Ivan Palacký

*1967, Uherské Hradiště /CZ/
žije v Brně /CZ/

Hudebník a architekt Ivan Palacký působí od 80. let v mnoha hudebních skupinách a improvizačních a hudebně-zvukových projektech. Věnuje se volné improvizaci. Několik let koncertoval se skupinou Sledě, živé sledě. V současnosti je členem projektů Koberce, záclony, Rána a Pátí na světě. Od roku 2005 se jeho hlavní zálibou stalo „dolování“ zvuků z amplifikovaného jednolůžkového pletacího stroje Dopleta 160. V roce 2009 založil vydavatelství Uceroz.
Vede si zvukový deník ze všech svých cest – zaznamenává útržky příběhů, zvuky, které ho zaujaly, a různé “akustické chyby”. Jako architekt se zajímá o architekturu bez “stavění”, sociologické metody v projektování a morfogenetciké mapy v digitální architektuře.

Frk není – bezkonceptuální zvuková instalace

2017
zvuková instalace, reproduktory, přehrávač, tisky, kresby
Galerie Cella, Oapva

Frk není je práce vytvořená přímo do prostor Galerie Cella. Palacký úmyslně navozuje atmosféru přítomnosti konceptuálního díla – několik reproduktorů položených na podlaze jinak prázdné galerie. Návštěvník očekává sofistikovanou multikanálovou instalaci; ta ale pracuje jen s prostou akustikou prostoru a změn poloh na židličce otáčejícího se návštěvníka, které umožňují vždy trochu jiný poslech. Vnímateli je představena terénní nahrávka, aby si ji její atmosféru zažil v prostoru galerie. Pokus o únik z konceptuálního přemýšlení se nakonec stává konceptem svého druhu (sui generis).

Ivan Palacký

*1967, Uherské Hradiště /CZ/
lives in Brno /CZ/

Musician and architect Ivan Palacký has been performing in various musical bands and has taken part in improvisation and musical-sound projects. He is dedicated into free improvisation. He has performed at concerts with the band Herrings, Living Herrings. Nowadays Palacký is taking part in the projects Carpets, curtains, The Blow and The Fifth in the World. Since 2005 he has been fascinated by „forcing“ the sounds out of a single bed knitting machine Dopleta 160. In 2009 he founded the publishing house of Uceroz.
He keeps a diary from all his travels – he puts down cuts and pieces of stories and sounds he overhears and various “acoustic mistakes”. Being an architect he is into the architecture ”without constructing”, sociological methods in designing and morphogenetic maps in digital architecture.

No Gimmick – conceptualless sound installation

2017
sound installation, loudspeakers, player, prints, drawings
Galerie Cella

No Gimmick is a piece of work fit for the Gallery Cella. Palacký intentionally introduces the atmosphere of conceptual work – a couple of loudspeakers set on the floor of an empty gallery. A visitor expects a sophisticated multichannel installation; it works only with the simple acoustics of the space and the changes of positions of a visitor on a revolving chair, which enable him/her a different listening. A perceiver is offered a terrain recording so that he/she could experience it in the gallery space. An attempt of escape from the conceptual thinking thus becomes a concept of its own kind (sui generis).

palacky.org

Kontakty a otevírací doba

Bludný kámen, z.s.

Gudrichova 6,
746 01 Opava
bludnykamen@bludnykamen.cz
IČ: 66144108
Facebook
Youtube
Instagram
Newsletter

Galerie Cella

Matiční 4,
746 01 Opava
Út-Čt: 9-11 13-17

Hovorny

Masarykova tř. 22,
746 01 Opava
Po-Ne: 0-24

Matiční dům

Matiční 2,
746 01 Opava

Činnost Bludného kamene je finančně podpořena z dotace Ministerstva kultury ČR.