Back to Time 20ʸᵉᵃʳˢ BK

Tomáš Skalík / Mezi sochou, objektem, vymezením, akcí a pohybem

LectureMatiční house, Opava

Název instituce: Bludný kámen
Jméno a příjmení organizátora: Martin Klimeš
Název akce: Tomáš Skalík / Mezi sochou, objektem, vymezením, akcí a pohybem
Podtitul, případně bližší informace o akci: Přednáška z pravidelného cyklu (Sebe)projekce
Termín uskutečnění: 13. 10. 2015, 17:00
Místo uskutečnění: Bludný kámen / Matiční dům, Matiční 2, Opava
webové stránky, kde bude akce propagována, dokumentována atd. : www.bludnykamen.cz

 

Name of institution: Bludný kámen
Name and surname of the organizer: Martin Klimeš
Name of event: Tomáš Skalík / Among a Statue, Objective, Limitation, Action and Motion
Subtitle and the additional information about the event: Lecture within the regular cycle (Self)projection
Term of realisation: October 13th, 2015, 5 pm.
Venue: Bludný kámen/ Matiční dům, Matiční 2, Opava

Contact and opening hours

Bludný kámen, z.s.

Gudrichova 6,
746 01 Opava
bludnykamen@bludnykamen.cz
IČ: 66144108
Facebook
Youtube
Instagram
Newsletter

Cella Gallery

Matiční 4,
746 01 Opava
Tue–Thu: 9–17

Hovorny

Masarykova tř. 22,
746 01 Opava
Mon–Sun: 0-24

The activities of Bludný kámen are financially supported by grants from the Ministry of Culture of the Czech Republic and the Statutory City of Opava.