Daniel Koniusz

*1985, Sosnowiec /PL/
žije v Poznani /PL/

Vizuální umělec Daniel Koniusz žije a pracuje v Poznani. Absolvoval Univerzitu v Poznani, kde v současné době vede ateliér Audiosféry. Ve své tvorbě se pohybuje napříč médii a často pracuje s elementárními vlastnostmi materiálů, které využívá. Kromě zvukových objektů pracuje často s komplexními galerijními intermediálními instalacemi. Své objekty, videa a umělecké intervence prezentoval mimo jiné ve Varšavě, Vratislavi, Berlíně, Káhiře, Kolíně nad Rýnem nebo v Číně.

Zachycující pohledy 1/2017

2017
minerální vlna, ocelový rám
Fotografická Galerie Fiducia, Ostrava

Minimalistický obraz z minerální vlny, zarámované v ocelovém rámu na sádrokartonové desky, se stává (ne)zvukovým objektem proměňujícím akustické vlastnosti výstavních prostor. Průmyslové materiály pro použití k tepelné a zvukové izolaci jsou sestaveny přímo na stěně podle návodu a bez přítomnosti autora, a dávají vzniknout sériovému uměleckému dílu. Název Zachycující pohledy je metaforou, odkazující k překvapenému pohledu, který kolemjdoucí návštěvník objektu věnuje, když si uvědomí, že se zcela proměnilo jeho sluchové vnímání prostoru, vyvolané materiálem pohlcujícím zvuk.

Daniel Koniusz

*1985, Sosnowiec /PL/
lives in Poznań /PL/

Visual artist Daniel Koniusz lives and works in Poznań. He graduated at the University of Poznaň where he nowadays heads the atelier Audio spheres. In the process of his work he moves across the media and he often works with elementary material qualities, which he uses for his purpose. Except the sound material he often deals with complex gallery intermedia installations. He exhibited his objects, videos, and artistic interventions among other venues in Warsaw, Wroclaw, Berlin, Cairo, Cologne or China.

Catching views vol. 1/2017

2017
mineral wool, steel frame
Fotografická Galerie Fiducia, Ostrava

Minimalistic picture made of mineral wool put in steel frame used for plaster-wall boards becomes (un)sound object changing the acoustic features of the exhibition space. The industrial materials used for heat and sound insulation are composed right on the wall according to the guidelines and the author is absent and thus they allow a serial artistic work happen. The name Catching views is a metaphor, referring to the surprised look which a passer-by casts to the object when he/she realizes that it has completely changed his/her hearing perception of space evoked by the material absorbing sound.

danielkoniusz.com

Kontakty a otevírací doba

Bludný kámen, z.s.

Gudrichova 6,
746 01 Opava
bludnykamen@bludnykamen.cz
IČ: 66144108
Facebook
Youtube
Instagram
Newsletter

Galerie Cella

Matiční 4,
746 01 Opava
Út-Čt: 9-11 13-17

Hovorny

Masarykova tř. 22,
746 01 Opava
Po-Ne: 0-24

Matiční dům

Matiční 2,
746 01 Opava

Činnost Bludného kamene je finančně podpořena z dotace Ministerstva kultury ČR.