Zimoun

*1977, Bern /CH/
žije v Bernu /CH/

Zimoun používá jednoduché a funkční komponenty a tím vytváří architektonicky motivované zvukové platformy. Zkoumá mechanický rytmus a plynutí zvuku v preparovaných systémech. Jeho instalace obsahují obyčejné industriální objekty. Až v obsesivní demonstraci jednoduchých a funkčních materiálů nám jeho práce sdělují napětí mezi obyčejnými vzory modernismu a chaotickými silami života. Akustický šum přírodních jevů v Zimounových minimalistických konstrukcích v sobě nese emocionální hloubku, která z nich lehounce zaznívá.

25 červotočů, dřevo, mikrofon, ozvučení

2009
video ve smyčce
Výstavní síň Sokolská 26, Ostrava

Název díla popisuje vše potřebné k jeho pochopení. 25 červotočů, požírajících dřevo pařezu, je nahrávaných kondenzátorovým mikrofonem v téměř laboratorních podmínkách. Mikrofon zprostředkovává běžně neslyšitelné prostředí a návštěvník vnímá neustálé praskání a ševelení. V této formálně jednoduché práci máme možnost nahlédnout do zvukového mikrosvěta rozkládajícího se fragmentu přírody. Zmražený pohled na kus dřeva je oživen až díky sluchu, který nám umožňuje hlubší vnímání a přichází tam, kde zrak přestává být dostačující.

Zimoun

*1977, Bern /CH/
lives in Bern /CH/

Using simple and functional components, Zimoun builds architecturally-minded platforms of sound. Exploring mechanical rhythm and flow in prepared systems, his installations incorporate commonplace industrial objects. In an obsessive display of simple and functional materials, these works articulate a tension between the orderly patterns of Modernism and the chaotic forces of life. Carrying an emotional depth, the acoustic hum of natural phenomena in Zimoun’s minimalist constructions effortlessly reverberates.

25 woodworms, wood, microphone, sound system

2009
video, loop
Výstavní síň Sokolská 26, Ostrava

The name of the work is self-explanatory. 25 woodworms devouring tree-stump wood are recorded by condenser microphone in nearly laboratory conditions. The microphone processes the usually non-hearable environment and the visitor perceives incessant crackling and rustling. In this formally simple work we have the possibility of an insight into the sound micro-world of disintegrating natural fragment. The frozen view of a piece of wood is enlivened owing to hearing, which enables us deeper perception and penetrates the spheres where sight proves to be inadequate.

zimoun.net

 

Kontakty a otevírací doba

Bludný kámen, z.s.

Gudrichova 6,
746 01 Opava
bludnykamen@bludnykamen.cz
IČ: 66144108
Facebook
Youtube
Instagram
Newsletter

Galerie Cella

Matiční 4,
746 01 Opava
Út-Čt: 9-11 13-17

Hovorny

Masarykova tř. 22,
746 01 Opava
Po-Ne: 0-24

Matiční dům

Matiční 2,
746 01 Opava

Činnost Bludného kamene je finančně podpořena z dotace Ministerstva kultury ČR.