Back to Time 20ʸᵉᵃʳˢ BK

Torzo, celodenní vysílání / Martin Režný

Concert

Název instituce, skupiny, spolku či organizace: Internetová stanice Radiocyp.cz
Jméno a příjmení organizátora a autora: Martin Režný
Název akce: Torzo, celodenní vysílání
Termín uskutečnění: 28. 10. 2015
Místo uskutečnění: Internetová stanice Radiocyp.cz
webové stránky, kde bude akce propagována, dokumentována atd.: www.radiocyp.cz
Případný komentář: Martin Režný spolu s Internetovým rádiem Radiocyp.cz uvedou 28.10. 2015 pásmo Torzo. Dvacet čtyři hodin (tj. celodenní vysílání) zvukových i hlukových událostí, náznaků písní, beatů prolínaných terénními nahrávkami, koláží samplů, ozvěn normalizačního popu a televizních estrád, záznamů z mobilu, drásavého ambientu a půvabného hluku, lidských i softwarových hlasů, klavírního sólování, disparátního párování, elektronických vrkočů a analogových strupů… Vzácně se ozve dramatický zpěv.

 

Name of the institution, group or institute: Internet station Radiocyp.cz
Organizer´s name and surname: Martin Režný
Name of the happening:  Torso, all day long broadcasting
Term of realisation: October 28th, 2015
Venue: Internet Radio station Radiocyp.cz
Website where the happening will be promoted or documented: www.radiocyp.cz
Comment: Martin Režný together with Internet station Radiocyp.cz will perform the series Torso on October 28th, 2015. Twenty-four hours (i.e. all day long broadcasting) of sound and noise happenings, hints, songs, beats mixed with terrain recordings, sample collage, echoes of the pop of the 80´s and TV shows, mobile recordings, gnawing ambient and beautiful noise, human and software voices, piano solos, disparage pairing, electronic vibrations and analogical clods… Occasionally there will be heard dramatic singing.

Contact and opening hours

Bludný kámen, z.s.

Gudrichova 6,
746 01 Opava
bludnykamen@bludnykamen.cz
IČ: 66144108
Facebook
Youtube
Instagram
Newsletter

Cella Gallery

Matiční 4,
746 01 Opava
Tue–Thu: 9–17

Hovorny

Masarykova tř. 22,
746 01 Opava
Mon–Sun: 0-24

The activities of Bludný kámen are financially supported by grants from the Ministry of Culture of the Czech Republic and the Statutory City of Opava.