Pablo Sanz

*1981, Madrid /E/
žije v Belfastu /UK/ a Madridu /E/

Pablo Sanz je umělec, skladatel a sběratel zvuků. Vytváří projekty určené pro konkrétní lokace, multikanálové instalace, zvukově-prostorová živá představení, která jdou do hloubky, i díla pro poslech ve sluchátkách. Pracuje hlavně se zvuky z vnějšího prostředí a se surovým materiálem. Používá rozšířené technologické postupy poslechu, architektonický fyzikální prostor a prostorové audio strategie. Jeho práce je prezentována na mezinárodním fóru v různých kontextech a byla oceněna na různých soutěžích. Sanzovy projekty z poslední doby zahrnují terénní práci v oblasti centrální Amazonie, architektonické zásahy inspirované místním prostředím, zakázky z rádia a audio příspěvky v Holandsku, Španělsku, Velké Británii, Belgii, Německu a Itálii. Dále organizuje přednášky, pořádá kurzy a workshopy na téma aktivního poslechu, umění vnímání zvuku vnějšího prostředí, terénních nahrávek, elektroakustické kompozice a projekty zabývající se místními podmínkami. Tyto aktivity vykonává na univerzitách a v organizacích v různých zemích světa.

m·e·s·h [earthworks]

2011 – do současnosti
terénní nahrávky, sluchátka, skládací lehátka, spací masky, výběr prací
Výstavní síň Sokolská 26, Ostrava

m·e·s·h [earthworks] (terénní práce) je série prací založená na nahrávkách z venkovního prostředí vytvořená na různých místech světa. Tato díla se zabývají tématem „smyslového sladění“ s různými nehumánními objekty, kdy se autor snaží najít nebo objevit zvuky na periférii lidského vnímání. Zahrnuje v to jevy mimo spektrum lidského vnímání, skryté akustické prostory, přeslechnuté nebo nepovšimnuté zvuky.
Příklady zvukových prostředí a materiálů předvedené v některých dílech zahrnují praskání a téměř nepozemské zvuky pořízené na zamrzlém jezeře, nahrávky pořízené hydrofonem pod vodou u pobřeží; sestavy dráždivých bioakustických aktivit v zatopených pralesech; komunikační signály hmyzu v ultrazvukovém spektru; strukturální vibrace zaznamenané skrze obrovský kovový obloukový most pořízené velmi citlivými mikrofony; spektrální transfigurace městského hluku; průzkum jemných audio-fyzikálních efektů způsobených poryvy větru.

Pablo Sanz

*1981, Madrid /E/
lives in Belfast /UK/ and Madrid /E/

Pablo Sanz is an artist, composer and sound recordist. He makes site-specific projects,
multichannel installations, immersive sonic-spatial live performances and pieces for
headphone listening. He works primarily with environmental sound as raw material, using
extended listening technologies, architectural physical space and spatial audio strategies.
His work is presented internationally in a variety of contexts and has been awarded in multiple competitions. Recent projects include fieldwork in the central Amazon region, site-
conditioned architectural interventions, radio commissions and releases in The Netherlands, Spain, UK, Belgium, Germany and Italy. He has also been giving lectures, courses and workshops on active listening, environmental sonic arts, field recording, electroacoustic composition, and site-oriented projects at universities and organisations in various countries.

m·e·s·h [earthworks]

2011 – present
enviromental recording, headphones, deckchairs, sleeping masks, selection of works
Výstavní síň Sokolská 26, Ostrava

m·e·s·h [earthworks] is a series of works for intimate listening based on environmental sound recordings made in diverse locations worldwide. The pieces explore ‘sensory attunements’ with diverse nonhuman entities, with a focus on finding and revealing sounds in the periphery of human perception, including phenomena beyond our hearing range, hidden acoustic spaces, overheard and unnoticed sounds.
Examples of the sonic environments and materials manifested in some of the pieces include:
the crackling and ethereal sounds propagated through ice in a frozen lake; underwater
coastal recordings made with hydrophones; assemblages of the thrilling bioacoustic activity in tropical flooded rainforests; insect communication signals in the ultrasonic range; structural vibrations through a huge metal arch bridge as perceived with very sensitive contact microphones; spectral transfigurations of urban background noise; subtle explorations of the audio-physical effects caused by wind fluctuations.

pablosanz.info

Kontakty a otevírací doba

Bludný kámen, z.s.

Gudrichova 6,
746 01 Opava
bludnykamen@bludnykamen.cz
IČ: 66144108
Facebook
Youtube
Instagram
Newsletter

Galerie Cella

Matiční 4,
746 01 Opava
Út-Čt: 9-11 13-17

Hovorny

Masarykova tř. 22,
746 01 Opava
Po-Ne: 0-24

Matiční dům

Matiční 2,
746 01 Opava

Činnost Bludného kamene je finančně podpořena z dotace Ministerstva kultury ČR.