Back to Time 20ʸᵉᵃʳˢ BK

the Hidden Peak #6 – MouthWind / Jean Michel Van Schouwburg

ConcertPerformance

Mouthwind1

Jméno instituce, skupiny nebo organizace: INaudible asbl Collectif Inaudible, Bruxelles
Jméno a příjmení organizátora: Jean Michel Van Schouwburg
Jméno akce: the Hidden Peak # 6 –  MouthWind
Podtitul nebo bližší informace o akci:
Koncert MouthWind: Lawrence Caserley (GB) – práce se signály v živém představení, Jean Michel Van Schouwburg (BE) – hlas, Yoko Miura (JA) – klavír a Tom Jackson (GB) – klarinet 17.října v neděli v 17:00 na adrese: Cellule 133A Av Ducpétiaux 133 1060 Bruxelles, další část obstará TBC…
Termín realizace: 17. října
Webová stránka, kde bude akce propagována a zdokumentována:
http://checkthis.com/mouthwind
Komentář: je to o čase v prostoru, protože Casserleyho instalace mění vnímání času zpožďováním, opakováním, přeměnou a překládáním zvuk akustických souprav v reálném čase s malou modifikací/ změnou v okamžitém čase.

 

Name of the institution, group or institute: INaudible asbl Collectif Inaudible, Bruxelles
Organizer´s name and surname: Jean Michel Van Schouwburg
Name of the happening:  the Hidden Peak # 6 –  MouthWind
Subtitle or more detailed info about the happening:
Concert of MouthWind : Lawrence Casserley (GB) – live signal processing , Jean Michel Van Schouwburg (BE) – voice , Yoko Miura (JA) – piano and Tom Jackson (GB) – clarinet on the  17h october sunday 17h Cellule 133A Av Ducpétiaux 133 1060 Bruxelles the other act is TBC …
Term of organization: 17th October
Website where the happening will be promoted or documented: http://checkthis.com/mouthwind
Comment: this is about time in the space as Casserley installation is altering the perception of time delaying , repeating, transforming , layering , the sounds of the acoustic players in real time with a subtle modification / alteration of current time

Contact and opening hours

Bludný kámen, z.s.

Gudrichova 6,
746 01 Opava
bludnykamen@bludnykamen.cz
IČ: 66144108
Facebook
Youtube
Instagram
Newsletter

Cella Gallery

Matiční 4,
746 01 Opava
Tue–Thu: 9–17

Hovorny

Masarykova tř. 22,
746 01 Opava
Mon–Sun: 0-24

The activities of Bludný kámen are financially supported by grants from the Ministry of Culture of the Czech Republic and the Statutory City of Opava.