Opava: po proudu zvuku
Magdaléna Manderlová a Michal Kindernay

Vernisáž – středa 20. 10. 2021 v 18 hodin před Hovornami (Masarykova tř., pod bývalou poštou). Po zahájení bude následovat poslech zvuků v Galerii Cella.

Výstava potrvá do 9.12. 2021
Otevřeno – ÚT-ČT  9-11 hod., 13-17 hod.
Kurátor – Martin Klimeš

Dlouholetým výstavním tématem Bludného kamene je zvuk a zvuková prostředí. S touto preferencí pořadatele a organizátora experimentálních koncertů a řady netradičních multimediáních a intermediálních výstav koresponduje spolupráce mladých umělců Magdalény Manderlové a Michala Kindernaye. Ta představí Opavu  a její okolí prostřednictvím zvukové kvality, která je objevována a dokumentována v prostředí urbánním a přírodním. Spojnicí práce obou umělců tvoří řeka Opava. Michal ji zkoumá od jejího pramene po město Opavu a Magdaléna sleduje její tok z Opavy až k Odře. Řeka protéká územími se specifickou pamětí, v nichž se nezřídka přepisovaly dějiny, mísily vlivy etnické, společenské, kulturní, národnostní a jazykové. Opava teče krajinou krásnou divokou, ale rovněž regulovanou zemědělskou, na své cestě protéká také dvěma městy a řadou obcí. Oba umělci přistupují k zvolenému tématu odlišně. Magdaléna Manderlová reprezentuje spíše intuitivní přístup a zřetelně vychází z pozice hudební a zvukové umělkyně, rodačky z Dolního Benešova. Ve své práci se zabývá vlastnimi zvukovými reflexemi a hrou s místním nářečím. Výsledkem je zvukový příběh propojující hudební prvky, zpěv, mluvené slovo a terénní nahrávky. Michal Kindernay ztělesňuje více racionální a systematické uchopování zkoumaného problému. Na jedné straně dokumentuje zvukové kvality krajiny, kterou prochází, na straně druhé vytváří instalace, které vodní tok rozehrává a vytváří tak výjimečná zvuková představení. Oba umělci využívají i zvukový materiál pocházející z jejich rozhovorů s různými odborníky – ekology, literárními historiky, sociology nebo z rozličných náhodných setkání s pamětníky či jinými  citlivými pozorovateli.

Práce Michala Kindernaye a Magdalény Manderlové je podobna vědeckému zkoumání, u něhož výsledek nemůže mít předem daný tvar a formuje se teprve v průběhu vlastního bádání. Objektivní poznávání a dokumentování se prolíná s tvořivostí a výsledek je jedinečným mapováním konkrétního místa, ale rovněž i estetickou reflexí jeho atmosféry. Vzniká tak pozoruhodná zvuková essay mající jak svou dokumentační hodnotu, tak i nezávislou uměleckou kvalitu. Výzkum Magdalény a Michala je rozdělen do dvou částí. Ta první bude nyní představena v Galerii Cella, ta druhá, jejíž součástí bude publikace představující zkoumaný problém z rozličných úhlů pohledů a webová stránka mapující zvuky Opavska, se připravuje na jaro příštího roku.

Martin Klimeš

KAROLÍNA LIBEROVÁ A EVA KOŤÁTKOVÁ: 
PO VYPRÁNÍ JSEM ÚPLNĚ ZMĚNILA TVAR. NA LEVÉ NOZE JSEM NAŠLA TRHLINU, KRK SE PÁŘE. 
Galerie Cella a Hovorny
30. 7. – 30. 9. 2021
Vernisáž proběhne v pátek 30. 7. v 18 hodin před Hovornami na Masarykově tř., následně se přesuneme do Galerie Cella.
Po vernisáži proběhne koncert PHOLO (IT) / DoShaska v Matičním domě.
https://www.facebook.com/events/298824361977319


Na další výstavě v Galerii Cella, kde se letos soustředíme na autory a témata spojené s Opavou a regionem, se představí opavská rodačka Karolína Liberová ve společném projektu s umělkyní Evou Koťátkovou. Umělkyně připravily společný projekt vycházející z loni obhájené diplomové práce Karolíny Liberové a ze společného zájmu o tělo, oblečení a textilní materiály.
__________

MANUÁL PRO OBLEČENÍ NĚKTERÝCH ČÁSTÍ TĚLA A JEJICH ÚDRŽBU

Oblečení chodidel

Postavte se přímo na metr nebo na papír, chodidlo obkreslete tužkou a přeměřte. Je dobré změřit všechna chodidla (podle počtu, kterým disponujete). Není výjimkou, že nohy mají rozdílnou délku. V takovém případě se vždy řídíme podle největšího chodidla. Volný prostor obuvi u menších chodidel, než je obuv, můžeme vycpat vatou nebou papírem. Pro každou příležitost je vhodný jiný druh obuvi, proto při výběru pečlivě zvažte účel, k němuž bude obuv používána. Obuv užívaná k jinému účelu, než je určena, nemůže být reklamována. Obuv není vodotěsná. Pokud dojde k promáčení obuvi, dbejte na její včasné očištění, vysušení a nakrémování krémem. Nechte obuv vyschnout při pokojové teplotě. Nesušte na radiátoru, v sušičce, na ohni, fénem, nebo ani jiným zdrojem přímého tepla. Vyplňte botu papírem nebo napněte na napínák, zachová si tak původní tvar.

Oblečení nohou

Pro každou příležitost je vhodný jiný druh nohavic, proto při výběru pečlivě zvažte účel, k němuž budou používány. Nohavice užívané k jinému účelu, než jsou určeny, nemohou být reklamovány. Pokud vám nohavice zmoknou nebo se vám něco vylije v kapsách, vyplňte kapsy papírem nebo napněte na napínák, zachovají si tak původní tvar. Nedoporučujeme sezení či ležení jen na jednom místě nohavic, ale rovnoměrné využívání jejich plochy. Pravidelné dlouhé sezení na jednom místě může mít za následek jejich rychlé vysezení. Na velkých vodorovných plochách se po častějším sezení mohou objevit vlny, které jsou více či méně v závislosti od hrubosti a typu materiálů. Nohavice je třeba zatěžovat rovnoměrně, je třeba střídat pravou a levou. To stejné platí i u kapes: kapsy u kalhot je třeba zatěžovat rovnoměrně, je třeba střídat pravou a levou. Doporučujeme sedět na rozličných místech a v různých polohách. Důležité je též osvojit si co nejdříve správné sedací návyky. Trénujte své tělo v takovém druhu sezení, abyste se co nejvíce vyvarovali prodřenin a žmolků. Žmolky se tvoří třením oblečení o povrch potahu. Povrch byste měli po každém použití vyhladit rukou.

Oblečení rukou

Rukávy prodlužujeme ZDARMA. Vytahané rukávy zkracujeme ZDARMA. Prodřené lokty opravujeme ZDARMA. Pro každou příležitost je vhodný jiný druh rukávů, proto při výběru pečlivě zvažte účel, k němuž budou používány. Rukávy užívané k jinému účelu, než jsou určeny, nemůžou být reklamovány. Pokud vám rukávy zmoknou nebo je do něčeho omylem namočíte, vyplňte je papírem nebo napněte na napínák, zachovají si tak původní tvar. Rukávy je třeba zatěžovat rovnoměrně, je třeba střídat pravou a levou. Na velkých vodorovných plochách se při častějším užívání mohou objevit vlny, které jsou více či méně v závislosti od hrubosti a typu materiálů. Vytahané rukávy a žmolky na vlněném oblečení patří mezi časté noční můry. 

Oblečení hlavy

Postavte se hlavou přímo na metr nebo na papír, hlavu obkreslete tužkou a přeměřte. Pro každou příležitost je vhodný jiný druh pokrývky hlavy, proto při výběru pečlivě zvažte účel, k němuž bude používána. Pokrývka hlavy není vodotěsná. Pokud dojde k jejímu promáčení, dbejte na její včasné očištění, vysušení a nakrémování krémem. Nechte ji vyschnout při pokojové teplotě. Nesušte na radiátoru, v sušičce, na ohni, fénem, ani jiným zdrojem přímého tepla. Vyplňte pokrývku hlavy papírem nebo napněte na napínák, zachová si tak původní tvar. Pokrývku hlavy zvětšujeme a zmenšujeme ZDARMA. Pokrývku hlavy je třeba zatěžovat rovnoměrně, doporučujeme ji nosit na rozličných místech a v různých polohách.

13. 7. v 18 hodin
Galerie Cella

Aleš Zapletal u příležitosti konání výstavy Rajský přírodopis představí svou tvorbu a následně v rozhovoru s historikem umění Tomášem Kolichem proberou konkrétní témata a znaky v Alešových pracích. Zároveň bude u příležitosti konání výstavy Rajský přírodopis vydána výstavní skládačka s doprovodným textem kurátora Martina Klimeše a přepisem rozhovoru s Tomášem Kolichem. 

Akce proběhne v Galerii Cella a návštěvníci tak budou mít poslední příležitost setkat se přímo na výstavě s autorem.

_______

Aleš Zapletal: Rajský přírodopis
Galerie Cella a Hovorny
25. 5. – 15. 7. 2021
https://www.facebook.com/events/177616217586421/

ALEŠ ZAPLETAL: RAJSKÝ PŘÍRODOPIS
Galerie Cella a Hovorny
25. 5. – 15. 7. 2021
V úterý 25. 5. od 17 hodin se mohou návštěvníci v galerii setkat s autorem a kurátorem za platných protiepedemických opatření.

Vystavené obrazy Aleše Zapletala, opavského rodáka a absolventa Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, představují umělcovu nejnovější tvorbu. V ní její autor stvrzuje svou roli bytostného malíře soustředícího se nejen na přiměřené výtvarné ztvárnění svých témat, ale také na vlastní proces malby.
Rajský přírodopis, jak zní název výstavy v Galerii Cella, představuje obrazy krajin, které nepotkáváme při toulkách přírodou, ale můžeme se s jejich podobami setkávat spíše v našich snech a osvobozených představách. Určitá surrealistická východiska Zapletala nesvazují k neplodnému opakování nesčetněkrát obehraných výtvarných her na tajemství. Tvůrce jde podstatně dále a obohacuje významy svých obrazů o nové vrstvy, které již nepracují s možností divákovy představivosti, ale více s nutností rozumového uchopení. Umělec místo drobných malovaných krajinných prvků používá hotové vizuální symboly, piktogramy či zjednodušené tvary známé třeba z užité grafické produkce. Do svých obrazů je nenápadně začleňuje a rozrušuje tak jejich romantický tón. Právě v konfrontaci halucinogenního, archetypálního a vědomého, utilitárního principu je náboj Zapletalových obrazů nejsilnější.

Martin Klimeš, kurátor

Autor děkuje za podporu KRUSTAshopu.

Galerie Cella a Hovorny
5. 8. – 11. 9. 2020

Výstava “152,097,700” Zuzany Šklíbové a Tomáše Ročka je videoesejí o světle, které se pohybuje městem. Je melancholickým zachycením světelné atmosféry dne. Léto. Povrchy, na kterých se světlo odráží nejsou náhodné, ale představují jedny z hlavních, kulturně historických tepen Opavy. Město je opuštěné, prázdné, bez lidí. Země okolo Slunce obíhá po elipse a čtvrtého července se nachází v nejvzdálenějším bodu svého putování v aféliu: přes 152 milionů kilometrů daleko. Čas plyne relativně, při meditaci se zastavuje a nebo se rozbíhá. Výstava je kontemplací nad světlem, které se počas dne vzdaluje, přibližuje, mění intenzitu a odráží. Oko se rozhlíží po dalších očích, usedá na koberec, usrkává čaj, nabízí ho dalšímu. Tma. Ucho se v přítmí otevírá čtyřkanálovému zvuku města, který se mísí, splétá a rozpletá jako kompozice.

Výstavu zahájí Jakub Frank.

Izolovaná spojení
Galerie Cella
19/6 – 24/7 2020

Zahájení proběhne 18/6 v 18 hodin před Hovornami na Masarykově tř.

Pro první vernisáž v době pokaranténní jsme se rozhodli přenést naši dočasnou virtuální činnost do skutečného galerijního prostoru. Dvacet jedna Izolovaných spojení, která jsme pravidelně představovali čtvrtek co čtvrtek na facebookové stránce Bludného kamene se tak setká v jedné prostorové mediální instalaci Matěje Franka.
8 týdnů, 21 vystoupení, 31 umělců.
Více na stránce https://www.facebook.com/events/232828067924096

Po vernisáži v Galerii Cella proběhne koncert improvizačního dua NUN.

V projektu NUN se setkávají dva spoluhráči z improvizační superskupiny IQ+1 – Petr Vrba a Michal Zbořil. Petr Vrba je atlantem české improvizační scény, množství jeho projektů a kolaborací je dnes už nemožné probádat. Jeho zbraněmi jsou trubka a elektronika. Michal Zbořil je hráč na klávesové nástroje, který odolal vábení modulárního trendu a raději pracuje s analogovými standalone přístroji, jako Vermona Perfourmer, nebo Cwejman S1. Můžeme očekávat zvýšené množství dronů a pestrou voničku elektronických zvuků a hluků.
https://vimeo.com/359677771
https://punctumtapes.bandcamp.com/track/nun-05-09-2019

Danica Pištěková
MEZIBYTÍ
Galerie Cella a Hovorny, Opava

Vernisáž proběhla 6.3. v 18:00 před Hovornami (Masarykova tř., pod vchodem do bývalé pošty)
Výstava potrvá do konce května.
Otevřeno: Po – Pá, 9-11 a 12-16 hod

Kurátoři výstavy: Ján Pernecký, Vendula Kolářová

Danica Pišteková vystudovala módní návrhářství na střední škole v Trenčíně a poté pokračovala ve studiích architektury na VŠVU v Bratislavě, kde rozvíjela svůj zájem o otázky týkající se těla, měkké architektury a vztahu mezi oblečením a prostorem. V letech 2013-17 pokračovala v doktorském studiu na VŠVU, v roce 2016 i na výzkumném pobytu na institutu CITA (Center for IT and Architecture) v Kodani. Spoluprovozuje kreativní platformu WOVEN, která se zabývá dočasnými prostorovými instalacemi a organizuje vzdělávací aktivity pro studenty. Momentálně působí jako odborná asistentka na Katedře architektonické tvorby VŠVU v Bratislavě. Je laureátkou Ceny Nadace NOVUM pro rok 2018.

Objekt pro tuto výstavu vznikal za podpory NOVUM a TATRA BANKY.

Danica Pištěková
MEZIBYTÍ
Galerie Cella a Hovorny, Opava

Vernisáž: 6.3. v 18:00 před Hovornami (Masarykova tř., pod vchodem do bývalé pošty)
Výstava potrvá do 3.4.
Otevřeno: Po – Pá, 9-11 a 12-16 hod

Kurátoři výstavy: Ján Pernecký, Vendula Kolářová

Danica Pišteková vystudovala módní návrhářství na střední škole v Trenčíně a poté pokračovala ve studiích architektury na VŠVU v Bratislavě, kde rozvíjela svůj zájem o otázky týkající se těla, měkké architektury a vztahu mezi oblečením a prostorem. V letech 2013-17 pokračovala v doktorském studiu na VŠVU, v roce 2016 i na výzkumném pobytu na institutu CITA (Center for IT and Architecture) v Kodani. Spoluprovozuje kreativní platformu WOVEN, která se zabývá dočasnými prostorovými instalacemi a organizuje vzdělávací aktivity pro studenty. Momentálně působí jako odborná asistentka na Katedře architektonické tvorby VŠVU v Bratislavě. Je laureátkou Ceny Nadace NOVUM pro rok 2018.

Objekt pro tuto výstavu vznikal za podpory NOVUM a TATRA BANKY.

Vladimír Havlík & (c) merry: Great Again
Galerie Cella a Hovorny
30. 1. – 28. 2. 2020

Zahájení proběhne 29. 1. v 18 h před Hovornami na Masarykově tř.
kurátor: Alexandr Jančík
technické zajištění: Jaromír Pražák

Americký sen očima cizinců i mezigenerační dialog dvou olomouckých konceptuálních umělců, kteří se ocitnou v rolích minnesotského pedagoga a newyorské studentky; dramatickým prožíváním nedramatických situací se Vladimír Havlík a (c) merry vyrovnávají s americkou zkušeností prostřednictvím imerzivní instalace Great Again, prostupující časová pásma dvou desetiletí, jež dělí jejich stylizované videodeníky. V rámci ročních pobytů zprostředkovávají vlastní niterný pohled na lesk a bídu tehdejší i současné Ameriky. Great Again jako fragment úspěšného volebního sloganu, který nemilosrdně ironizuje sama doba, konfrontuje zkušenost Čechů s mýtem života v zemi zaklínající se listinou práv, jež bezprecedentně porušuje, i kapitálem, investovaným do majestátní krajiny i měst s obrovskými prostory naddimenzovaných velikostí.

Alexandr Jančík, kurátor

Přejeme Vám, abyste i v novém roce měli vždy z čeho vybírat.

Štěstí a zdraví od všech v Bludném kameni.

Kontakty a otevírací doba

Bludný kámen, z.s.

Gudrichova 6,
746 01 Opava
bludnykamen@bludnykamen.cz
IČ: 66144108
Facebook
Youtube
Instagram
Newsletter

Galerie Cella

Matiční 4,
746 01 Opava
Út-Čt: 9-11 13-17

Hovorny

Masarykova tř. 22,
746 01 Opava
Po-Ne: 0-24

Matiční dům

Matiční 2,
746 01 Opava

Činnost Bludného kamene je finančně podpořena Ministerstvem kultury ČR.