hovorny v Opavě.
Otevřeno St – Ne, 11-18 hod

Umělci: Jana Bernartová, Martin Janíček, Pavel Korbička, Richard Loskot, Libor Novotný, Jitka Rufferová, Jiří Suchánek

Výstava λ ~ viditelné, neviditelné představuje různé pojetí světla jako specifického média, materiálu, který vstupuje do interakce s daným prostorem, architekturou a návštěvníkem. Světlo je užito na základě vlastních daností, jako materiál sui generis. Některé instalace v proměňujícím se světle výrazně mění svou podobu i obsahy, některé při absenci světla zanikají. Výstava není představením tvorby jednotlivých autorů, ale spíše pohledem na možnosti jevu, jehož duchovní rozměr byl objeven dávno ve středověku, který však vždy proměňoval svou funkci, až se stal mimo jiné nepostradatelným nástrojem pro dnešní komerční svět a reklamu, a ve větším měřítku dokonce nechtěným průvodcem rozvoje civilizace, znečišťujícím přirozené prostředí. Výstava prezentuje několik autorů střední generace, kteří se světelnou tvorbou zabývají již dlouhou dobu jako jednou z hlavních linií jejich umělecké praxe, představuje rovněž mladé tvůrce, kterým je práce se světlem jednou z možností nebo východiskem k dalšímu experimentování a prozkoumávání samotného média. Výstava reprezentuje pojetí světla jako specifického prostředí, jako konceptuální instalace nebo instalace představující komplexnější realitu, jako ozvláštněné utilitární objekty či objekty ztělesňující např. pohyb lidského těla.
Výstavu, v jejímž názvu lze spatřovat důraz na fyzikální kvalitu tematizovaného světla, můžeme chápat jako určité dovršení systematické výstavní práce Bludného kamene v oblasti intermédií.

λ ~ viditelné, neviditelné volně navazuje na rozsáhlé intermediální výstavní projekty uskutečněné Bludným kamenem v minulých letech, především však na loňskou výstavu Znějící, rezonující, vibrující, která byla zaměřena na zvuk a zvuková prostředí a která spolu s letošní výstavou doplňuje cyklus výstav Vlnové délky – zvuk a světlo v umění probíhající v Galerii Cella v posledních letech. Tento cyklus představuje tuzemské i zahraniční tvůrce zabývající se ve své tvorbě fenomény zvuku a světla.

Kurátory výstavy jsou Jakub Frank, Matěj Frank a Martin Klimeš.

Kontakty a otevírací doba

Bludný kámen, z.s.

Gudrichova 6,
746 01 Opava
bludnykamen@bludnykamen.cz
IČ: 66144108
Facebook
Youtube
Instagram
Newsletter

Galerie Cella

Matiční 4,
746 01 Opava
Út–Čt: 9–17

Hovorny

Masarykova tř. 22,
746 01 Opava
Po-Ne: 0-24

Matiční dům

Matiční 2,
746 01 Opava

Činnost Bludného kamene je finančně podpořena z dotace Ministerstva kultury ČR a Statutárního města Opava.