Gordon Monahan

*1956, Kingston /CA/
žije v Meafordu, Ontario /CA/

Práce Gordona Monahana vytvořené pro klavír, reproduktory, video, kinetické sochy a počítačově kontrolovaná zvuková prostředí, zahrnují různé žánry od avantgardní koncertní hudby po multimediální instalace a soundart. Jako skladatel a zvukový umělec vzájemně srovnává kvantitativní a kvalitativní aspekty přirozených akustických jevů s elementy mediálních technologií, přírodního prostředí, architektury, populární kultury a živé produkce. Světoznámý skladatel John Cage jednou řekl: “Při hře na klavír Gordon Monahan vytváří zvuky, které jsme ještě neslyšeli.“Gordon Monahan je nositelem Ceny Prvního Guvernéra za vizuální a mediální umění z roku 2013.

Hudba odnikud/Hudba z tadyateď

1989 – do současnosti
reproduktorová skříňka, elektronicky řízený obvod, motorek, různá média
Výstavní síň Sokolská 26, Ostrava

V sérii Hudba odnikud/Hudba z tadyateď Monahan dekonstruuje skříňku reproduktoru a vytváří něco, co bychom mohli nazvat „falešné audio“. Pužívá mechanické vibrátory nebo logické motorem poháněné systémy, aby vyjádřil nepřetržité akustické zvuky. Výsledkem je musique concrete, která si pohrává s koncepty, jako je hi-fi a lo-fi, možnosti akustické iluze, sociopolitická role audio technologie v naší společnosti a zvuková historie zhmotněná v každé reproduktorové skříňce.

Zvuky jako objekty

2011 – do současnosti
videopřehrávač, Arduino, reproduktory
Výstavní síň Sokolská 26, Ostrava

V této sérii prací jsou obyčejné přístroje posuzovány jako historické artefakty. Tím, jak přístroje rychle dosahují stavu technologické zaostalosti, jsou obyčejně považovány za odpad. Nicméně pokud budou takového osudu ušetřeny a budou zachovány, nevyhnutelně se v budoucnu stanou kulturními artefakty. Monahan zaznamenává zvuky těchto zařízení a usazuje tyto záznamy do objektů, a tak simultánně zachovává okamžik v čase, který už se nikdy nevrátí a zároveň vytváří nový formát audio balíčku – formát, kde se objekt stává obalem pro svůj vlastní zvuk.

Gordon Monahan

*1956, Kingston /CA/
lives in Meaford, Ontario /CA/

Gordon Monahan’s works for piano, loudspeakers, video, kinetic sculpture, and computer-controlled sound environments span various genres from avant-garde concert music to multi-media installation and sound art. As a composer and sound artist, he juxtaposes the quantitative and qualitative aspects of natural acoustical phenomena with elements of media technology, environment, architecture, popular culture, and live performance. The renowned composer John Cage once said, „At the piano, Gordon Monahan produces sounds we haven’t heard before.“ Gordon Monahan is the recipient of a 2013 Governor-General’s Award in Visual and Media Arts.

Music From Nowhere

1989 – present
loudspeaker cabinet, electronic control circuit, motor, mixed media
Výstavní síň Sokolská 26, Ostrava

In the Music From Nowhere series Monahan deconstructs the loudspeaker cabinet and creates what one might call ‚fake audio‘, using mechanical vibrators, or logic and motor-driven systems to articulate sustained acoustical sounds. The result is a musique concrete composition that plays with notions of high and low fidelity, the possibilities of acoustical illusion, the socio-political role of audio technology in our society, and the sonic history embodied in every loudspeaker cabinet.

Sounds Objectified

2011 – present
VCR, Arduino, loudspeakers
Výstavní síň Sokolská 26, Ostrava

In this series of works, ordinary appliances are reconsidered as historical artifacts. As these appliances quickly reach a state of technological obsolescence, they are routinely discarded as trash. However, if they are saved from such a destiny and preserved, they will inevitably become cultural artifacts in the future. Monahan records the sounds of these devices in operation and embeds these audio recordings within the objects, thus simultaneously preserving a moment-in-time that will never come again, as well as creating a new audio packaging format – a format where the object becomes the package of its own sound.

gordonmonahan.com

Kontakty a otevírací doba

Bludný kámen, z.s.

Gudrichova 6,
746 01 Opava
bludnykamen@bludnykamen.cz
IČ: 66144108
Facebook
Youtube
Instagram
Newsletter

Galerie Cella

Matiční 4,
746 01 Opava
Út-Čt: 9-11 13-17

Hovorny

Masarykova tř. 22,
746 01 Opava
Po-Ne: 0-24

Matiční dům

Matiční 2,
746 01 Opava

Činnost Bludného kamene je finančně podpořena z dotace Ministerstva kultury ČR.