Paweł Kulczyński

*1978, Gliwice /PL/
Žije ve Varšavě /PL/

Paweł Kulczyński je zvukový umělec, experimentální hudebník a performer. Ve svých pracích se zabývá rozšířeným využitím modulárních syntezátorů a DIY elektroniky, která slouží k tvorbě zvukových instalací a hudebních nástrojů. Často využívá hlasitého až fyzicky působícího zvuku, aby vytvořil hutné zvukové prostředí. Pod pseudonymem Wilhelm Bras se věnuje elektronické hudbě, ve které za použití modulárních syntezátorů vytváří složité polyrytmické struktury proplétáné s tanečními beaty a abstraktními plochami. Vystupoval na významných festivalech a koncertech v Evropě, Brazílii, Kanadě, Kyrgyzstánu ad.

Smrt je pohledem do Slunce / Smrt se dívá do Slunce

2017
dřevěná konstrukce, reproduktory, zesilovač, Nord syntezátor
kaple sv. Alžběty, Opava

Černá visící socha, která připomíná osmiúhelnou růžici kompasu, sestává z osmi trojúhelníkových plochých a prodloužených symetrických paží. Každý trojúhelník drží dvanácti palcový reproduktor bez zadního krytu, takže membrány mohou volně pulzovat během nízkofrekvenčních impulzů. Takto je vlastně vytvořena vrtule takřka neskutečných rozměrů, která může pohybovat těžkými předměty na své ose jako téměř se nevychylující jehla kompasu. Pro daný prostor složená minimální kompozice používá nahrávky zoufalého volání o pomoc topících se uprchlíků ve Středozemním moři. Kulczyński zcela využívá akustického potenciálu opuštěného místa a nechává nás ponořit se do bezbřehých mas zvukových vln. Zvuk se stává exponátem, v prostoru s pohybem návštěvníka se mění a dotváří architekturu a atmosféru místa.

Paweł Kulczyński

*1978, Gliwice /PL/
lives in Warszaw /PL/

Paweł Kulczyński is a sound artist, experimental musician and a performer. In his works he deals with more widespread use of modular synthesizers and DIY electronics which is used for the creation of sound installations and musical instruments. He often uses loud and physically affecting sound so that he could create dense sound surround. Using the pseudonym of Wilhelm Bras he devotes himself to electronic music where creates poly-rhythmic structures having used the modular synthesizers. These structures are intertwined with dance beats and abstract surfaces. He took part in prestigious festivals in Europe, Brazil, Canada and Kyrgyzstan etc.

The Death is Staring at the Sun

2017
wooden contruction, loudspeakers, subwoofer, Nord synthesizer
kaple sv. Alžběty, Opava

A black, hanging sculpture, resembling octagonal compass rose, consisting of 8 triangular, flat, elongated symmetrical arms. Each triangle holds a 12″ speaker without back enclosure, enabling the membranes to expand freely during low frequency impulses, acting as an almost impossible propeller to move the heavy object along its axis, like barely-trembling compass needle. The minimal composition prepared for the given space uses recordings of hopeless calls for help from sinking refugee boats in the Mediterranean Sea. Kulczynski entirely takes an advantage of the acoustic potential of the abandoned place and lets us immerse in the vast masses of waves of sound. The sound becomes an exhibit, it changes with the visitor‘s movement and completes the architecture and the atmosphere of the space.

pawelkulczynski.com

Kontakty a otevírací doba

Bludný kámen, z.s.

Gudrichova 6,
746 01 Opava
bludnykamen@bludnykamen.cz
IČ: 66144108
Facebook
Youtube
Instagram
Newsletter

Galerie Cella

Matiční 4,
746 01 Opava
Út-Čt: 9-11 13-17

Hovorny

Masarykova tř. 22,
746 01 Opava
Po-Ne: 0-24

Matiční dům

Matiční 2,
746 01 Opava

Činnost Bludného kamene je finančně podpořena z dotace Ministerstva kultury ČR.