Ulrike Königshofer

*1981, Koglhof /A/
žije ve Vídni /A/

Vizuální umělkyně Ulrike Königshofer se zabývá lidským vnímáním, jeho relativitou ve vztahu k obrazům, které vysílá do vnějšího světa. Její umělecká činnost je často analytická a experimentální. Často sama vytváří své vlastní přístroje nebo metody pro vnímání nebo nahrávání vjemů. Vystudovala výtvarné umění na Univerzitě Užitého Umění ve Vídni a pobývala na uměleckých pobytech v Paříži a New Yorku. Její práce byly vystaveny na několika výstavách v Rakousku i v zahraničí. Mezi jinými měla sólo výstavu v Halle a dále v centru Kunst und Medien ve Štýrském Hradci a v Rakouském Kulturním Fóru v New Yorku. V roce 2017 publikovala novou obsáhlou monografii “On Perception” (O vnímání).

Deprivace smyslů

2010
zvukotěsný box s mikrofonem, zesilovač, fotografie
Fotografická Galerie Fiducia, Ostrava

Dílo je založeno na mikrofonu, umístěném do zvukotěsné dřevěné komory, a jehož signál je vyveden do zesilovače a reproduktoru. Autorka tedy nechává znít hluk, který je vytvářen v uzavřeném systému samotného zařízení.
Tato instalace je vyjádřením “Deprivace Smyslů”, která popisuje izolaci jakýchkoli vnějších počitkových dojmů. V sérii experimentů se ukázalo, že radikální potlačení vnímání stejně jako informační vakuum nezpůsobuje jednoduše neobjevení vnímání, ale spíše mění uzavřený systém, který začíná vytvářet tento proces sám v sobě.

Ulrike Königshofer

*1981, Koglhof /A/
lives in Vienna /A/
Visual artist Ulrike Königshofer deals with the human perception, its relativity and the relation of its generated images to the world. Her artistic process is often analytic and experimental; she constructs her own apparatuses or methods of seeing and recording things. She graduated in fine arts from the University of Applied Arts Vienna, and held an artist residencies in Paris and New York. Her works were already shown at several exhibitions in Austria and beyond. She had a solo show at Halle für Kunst und Medien in Graz /A/ and at Austrian Cultural Forum New York among others. In 2017 she published the new, comprehensive monography “On Perception”.

Sensual Deprivation

2010
soundproof box with a microphone, amplifier, photography
Fotografická Galerie Fiducia, Ostrava

The work consists of a microphone put into a sound deadening, wooden box and outwards connected to an amplifier and a loud speaker, so that it plays noise, which is produced within the enclosed system of the devices itself.
The work refers to „Sensual Deprivation“, which describes the isolation of any external sensory impressions. In a series of experiments it was revealed that the radical suppression of the perception as an absence of information causes no simple non-appearance of perception, rather it changes the enclosed system, that starts to produce this from within itself.

ulrikekoenigshofer.at

Kontakty a otevírací doba

Bludný kámen, z.s.

Gudrichova 6,
746 01 Opava
bludnykamen@bludnykamen.cz
IČ: 66144108
Facebook
Youtube
Instagram
Newsletter

Galerie Cella

Matiční 4,
746 01 Opava
Út-Čt: 9-11 13-17

Hovorny

Masarykova tř. 22,
746 01 Opava
Po-Ne: 0-24

Matiční dům

Matiční 2,
746 01 Opava

Činnost Bludného kamene je finančně podpořena z dotace Ministerstva kultury ČR.