KAROLÍNA LIBEROVÁ A EVA KOŤÁTKOVÁ: 
PO VYPRÁNÍ JSEM ÚPLNĚ ZMĚNILA TVAR. NA LEVÉ NOZE JSEM NAŠLA TRHLINU, KRK SE PÁŘE. 
Galerie Cella a Hovorny
30. 7. – 30. 9. 2021
Vernisáž proběhne v pátek 30. 7. v 18 hodin před Hovornami na Masarykově tř., následně se přesuneme do Galerie Cella.
Po vernisáži proběhne koncert PHOLO (IT) / DoShaska v Matičním domě.
https://www.facebook.com/events/298824361977319


Na další výstavě v Galerii Cella, kde se letos soustředíme na autory a témata spojené s Opavou a regionem, se představí opavská rodačka Karolína Liberová ve společném projektu s umělkyní Evou Koťátkovou. Umělkyně připravily společný projekt vycházející z loni obhájené diplomové práce Karolíny Liberové a ze společného zájmu o tělo, oblečení a textilní materiály.
__________

MANUÁL PRO OBLEČENÍ NĚKTERÝCH ČÁSTÍ TĚLA A JEJICH ÚDRŽBU

Oblečení chodidel

Postavte se přímo na metr nebo na papír, chodidlo obkreslete tužkou a přeměřte. Je dobré změřit všechna chodidla (podle počtu, kterým disponujete). Není výjimkou, že nohy mají rozdílnou délku. V takovém případě se vždy řídíme podle největšího chodidla. Volný prostor obuvi u menších chodidel, než je obuv, můžeme vycpat vatou nebou papírem. Pro každou příležitost je vhodný jiný druh obuvi, proto při výběru pečlivě zvažte účel, k němuž bude obuv používána. Obuv užívaná k jinému účelu, než je určena, nemůže být reklamována. Obuv není vodotěsná. Pokud dojde k promáčení obuvi, dbejte na její včasné očištění, vysušení a nakrémování krémem. Nechte obuv vyschnout při pokojové teplotě. Nesušte na radiátoru, v sušičce, na ohni, fénem, nebo ani jiným zdrojem přímého tepla. Vyplňte botu papírem nebo napněte na napínák, zachová si tak původní tvar.

Oblečení nohou

Pro každou příležitost je vhodný jiný druh nohavic, proto při výběru pečlivě zvažte účel, k němuž budou používány. Nohavice užívané k jinému účelu, než jsou určeny, nemohou být reklamovány. Pokud vám nohavice zmoknou nebo se vám něco vylije v kapsách, vyplňte kapsy papírem nebo napněte na napínák, zachovají si tak původní tvar. Nedoporučujeme sezení či ležení jen na jednom místě nohavic, ale rovnoměrné využívání jejich plochy. Pravidelné dlouhé sezení na jednom místě může mít za následek jejich rychlé vysezení. Na velkých vodorovných plochách se po častějším sezení mohou objevit vlny, které jsou více či méně v závislosti od hrubosti a typu materiálů. Nohavice je třeba zatěžovat rovnoměrně, je třeba střídat pravou a levou. To stejné platí i u kapes: kapsy u kalhot je třeba zatěžovat rovnoměrně, je třeba střídat pravou a levou. Doporučujeme sedět na rozličných místech a v různých polohách. Důležité je též osvojit si co nejdříve správné sedací návyky. Trénujte své tělo v takovém druhu sezení, abyste se co nejvíce vyvarovali prodřenin a žmolků. Žmolky se tvoří třením oblečení o povrch potahu. Povrch byste měli po každém použití vyhladit rukou.

Oblečení rukou

Rukávy prodlužujeme ZDARMA. Vytahané rukávy zkracujeme ZDARMA. Prodřené lokty opravujeme ZDARMA. Pro každou příležitost je vhodný jiný druh rukávů, proto při výběru pečlivě zvažte účel, k němuž budou používány. Rukávy užívané k jinému účelu, než jsou určeny, nemůžou být reklamovány. Pokud vám rukávy zmoknou nebo je do něčeho omylem namočíte, vyplňte je papírem nebo napněte na napínák, zachovají si tak původní tvar. Rukávy je třeba zatěžovat rovnoměrně, je třeba střídat pravou a levou. Na velkých vodorovných plochách se při častějším užívání mohou objevit vlny, které jsou více či méně v závislosti od hrubosti a typu materiálů. Vytahané rukávy a žmolky na vlněném oblečení patří mezi časté noční můry. 

Oblečení hlavy

Postavte se hlavou přímo na metr nebo na papír, hlavu obkreslete tužkou a přeměřte. Pro každou příležitost je vhodný jiný druh pokrývky hlavy, proto při výběru pečlivě zvažte účel, k němuž bude používána. Pokrývka hlavy není vodotěsná. Pokud dojde k jejímu promáčení, dbejte na její včasné očištění, vysušení a nakrémování krémem. Nechte ji vyschnout při pokojové teplotě. Nesušte na radiátoru, v sušičce, na ohni, fénem, ani jiným zdrojem přímého tepla. Vyplňte pokrývku hlavy papírem nebo napněte na napínák, zachová si tak původní tvar. Pokrývku hlavy zvětšujeme a zmenšujeme ZDARMA. Pokrývku hlavy je třeba zatěžovat rovnoměrně, doporučujeme ji nosit na rozličných místech a v různých polohách.

13. 7. v 18 hodin
Galerie Cella

Aleš Zapletal u příležitosti konání výstavy Rajský přírodopis představí svou tvorbu a následně v rozhovoru s historikem umění Tomášem Kolichem proberou konkrétní témata a znaky v Alešových pracích. Zároveň bude u příležitosti konání výstavy Rajský přírodopis vydána výstavní skládačka s doprovodným textem kurátora Martina Klimeše a přepisem rozhovoru s Tomášem Kolichem. 

Akce proběhne v Galerii Cella a návštěvníci tak budou mít poslední příležitost setkat se přímo na výstavě s autorem.

_______

Aleš Zapletal: Rajský přírodopis
Galerie Cella a Hovorny
25. 5. – 15. 7. 2021
https://www.facebook.com/events/177616217586421/

ALEŠ ZAPLETAL: RAJSKÝ PŘÍRODOPIS
Galerie Cella a Hovorny
25. 5. – 15. 7. 2021
V úterý 25. 5. od 17 hodin se mohou návštěvníci v galerii setkat s autorem a kurátorem za platných protiepedemických opatření.

Vystavené obrazy Aleše Zapletala, opavského rodáka a absolventa Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, představují umělcovu nejnovější tvorbu. V ní její autor stvrzuje svou roli bytostného malíře soustředícího se nejen na přiměřené výtvarné ztvárnění svých témat, ale také na vlastní proces malby.
Rajský přírodopis, jak zní název výstavy v Galerii Cella, představuje obrazy krajin, které nepotkáváme při toulkách přírodou, ale můžeme se s jejich podobami setkávat spíše v našich snech a osvobozených představách. Určitá surrealistická východiska Zapletala nesvazují k neplodnému opakování nesčetněkrát obehraných výtvarných her na tajemství. Tvůrce jde podstatně dále a obohacuje významy svých obrazů o nové vrstvy, které již nepracují s možností divákovy představivosti, ale více s nutností rozumového uchopení. Umělec místo drobných malovaných krajinných prvků používá hotové vizuální symboly, piktogramy či zjednodušené tvary známé třeba z užité grafické produkce. Do svých obrazů je nenápadně začleňuje a rozrušuje tak jejich romantický tón. Právě v konfrontaci halucinogenního, archetypálního a vědomého, utilitárního principu je náboj Zapletalových obrazů nejsilnější.

Martin Klimeš, kurátor

Autor děkuje za podporu KRUSTAshopu.

Nějak bylo, nějak bude je výstavní projekt kolektivu Bludný kámen, který byl poprvé představen v Opavě jako alternativa k zavřeným galerijním výstavám. Vybrané autory spojuje originální, často experimentální nebo konceptuální, přístup k tvorbě. Výstava tak napříč generacemi v průběhu čtyř dekád sleduje snahy objevovat nové výtvarné i obsahové postupy a realizovat výtvarné projekty, jejichž přínos sice nemusí být patrný na globální úrovni, ale o to výrazněji se projeví právě v regionálním měřítku. V rámci procházky XY je projekt přenesen na vybrané citylightové plochy Olomouce. 

Umístění plakátů v Olomouci:
Kurt Gebauer, Jiří Šigut, Martin Klimeš – Hlavní nádraží, CLV vedle pošty
Dušan Urbaník – Palackého, CLV u vchodu do parku
Matěj Frank – CLV v obchodní pasáži z Horního náměstí na tř. Svobody
Dušan Chládek – Tř. Svobody, CLV na autobusovém nádraží u tržnice

Procházka výstavami XY je společný projekt olomouckých nezávislých galerií, která letos v Olomouci proběhne již po šesté. Událost se soustředí na propojení široké olomoucké veřejnosti s místními galeriemi a uměleckou scénou vybraného města. V minulosti byli prezentováni umělci z Brna, Ostravy, Ústí nad Labem, Zlína nebo Bratislavy.

V letošním roce, kdy je nutné brát na zřetel bezpečnostní opatření, a kolektivní průvod tak nahradí individuální procházky po vlastní ose, město oživí umění spjaté s Opavou.

Všechny výstavy budou instalovány ve veřejném prostoru Olomouce tak, aby je bylo možné navštívit i v omezených podmínkách (vitríny, výlohy obchodů, obrazovky, reklamní CLV plochy ad.). Pro jednoduchou orientaci bude k dispozici online přehledná mapa všech galerií a výstavních míst a tak si diváci budou moci sestavit svou vlastní trasu procházky.

www.xyolomouc.com

Plakátové plochy na zastávkách Divadlo, Krnovská, Praskova, Olomoucká, U Panského dvora, Ratibořská
duben 2021

Matěj Frank, Kurt Gebauer, Dušan Chládek, Martin Klimeš, Tomáš Skalík, Jiří Šigut, Dušan Urbaník

kurátoři: Jakub Frank, Matěj Frank

Po několikaměsíční výstavní pauze, během níž byla Galerie Cella zavřená, se Bludný kámen rozhodl vstoupit s výstavou do veřejného prostoru města Opavy. Pro prezentaci výstavního projektu Nějak bylo, nějak bude kurátoři využili plakátových ploch na zastávkách. Kolektivní projekt představující opavské experimentální a konceptuální umělce předznamenává výstavní a programovou koncepci galerie, která se v letošním roce zaměřuje na Opavu a Slezsko ve třech tematických celcích a dvou autorských výstavách. 

První z výstav, kterou Bludný kámen otevřel cyklus opavských a slezských témat, je Nějak bylo, nějak bude. Na sedmi plakátových plochách na zastávkách v centru města i mimo něj jsou prezentována díla umělců s místními kořeny. Vybrané autory spojuje originální, často experimentální nebo konceptuální přístup k tvorbě. Výstava tak napříč generacemi sleduje snahy objevovat nové výtvarné i obsahové postupy a realizovat výtvarné projekty, jejichž přínos nemusí být patrný na globální úrovni, které se však o to výrazněji projeví právě v regionálním měřítku. 

Od Kurta Gebauera kurátoři vybrali netypickou textovou práci s názvem Médl Knédl, která prostřednictvím autorských jazykových hříček mezi Němčinou a češtinou zkoumá jazykové podobnosti a odlišnosti v regionu, kde až do konce války převládalo německé obyvatelstvo. Dušana Chládka, umělce zesnulého před třemi lety, představuje jeho nejtypičtější poloha jednoduchých opakovaných motivů kreslených tuší ze série pole. Dušan Urbaník je zastoupen svými červenými válečkovými malbami, ve kterých na sebe vrství jednobarevné rastry. Martin Klimeš pro výstavu znovuvytvořil svou starší práci Čtverec, a=49,3 cm skládající se ze 4 svinovacích metrů uspořádaných ve čtverci. Jiří Šigut představuje svou experimentální fotografii z 80. let, ve které na dlouhý expoziční čas zaznamenává svou cestu na Náměstí Velkého října. Tomáš Skalík, sochař a tvůrce světelných instalací, představuje na výstavě fotografii svého posledního díla – mramorového pítka, jež umístil do veřejného prostoru na okraji města. Nejmladší z autorů, Matěj Frank, vystavuje jednu ze svých typických „obkreslovacích“ prací, na nichž uhlem zaznamenává stopy pohybu nohou po papíře.

6. 10.–9. 10. 2020
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně

Projekt Souostroví Opava ↔ Zlín vytvořil Bludný kámen pro Krajskou galerii ve Zlíně jako krátkodobou paralelu k výstavě probíhající v opavské Slezance. Symbolicky tak přenesl kulturu z jednoho ostrova na kulturu jiného ostrova, ne však se snahou kolonizovat, ale spíše zkoumat, učit se, diverzifikovat a vzájemně se obohacovat. Bludný kámen již 25 let překonává vlny a proudy, nenechává se unášet a nečeká na klidné moře, pluje někdy s námahou proti větru, jindy s lehkostí s napnutými plachtami, kotví vždy jen dočasně a pouze pro doplnění sil k novým výpravám. Nikdy se nepotápí ke dnu.

Souostroví
26. 9. – 17. 12. 2020
Slezanka
Zahájení 25. 9. v 18 hodin ve Slezance na Horním náměstí
Výstava otevřena Út–Čt a Ne: 10–17.00

Vystavující umělci: Karel Adamus, David Böhm a Jiří Franta, Vladimír Havlík, Michal Kindernay, Marie Lukáčová, Magdaléna Manderlová, Milan Maur, Marian Palla, Jan Pfeiffer, Jiří Skála, Adéla Součková, Pavel Sterec

Kurátoři: Jakub Frank, Matěj Frank, Martin Klimeš

Výstava připravovaná Bludným kamenem k výročí pětadvaceti let od jeho vzniku měla původně reflektovat témata, kterými se spolek od počátku své činnosti zabývá. Po intenzivní zkušenosti s několikaměsíční nařízenou izolací a s pozastavením společenského a kulturního života bylo však přirozeně nutné na aktuální situaci zareagovat a namísto konkrétního tématu stanovit rámec, ve kterém by oslovení umělci mohli představit různé pohledy na nedávno prožitou zkušenost. 

V nastalé situaci, kdy jsme všichni byli nuceni objevovat vlastní soběstačnost, schopnost improvizace a sebeorganizace, kdy jsme museli nalézat nové cesty a postupy a učit se novým dovednostem, a kdy jsme se také museli vyrovnávat s osamocením a přijímat omezení vlastních svobod, nelze nevzpomenout na ideál všech současných romantiků i minulých osvícenců. Zdánlivá romantika, prožívaná před mnoha staletími jako neúprosná realita nás zavedla až k odkazu fiktivního hrdiny Robinsona Crusoe. Právě schopnost okamžité reakce na nastalou situaci a dlouhodobé poznávání sama sebe prostřednictvím svého okolí nám připomněla náš způsob vyrovnávání se s nově nastolenými problémy. 

Cesty zpět jsou uzavřené, ty vpřed jsou otevřené do všech směrů, zažité vzorce procházejí zemětřesením, otevírá se nespočet možností, které byly ještě před půl rokem nemyslitelné a normalita se neustále přepisuje. Záleží, co přijmeme, kterými cestami se vydáme a jaké ponaučení si odneseme. Plní naděje hledíme vstříc nehostinné budoucnosti.

Bludný kámen / Matiční dům
5. 8. – 3. 9. 2020
Otevřeno vždy út–čt v 10–17 hodin

Výstava v opavském Bludném kameni navazuje na Válkovu výstavu v brněnské Vašulově kuchyni. V Opavě nabízí zejména ukázku autorových prací z poslední doby, kdy se zabývá konstruováním zvukových hřmotičů – kinetických hudebních nástrojů a video performancí, které se staly na youtube celosvětovým fenoménem. K výstavě je připraven katalog s texty autorů koncepce výstavy v Brně Miloše Vojtěchovského a Ondřeje Merty, Pavla Klusáka a Tomáše Procházky.

Součástí katalogu je CD s aktuální hudební tvorbou autora.

Petr Válek (*1976) žije a pracuje v Loučné nad Desnou v Hrubém Jeseníku. Vyučil se kameníkem, pracoval jako ošetřovatel v domově důchodců, teď se živí jako umělec. Od dětství se věnuje malování, kreslení, ilustracím a hudbě. V posledních letech také staví z domácí potřeb mechanické a elektro-mechanické zvukové nástroje, různé samohybné, či kinetické objekty. Jako Der Marebrechst – noisový muzikant-vynálezce-kutil-youtuber nahrává v domácím studiu na zahradě, nebo v krajině “instruktážní” videa, která zveřejňuje na facebooku.

Kurátoři: Miloš Vojtěchovský, Ondřej Merta, Martin Klimeš

Galerie Cella a Hovorny
5. 8. – 11. 9. 2020

Výstava “152,097,700” Zuzany Šklíbové a Tomáše Ročka je videoesejí o světle, které se pohybuje městem. Je melancholickým zachycením světelné atmosféry dne. Léto. Povrchy, na kterých se světlo odráží nejsou náhodné, ale představují jedny z hlavních, kulturně historických tepen Opavy. Město je opuštěné, prázdné, bez lidí. Země okolo Slunce obíhá po elipse a čtvrtého července se nachází v nejvzdálenějším bodu svého putování v aféliu: přes 152 milionů kilometrů daleko. Čas plyne relativně, při meditaci se zastavuje a nebo se rozbíhá. Výstava je kontemplací nad světlem, které se počas dne vzdaluje, přibližuje, mění intenzitu a odráží. Oko se rozhlíží po dalších očích, usedá na koberec, usrkává čaj, nabízí ho dalšímu. Tma. Ucho se v přítmí otevírá čtyřkanálovému zvuku města, který se mísí, splétá a rozpletá jako kompozice.

Výstavu zahájí Jakub Frank.

Izolovaná spojení
Galerie Cella
19/6 – 24/7 2020

Zahájení proběhne 18/6 v 18 hodin před Hovornami na Masarykově tř.

Pro první vernisáž v době pokaranténní jsme se rozhodli přenést naši dočasnou virtuální činnost do skutečného galerijního prostoru. Dvacet jedna Izolovaných spojení, která jsme pravidelně představovali čtvrtek co čtvrtek na facebookové stránce Bludného kamene se tak setká v jedné prostorové mediální instalaci Matěje Franka.
8 týdnů, 21 vystoupení, 31 umělců.
Více na stránce https://www.facebook.com/events/232828067924096

Po vernisáži v Galerii Cella proběhne koncert improvizačního dua NUN.

V projektu NUN se setkávají dva spoluhráči z improvizační superskupiny IQ+1 – Petr Vrba a Michal Zbořil. Petr Vrba je atlantem české improvizační scény, množství jeho projektů a kolaborací je dnes už nemožné probádat. Jeho zbraněmi jsou trubka a elektronika. Michal Zbořil je hráč na klávesové nástroje, který odolal vábení modulárního trendu a raději pracuje s analogovými standalone přístroji, jako Vermona Perfourmer, nebo Cwejman S1. Můžeme očekávat zvýšené množství dronů a pestrou voničku elektronických zvuků a hluků.
https://vimeo.com/359677771
https://punctumtapes.bandcamp.com/track/nun-05-09-2019

Kontakty a otevírací doba

Bludný kámen, z.s.

Gudrichova 6,
746 01 Opava
bludnykamen@bludnykamen.cz
IČ: 66144108
Facebook
Youtube
Instagram
Newsletter

Galerie Cella

Matiční 4,
746 01 Opava
Út-Čt: 9-11 13-17

Hovorny

Masarykova tř. 22,
746 01 Opava
Po-Ne: 0-24

Matiční dům

Matiční 2,
746 01 Opava

Činnost Bludného kamene je finančně podpořena Ministerstvem kultury ČR.