Fony

VýstavaGalerie Cella a Hovorny, Opava

Galerie Cella pokračuje ve svých výstavních aktivitách v letošním roce představováním tvorby v mnoha ohledech radikální. Především z hlediska formálního, estetického, společenského, politického atd. Letošní úvodní výstava Galerie Celly s lakonickým názvem Fony by měla být překvapením i pro ty, kteří dílo tohoto svérazného umělce znají z barů, hospod i ulice. Jeho dílo prochází výšinami i údolími, bývá artefaktem hodným prezentace v kvalitní galerii, ale i „pouhým“ svědectvím neklidné duše jeho stvořitele. V každém případě mnohé osobnosti, vymykající se mainstreamovým představám o únosnosti životních způsobů, bývají podvraceči zplesnivělé korektnosti konzummní společnosti. O Fonym to platí obzvláště. Výstava se pokusí představit svými rozměry drobná díla z různých období dokládajícími umělcovu citlivost k výraznému kresebnému gestu a barevné konfrontaci.  Ačkoli Fonyho rukopis  je na první pohled identifikovatelný, při  pozorování jeho díla v uplynulém čase vidíme různost a také výrazné proměny autorova přístupu. V poslední době Fony samostatně dospěl k monochromii, ale asi jen dočasně, aby ji opět narušoval vynořujícími se děsy a přízraky. Fony není typem umělce, který by pečoval o svou uměleckou image, měl ve svém ateliéru vždy po ruce díla vhodná na tu či onu výstavu nebo jinou veřejnou prezentaci.  Vždy všechny kresby rozdá nebo vymnění za pivo. Výstava tak byla  utvořena výběrem děl, které organizátoři nasbírali od několika soukromých majitelů.
Kurátor: Martin Klimeš a Anna Klimešová, spolupráce Magdaléna Manderlová

 

Kontakty a otevírací doba

Bludný kámen, z.s.

Gudrichova 6,
746 01 Opava
bludnykamen@bludnykamen.cz
IČ: 66144108
Facebook
Youtube
Instagram
Newsletter

Galerie Cella

Matiční 4,
746 01 Opava
Út–Čt: 9–17

Hovorny

Masarykova tř. 22,
746 01 Opava
Po-Ne: 0-24

Matiční dům

Matiční 2,
746 01 Opava

Činnost Bludného kamene je finančně podpořena z dotace Ministerstva kultury ČR a Statutárního města Opava.