Jonáš Gruska

*1990, Plzeň /CZ/
žije v Bratislavě /SK/

Jonáš Gruska je zvukový nadšenec pracující se zvukem v různých polohách – od nahrávání přes fyziku, psychoakustiku až po současnou algoritmickou kompozici. Studoval na Institutu Sonologie v Haagu a na Hudební akademii v Krakově. Pravidelně se účastní výstav a performancí v různých státech Evropy. Jeho hlavním zájmem je prozkoumávání chaotických rytmů, psychoakustických vlastností zvuku a terénních nahrávek. Vytvořil několik site-specific zvukových instalací, které přímo reagovaly na rezonanční vlastnosti daného prostoru a materiálu. Vede workshopy sonifikace, terénního nahrávání, elektromagnetického poslechu a programování pro umělce. Vyrábí nástroje a zařízení k poslechu a nahrávání. V roce 2009 založil vydavatelství LOM zaměřené na prezentaci středoevropské a východoevropské experimentální hudby.

02/52492084

2017
zvuková instalace, telefonní sluchátka, nahrávky
Hovorny, Opava

Telefonní instalace věnovaná Gruskovým vzpomínkám na telekomunikaci. Ve sluchátkách zaznívají na míru složené kompozice, zvuky vyvolávající “mrazení” ASMR (autonomní senzorická meridiánová reakce) a vzpomínky na zesnulého kamaráda VooDooMana, který tak trochu žil v telefonickém světě a rád volal na náhodná čísla z telefonního seznamu. Je to fascinace fenoménem zašuměného propojení v šířce pásma 3100 Hz, do kterého jsme museli vtěsnat emoce, touhy, komunikaci s úřady anebo s někým nevyžádaným.

Jonáš Gruska

* 1990, Pilsen /CZ/
lives in Bratislava /SK/

Jonáš Gruska is an enthusiast into sound working with it in various ways, from recording, physics, psychoacoustics to up-to-date algorithmic composition. He has studied at the Institute of Phonology in Haag and the Musical Academy in Cracovia. He regularly participates in exhibitions and performances in various European countries. His main aim is to explore the chaotic rhythms, psychoacoustic sound qualities and terrain recordings. He has created various site-specific sound installations which have directly reacted to the resonance qualities of the given space and material. He heads the workshops of sound processing, terrain recording, electromagnetic listening and programming for the artists. He produces instruments of listening and recording equipment. In 2009 he founded the publishing house of LOM focusing on the presentation of central-European and East-European experimental music.

02/52492084

2017
sound installation, telephone handset, recordings
Hovorny, Opava

The telephone installation is dedicated to Gruska´s memories of telecommunication. There resound in his earphones compositions prepared for the exhibition, sounds evoking “freezing” ASMR (autonomous senzoric meridian reaction) and the memories of his deceased friend VooDooMan, who sort of lived in telephone world and he used to dial randomly selected numbers from the telephone directory. His fascination by the phenomenon of the fizzed connection in the band of 3100 Hz, where we had to squeeze in emotions, desires, communication with authorities or with the uninvited speaker.

jonasgru.sk
lom.audio

Kontakty a otevírací doba

Bludný kámen, z.s.

Gudrichova 6,
746 01 Opava
bludnykamen@bludnykamen.cz
IČ: 66144108
Facebook
Youtube
Instagram
Newsletter

Galerie Cella

Matiční 4,
746 01 Opava
Út-Čt: 9-11 13-17

Hovorny

Masarykova tř. 22,
746 01 Opava
Po-Ne: 0-24

Matiční dům

Matiční 2,
746 01 Opava

Činnost Bludného kamene je finančně podpořena z dotace Ministerstva kultury ČR.