Skupina: Absence strádání | výstava

VýstavaGalerie Cella a Hovorny, Opava

Skupina: Absence strádání
Galerie Cella a Hovorny
28. 6. – 31. 8. 2018

vernisáž ve čtrvtek 28. 6. v 18 hodin před Hovornami na Masarykově tř.

Moderní myšlení formované Kantovou epistemologií je definované uvědoměním si člověka jako subjektu, jako míry vlastní existence a morálních kategorií. Jsou ale výsledky plynoucí z imperativu, ve kterém vystupuje člověk jako účel o sobě, nikdy ne jako prostředek v kontextu současných ekologických a sociálních otázek, efektivní? Už není možné dále redukovat kulturu věcí jen na kulturu objektů. Je potřebné přiznat míru, ve které se my a věci vzájemně prolínáme.

Logika materialismu v nás vyvolává potřebu přistupovat k věcem jako k předmětům potřebujícím aktualizaci. Vyhazujeme, abychom mohli nahradit novým. Přistupujeme k objektům v krajině bez předporozumění, jako k něčemu pevnému, stálému a nezávislému na naší aktivitě. Musíme rozumět krajině tak, aby bylo možné bez jakékoli absurdity přiznat, že nás vytvořila. Odmítnout dělící čáru mezi životem a hmotou. Pochopit toto tvrzení představuje krok směrem k ekologickému vnímání světa.

Umělecký kolektiv Skupina se zajímá o jevy v naší kultuře, které jsou vnímatelné a vyjádřitelné zvukem. K jevům, které se vyskytují ve zvukové dimenzi anebo jsou do této dimenze převoditelné, Skupina přistupuje jako k objektům, skrze poslech, zvukovou tvorbu, sociologickou imaginaci, záznam, reinterpretaci, intervenci, oral a aural history a akustickou ekologii. Procesem materializace a dematerializace původních sdělení se pokouší – v abstraktní i hmatatelné rovině – hledat a dekonstruovat hranice možných proměn zkoumaných jevů v námi prožívané realitě.

skupina.bandcamp.com

Kontakty a otevírací doba

Bludný kámen, z.s.

Gudrichova 6,
746 01 Opava
bludnykamen@bludnykamen.cz
IČ: 66144108
Facebook
Youtube
Instagram
Newsletter

Galerie Cella

Matiční 4,
746 01 Opava
Út–Čt: 9–17

Hovorny

Masarykova tř. 22,
746 01 Opava
Po-Ne: 0-24

Matiční dům

Matiční 2,
746 01 Opava

Činnost Bludného kamene je finančně podpořena z dotace Ministerstva kultury ČR a Statutárního města Opava.