ALEŠ ZAPLETAL: RAJSKÝ PŘÍRODOPIS
Galerie Cella a Hovorny
25. 5. – 15. 7. 2021
V úterý 25. 5. od 17 hodin se mohou návštěvníci v galerii setkat s autorem a kurátorem za platných protiepedemických opatření.

Vystavené obrazy Aleše Zapletala, opavského rodáka a absolventa Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, představují umělcovu nejnovější tvorbu. V ní její autor stvrzuje svou roli bytostného malíře soustředícího se nejen na přiměřené výtvarné ztvárnění svých témat, ale také na vlastní proces malby.
Rajský přírodopis, jak zní název výstavy v Galerii Cella, představuje obrazy krajin, které nepotkáváme při toulkách přírodou, ale můžeme se s jejich podobami setkávat spíše v našich snech a osvobozených představách. Určitá surrealistická východiska Zapletala nesvazují k neplodnému opakování nesčetněkrát obehraných výtvarných her na tajemství. Tvůrce jde podstatně dále a obohacuje významy svých obrazů o nové vrstvy, které již nepracují s možností divákovy představivosti, ale více s nutností rozumového uchopení. Umělec místo drobných malovaných krajinných prvků používá hotové vizuální symboly, piktogramy či zjednodušené tvary známé třeba z užité grafické produkce. Do svých obrazů je nenápadně začleňuje a rozrušuje tak jejich romantický tón. Právě v konfrontaci halucinogenního, archetypálního a vědomého, utilitárního principu je náboj Zapletalových obrazů nejsilnější.

Martin Klimeš, kurátor

Autor děkuje za podporu KRUSTAshopu.

Galerie Cella a Hovorny
5. 8. – 11. 9. 2020

Výstava “152,097,700” Zuzany Šklíbové a Tomáše Ročka je videoesejí o světle, které se pohybuje městem. Je melancholickým zachycením světelné atmosféry dne. Léto. Povrchy, na kterých se světlo odráží nejsou náhodné, ale představují jedny z hlavních, kulturně historických tepen Opavy. Město je opuštěné, prázdné, bez lidí. Země okolo Slunce obíhá po elipse a čtvrtého července se nachází v nejvzdálenějším bodu svého putování v aféliu: přes 152 milionů kilometrů daleko. Čas plyne relativně, při meditaci se zastavuje a nebo se rozbíhá. Výstava je kontemplací nad světlem, které se počas dne vzdaluje, přibližuje, mění intenzitu a odráží. Oko se rozhlíží po dalších očích, usedá na koberec, usrkává čaj, nabízí ho dalšímu. Tma. Ucho se v přítmí otevírá čtyřkanálovému zvuku města, který se mísí, splétá a rozpletá jako kompozice.

Výstavu zahájí Jakub Frank.

Izolovaná spojení
Galerie Cella
19/6 – 24/7 2020

Zahájení proběhne 18/6 v 18 hodin před Hovornami na Masarykově tř.

Pro první vernisáž v době pokaranténní jsme se rozhodli přenést naši dočasnou virtuální činnost do skutečného galerijního prostoru. Dvacet jedna Izolovaných spojení, která jsme pravidelně představovali čtvrtek co čtvrtek na facebookové stránce Bludného kamene se tak setká v jedné prostorové mediální instalaci Matěje Franka.
8 týdnů, 21 vystoupení, 31 umělců.
Více na stránce https://www.facebook.com/events/232828067924096

Po vernisáži v Galerii Cella proběhne koncert improvizačního dua NUN.

V projektu NUN se setkávají dva spoluhráči z improvizační superskupiny IQ+1 – Petr Vrba a Michal Zbořil. Petr Vrba je atlantem české improvizační scény, množství jeho projektů a kolaborací je dnes už nemožné probádat. Jeho zbraněmi jsou trubka a elektronika. Michal Zbořil je hráč na klávesové nástroje, který odolal vábení modulárního trendu a raději pracuje s analogovými standalone přístroji, jako Vermona Perfourmer, nebo Cwejman S1. Můžeme očekávat zvýšené množství dronů a pestrou voničku elektronických zvuků a hluků.
https://vimeo.com/359677771
https://punctumtapes.bandcamp.com/track/nun-05-09-2019

Danica Pištěková
MEZIBYTÍ
Galerie Cella a Hovorny, Opava

Vernisáž proběhla 6.3. v 18:00 před Hovornami (Masarykova tř., pod vchodem do bývalé pošty)
Výstava potrvá do konce května.
Otevřeno: Po – Pá, 9-11 a 12-16 hod

Kurátoři výstavy: Ján Pernecký, Vendula Kolářová

Danica Pišteková vystudovala módní návrhářství na střední škole v Trenčíně a poté pokračovala ve studiích architektury na VŠVU v Bratislavě, kde rozvíjela svůj zájem o otázky týkající se těla, měkké architektury a vztahu mezi oblečením a prostorem. V letech 2013-17 pokračovala v doktorském studiu na VŠVU, v roce 2016 i na výzkumném pobytu na institutu CITA (Center for IT and Architecture) v Kodani. Spoluprovozuje kreativní platformu WOVEN, která se zabývá dočasnými prostorovými instalacemi a organizuje vzdělávací aktivity pro studenty. Momentálně působí jako odborná asistentka na Katedře architektonické tvorby VŠVU v Bratislavě. Je laureátkou Ceny Nadace NOVUM pro rok 2018.

Objekt pro tuto výstavu vznikal za podpory NOVUM a TATRA BANKY.

Danica Pištěková
MEZIBYTÍ
Galerie Cella a Hovorny, Opava

Vernisáž: 6.3. v 18:00 před Hovornami (Masarykova tř., pod vchodem do bývalé pošty)
Výstava potrvá do 3.4.
Otevřeno: Po – Pá, 9-11 a 12-16 hod

Kurátoři výstavy: Ján Pernecký, Vendula Kolářová

Danica Pišteková vystudovala módní návrhářství na střední škole v Trenčíně a poté pokračovala ve studiích architektury na VŠVU v Bratislavě, kde rozvíjela svůj zájem o otázky týkající se těla, měkké architektury a vztahu mezi oblečením a prostorem. V letech 2013-17 pokračovala v doktorském studiu na VŠVU, v roce 2016 i na výzkumném pobytu na institutu CITA (Center for IT and Architecture) v Kodani. Spoluprovozuje kreativní platformu WOVEN, která se zabývá dočasnými prostorovými instalacemi a organizuje vzdělávací aktivity pro studenty. Momentálně působí jako odborná asistentka na Katedře architektonické tvorby VŠVU v Bratislavě. Je laureátkou Ceny Nadace NOVUM pro rok 2018.

Objekt pro tuto výstavu vznikal za podpory NOVUM a TATRA BANKY.

Vladimír Havlík & (c) merry: Great Again
Galerie Cella a Hovorny
30. 1. – 28. 2. 2020

Zahájení proběhne 29. 1. v 18 h před Hovornami na Masarykově tř.
kurátor: Alexandr Jančík
technické zajištění: Jaromír Pražák

Americký sen očima cizinců i mezigenerační dialog dvou olomouckých konceptuálních umělců, kteří se ocitnou v rolích minnesotského pedagoga a newyorské studentky; dramatickým prožíváním nedramatických situací se Vladimír Havlík a (c) merry vyrovnávají s americkou zkušeností prostřednictvím imerzivní instalace Great Again, prostupující časová pásma dvou desetiletí, jež dělí jejich stylizované videodeníky. V rámci ročních pobytů zprostředkovávají vlastní niterný pohled na lesk a bídu tehdejší i současné Ameriky. Great Again jako fragment úspěšného volebního sloganu, který nemilosrdně ironizuje sama doba, konfrontuje zkušenost Čechů s mýtem života v zemi zaklínající se listinou práv, jež bezprecedentně porušuje, i kapitálem, investovaným do majestátní krajiny i měst s obrovskými prostory naddimenzovaných velikostí.

Alexandr Jančík, kurátor

Přejeme Vám, abyste i v novém roce měli vždy z čeho vybírat.

Štěstí a zdraví od všech v Bludném kameni.

Lenka Glisníková & Tania Nikulina: Staple Your Tongue
Galerie Cella a Hovorny
6. 12. 2019 – 17. 1. 2020
Zahájení proběhne 5. 12. v 18 h před Hovornami na Masarykově tř.

Lenka Glisníková a Tania Nikulina působí jako umělecké duo od roku 2018. Prostřednictvím svých výstav a happeningů často rekontextualizují galerijní atmosféru. Někdy toho dosahují proměnou prostoru určeného primárně k intelektuálně náročné společenské akci na zónu pro tělesný odpočinek, jindy v zdánlivě chladných galerijních kuliśach simulují útulnost domova. Daří se jim uvádět publikum do neočekávaných situací a utvářet prostor pro sdílené zážitky.

V instalaci, kterou připravily pro Galerii Cella navážou na výstavu Lenky Klodové a Jiřího Surůvky a zaměří se na téma kolektivního těla lidské společnosti. Galerie jim poslouží za jeho model nebo prostředníka ke komunikaci a současně se stane místem k jeho inspekci a terapii. Umělkyně návštěvníka staví do pozice pozorovatele a nechávají na něm, aby si uvědomil, že útroby pozorovaného těla může svými činy lečit on sám.

Výstavu zahájí Jakub Frank.

30.9. – 22.11. 2019

Galerie Cella a Hovorny

Vernisáž: 29.9. v 18:00 před Hovornami, pokračování v Galerii Cella
Galerie Cella (Matiční 4) a Hovorny (Masarykova tř. – pod vchodem do bývalé pošty) v Opavě Kurátor: Vendula Kolářová a Martin Klimeš

Pořadatel: Bludný kámen, www.bludnykamen.cz

Výstava Jiřího Surůvky je propojena s předchozí výstavou Lenky Klodové. Oba tito umělci mají hodně společného, a proto kurátoři zvolili formát, ve kterém se výstavy obou umělců prolínají. Jiří i Lenka pracují s humorem, nadhledem, reagují na témata, která dlouhodobě ve společnosti rezonují a dotýkají se také problémů morálky. Narozdíl od ženského aspektu v případě Klodové si bude Surůvka pohrávat s podle něj “nepotřebnými chlapskými atributy”. Vzhledem k site – specific charakteru Jiřího akcí a instalací je výsledek často známý až v den zahájení výstavy. Část Surůvkovy instalace byla poodhalena v Hovornác již na vernisáži výstavy Vnitřní krása Lenky Klodové 8. října 2019.

Práce Jiřího Surůvky stojí především na médiu performance, ale umělec také pracuje s klasickými výtvarnými prostředky jako je malba, socha nebo objekt. Surůvkovy performance jsou často připraveny pro konkrétní místo a vstupují do veřejného prostoru. Jiří Surůvka organizuje také festival performance Malamut a v současné době působí na Ostravské univerzitě jako vedoucí ateliéru Nová média.

S přirozeností sobě vlastní tento umělec vystavuje a performuje po světě, jezdí na stipendijní pobyty a sympozia, ale jeho místo je v Ostravě, které mu je živnou půdou i důvodem k permanentní naštvanosti. Ve svém díle používá jazyk pop kultury a převrací jej proti ní, uplatňuje zřetelně ironický až zdánlivě cynický postoj, dokáže být nesmiřitelně krutý, zřetelně ironický, přímočaře odhaluje bídu a absurdnost přítomnosti. Jeho umění je výrazně společensky angažované. Surůvka se od poloviny devadesátých let podílí na rehabilitaci pozice společensko-politického uplatnění umělce v době, která tvůrci stále dává dostatek důvodů přinášet poselství o jejím pokřiveném smyslu, o trhlinách a propastech, které před nás staví, o bezútěšnosti, do které nás vsazuje nebo o samozřejmosti s níž tak činí. Surůvkovo dílo nebylo nikdy jen momentálním politickým apelem, vzkazem s krátkou dobou trvanlivostí, ale má obecnější platnost. Reaguje na aktuální společenské problémy, na problémy morálky, současným způsobem reflektuje nebezpečí válek, teroru, totality, davové psychózy a veškeré lidské blbosti. Surůvka uplatňuje dobře vyvinutý smysl pro černý humor, z jehož centra nevynechává ani sebe. Tím pomáhá sám sobě i příjemcům svého trudného poselství je překonat.

Předmětem zkoumání Lenky Klodové (*1969), se na výstavě Vnitřní krása v Galerii Cella stává vnitřní konstrukce organického těla. Tu autorka srovnává s fenoménem anatomických venuší a ilustruje jí učebnicovými obrázky. Médiem pro tuto práci je malba či omalovánka, která vyplývá z vizuální podoby učebnic.

Malba zároveň nabízí přívětivý kompromis – styk s „nechutným“ je zmírněn uměleckým řemeslem. Důležitým se také stává prostředí, do kterého autorka malby umisťuje. Stejně tak jako se orgány nacházejí hluboko pod kůži, uvnitř prostoru lidského těla a naplňují tak jeho funkce, tak se i autorčiny malby nacházejí ve vnitřním prostoru předmětů. Vzniká tak jednoduchá analogie, jde o vztah vnějšího „estetického“ prostoru a odrazujícího vnitřního, který však často dává celku smysl.

Na vernisáži Lenky Klodové bude v Hovornách současně zahájena část navazující výstavy Jiřího Surůvky Já, Poklad z Ové.

Lenka Klodová (*1969) studovala na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové v ateliéru designu prof. Otakara Diblíka, poté v ateliéru sochařství prof. Kurta Gebauera, a na stejné škole absolvovala doktorandské studium – obor volné a užité umění. Práce Klodové se zaměřují převážně na ženskost, tělesnost, sexualitu a mateřství. V současné době Klodová vede Ateliér tělového designu na brněnské Fakultě výtvarných umění.

Kurátoři: Vendula Kolářová a Martin Klimeš

Kontakty a otevírací doba

Bludný kámen, z.s.

Gudrichova 6,
746 01 Opava
bludnykamen@bludnykamen.cz
IČ: 66144108
Facebook
Youtube
Instagram
Newsletter

Galerie Cella

Matiční 4,
746 01 Opava
Út-Čt: 9-11 13-17

Hovorny

Masarykova tř. 22,
746 01 Opava
Po-Ne: 0-24

Matiční dům

Matiční 2,
746 01 Opava

Činnost Bludného kamene je finančně podpořena Ministerstvem kultury ČR.